Wat is de Kantonrechtersformule?

avatar

Kantonrechtersformule

Kantonrechtersformule en pensioenWat is de Kantonrechtersformule? De kantonrechtersformule is een richtlijn van de gezamenlijke kantonrechters in Nederland voor het bepalen van de hoogte van een ontbindingsvergoeding bij ontslag. De kantonrechtersformule geldt wanneer de werkgever om de ontbinding van een arbeidscontract verzoekt. Bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst bij vrijwillig vertrek) wordt soms nog steeds met de kantonrechtersformule gebruikt.

Afgeweken van de toepassing van de kantonrechtersformule

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslagvergoedingen. In een uitspraak van 3 oktober 2012 is de kantonrechter te Amsterdam in een ontbindingszaak tegen een oudere werknemer afgeweken van de toepassing van de kantonrechtersformule, omdat dit volgens de rechter tot een onbillijk resultaat zou leiden. De werknemer, vertegenwoordigd door onze advocaat mr. Paul Snijders, was meer dan 40 jaar in dienst als peuterleidster bij opeenvolgende werkgevers en had nog 1 jaar te gaan tot haar pensioen.

Op non-actiefstelling

De kantonrechter verweet de werkgever dat

  • deze de werknemer kort voor haar pensioen ten onrechte op non-actief had gesteld,
  • dat de werknemer voorafgaande aan deze maatregel onvoldoende was gehoord,
  • dat de werkgever te weinig feitenonderzoek had gedaan
  • en dat de werkgever de -zeer diffamerende- op non-actiefstelling onnodig had laten voortduren.

Werkgever laat conflict escaleren

Verder werd de werkgever verweten dat zij de ziekmelding van de werknemer niet had geaccepteerd, zonder advies van de bedrijfsarts. Het besluit om de werknemer niet meer in haar functie te plaatsen vond ook geen genade in de ogen van de kantonrechter. Tenslotte werd de werkgever verweten dat zij te weinig had gedaan om de verstandhouding te verbeteren.

Gedrag werkgever in strijd met goed werkgeverschap

Aldus concludeerde de kantonrechter tot strijd met goed werkgeverschap, zodat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gezien alle omstandigheden voor risico van de werkgever was. De werkgever had een schadevergoeding aangeboden van 50% aanvulling op de WW-uitkering tot haar pensioen. De werknemer werd een aanzienlijk hogere schadevergoeding toegekend van € 75.000,–, te voldoen op een door de werknemer aan te geven wijze, wegens

  • inkomstenderving,
  • vergoeding van de fictieve opzegtermijn,
  • mislopen van de heffingskorting,
  • pensioenschade,
  • psychisch nadeel
  • gemaakte juridische kosten.

Verwijtbaarheid werkgever geeft aanleiding tot een andere vergoeding

Hiermee gaf de kantonrechter gevolg aan het beroep dat mr. Snijders had gedaan op aanbeveling 3.5 van de Kantonrechtersformule:

‘Indien de verwachte inkomstenderving tot aan de redelijkerwijs te verwachten pensioneringsdatum van de werknemer lager is dan de uitkomst van de formule, dan wordt de vergoeding berekend aan de hand van die inkomstenderving, tenzij verwijtbaarheid, risicosfeer en de overige bijzondere omstandigheden als bedoeld in aanbeveling 3.4.4 billijkheidshalve aanleiding geven tot een andere vergoeding’.

Verzoek tot ontbinding ingetrokken en werknemer tot haar pensioen vrijgesteld van werk

Na deze uitspraak heeft de werkgever het verzoek tot ontbinding ingetrokken en de werknemer tot haar pensioen vrijgesteld van werk. De uitspraak is gepubliceerd in JAR 2012/279.

Wet werk & zekerheid: transitievergoeding en billijke vergoeding.

De kantonrechtersformule is geen onderdeel meer van een ontslagvergoeding als de rechter een besluit neemt over ontslag. Met ingang van de Wet werk & zekerheid op 1 juli 2015 geldt daarvoor de transitievergoeding en billijke vergoeding. Natuurlijk kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg alsnog komen tot een ontslagvergoeding die gebaseerd is op de kantonrechtersformule.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over de kantonrechtersformule

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslagvergoeding, waaronder de kantonrechtersformule.

Call Now Button