Wat is een vaststellingsovereenkomst?

avatar

wat is een vaststellingsovereenkomst?
Wat is een vaststellingsovereenkomst (VSO)?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst op papier waarin werknemer en werkgever tekenen voor ontslag met wederzijds goedvinden. Daardoor krijgt de werknemer o.a. recht op een WW uitkering. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) zijn tal van zaken geregeld die met het ontslag te maken hebben, zoals de opzegtermijn en de ontslagvergoeding (transitievergoeding). Dit gebeurt op voorstel van de werkgever.

Normaal gesproken geeft een rechtsgeldige vaststelling overeenkomst recht op een WW uitkering. Het is tegenwoordig niet meer noodzakelijk dat de werkgever en werknemer in alle gevallen een procedure bij de kantonrechter moeten voeren om afscheid van elkaar te nemen.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

De vaststellingsovereenkomst is dan ook een gebruikelijke manier om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Ook het UWV zal een vaststellingsovereenkomst, als die de juiste inhoud heeft, accepteren. Dit is alleen anders als niet is voldaan aan de voorwaarden die het UWV stelt. Onze advocaten en juristen in Amsterdam beantwoorden graag de vraag: wat is een vaststellingsovereenkomst. Daarnaast beoordelen ze gratis uw vaststellingsovereenkomst (vso), ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Voorwaarden UWV bij ontslag met wederzijds goedvinden

Voor het antwoord op de vraag wat een vaststellingsovereenkomst is, geldt o.a. dat het UWV stelt is dat er geen sprake mag zijn van ontslag op staande voet. Als er sprake is van een dringende reden die ontslag op staande voet oplevert, verspeelt de werknemer zijn recht op een WW uitkering. Dat gebeurt ook als het initiatief tot het sluiten van een vaststellingsovereenkomst uitgaat van de werknemer zelf.

Juridisch advies bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst

Om deze reden is het van belang dat een werknemer zich bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst juridisch laat voorlichten door een advocaat arbeidsrecht. Wij kunnen u precies uitleggen wat een vaststellingsovereenkomst is en waar deze aan moet voldoen. De kosten hiervan worden normaal gesproken door de werkgever gedragen.

Vaak houdt een vaststellingsovereenkomst onvoldoende rekening met de belangen van de werknemer. Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is dan ook het beste moment om over de inhoud te onderhandelen met de werkgever. Dat kan gaan over de hoogte van de ontslagvergoeding, de einddatum waarop de werknemer vertrekt, het non-concurrentiebeding en vrijstelling van werk.

wat is een vaststellingsovereenkomst Vaststellingsovereenkomst en ontslag

Vaststellingsovereenkomsten zijn er om een arbeidscontract te beëindigen, waardoor er geen juridische procedures meer nodig zijn. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert u hier over, zodat een rechtszaak niet nodig is.

De meest voorkomende redenen om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan zijn:

  • boventalligheid (bij reorganisatie)
  • een geschil van inzicht (als men het met elkaar niet eens is)

Dit zijn ‘neutrale redenen’ die het UWV normaalgesproken accepteert als u na het einde van de dienstbetrekking een WW uitkering aanvraagt.

Onderhandelen over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst

Door een ontslagovereenkomst te sluiten komt de kantonrechter of het UWV (voor een ontslagvergunning) er bij het ontslag niet meer aan te pas. Belangrijke onderwerpen zijn:

vaststellingsovereenkomst wat is hetVaststellingsovereenkomst: UWV en WW

Als het UWV ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst acepteert dan heeft de werknemer in principe recht op WW. Het UWV vertrekt echter een uitkering alleen als aan alle voorwaarden is voldaan. Dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat een ontslagen werknemer een uitkering ontvangt. Hier zijn immers uitzonderingen op, bijvoorbeeld:

  • als  een zieke werknemer met ontslag akkoord gaat, tenzij hij langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is (de bovenstaande regels gelden namelijk alleen voor de WW-uitkering, niet voor de ZW-uitkering;)
  • als er wordt getekend als er een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is gesloten die niet tussentijds kan worden opgezegd;
  • als er sprake is van een (verkapte) dringende reden, die voldoende zou zijn voor ontslag op staande voet.

In deze gevallen kan het UWV een WW uitkering weigeren, omdat het ontslag te wijten is aan de werknemer. In dat geval is er dus geen recht op een uitkering. Laat u zich in dit soort gevallen goed juridisch voorlichten.

Fictieve opzegtermijn bij ontslag

Bij een vertrek in overleg met de werkgever speelt behalve: het recht op WW ook de (fictieve) opzegtermijn een belangrijke rol. Als dit niet goed is geregeld in de overeenkomst, krijgt de werknemer (enige tijd) geen WW uitkering. Het is dus van belang dat de fictieve opzegtermijn in de overeenkomst is opgenomen. Dan krijgt de werknemer aansluitend op de laatste werkdag de WW uitkering.

Ontslagvergoeding: transitievergoeding of kantonrechtersformule?

Onze ontslagspecialisten kunnen voor u als advocaat onderhandelen en u juridisch advies geven over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Uiteraard is de hoogte van de ontslagvergoeding belangrijk. De wettelijke transitievergoeding is niet verplicht bij een dergelijke overeenkomst, maar is vaak het uitgangspunt. In bepaalde gevallen is de oude kantonrechtersvergoeding opgenomen.

Het beste resultaat

Wij zullen altijd proberen om het beste resultaat voor u te bereiken. In bepaalde gevallen kunnen wij een alternatieve vorm van ontslagvergoeding regelen, bijvoorbeeld een latere einddatum of het mogen behouden van bedrijfseigendommen zoals een laptop of de lease-auto.

ontslag overeenkomstBedenktijd werknemer bij ontslag

Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Dit is drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.

Als de werknemer de vaststelling overeenkomst ontbindt, dan herleeft de arbeidsovereenkomst en is geen sprake van ontslag. Als partijen alsnog besluiten om minnelijk uiteen te gaan, dan zal een nieuwe overeenkomst moeten volgen.

Kosten juridisch advies bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

De kosten van juridisch advies (advocaatkosten) voor een werknemer bij een beeindigingsovereenkomst zijn meestal gratis. Dit is omdat de werkgever deze kosten bijna altijd vergoedt om discussies en procedures achteraf te voorkomen. Het is dus in het belang van beide partijen dat een werknemer vooraf  een jurist (advocaat) raadpleegt. Meestal spreken onze juristen hiervoor een vast bedrag af in de overeenkomst. Onze advocaten zullen altijd proberen om binnen dit bedrag te blijven, of over de kosten hiervan te onderhandelen.

advocaat vaststellingsovereenkomst amsterdam telAdvies vaststellingsovereenkomst Amsterdam door een ervaren advocaat arbeidsrecht

Neem direct contact op met onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch (gratis) wilt laten checken of opstellen door een van onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht.

 

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

 

Call Now Button