Wanneer is een ambtenaar verwijtbaar werkloos?

avatar

Wanneer is een ambtenaar verwijtbaar werkloos? advocaat amsterdamWanneer is een ambtenaar verwijtbaar werkloos?

De Werkloosheidswet (ww) verplicht werknemers te voorkomen dat zij werkloos worden. Als aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt en dit de werknemer kan worden verweten, is sprake van verwijtbare werkeloosheid.

Dringende reden bij ontslag

De vraag wat een dringende reden is laat zich niet zo makkelijk uitleggen.

Volgens de rechtspraak van de hoogste rechter op het gebied van het ambtenarenrecht, de Centrale Raad van Beroep, moet bij de beantwoording van deze vraag alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Tot de elementen die moeten worden gewogen, behoren bijvoorbeeld:

  • de aard en de ernst van de gedragingen van de werknemer;
  • de wijze waarop de werkgever in de specifieke werkrelatie het verweten gedrag beoordeelt;
  • de in dat verband voor de werknemer kenbare bedoeling van de werkgever;
  • de aard en de duur van de dienstbetrekking;
  • de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld; en
  • de persoonlijke omstandigheden van deze werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een beëindiging van het dienstverband voor hem zou hebben. Ook wanneer die gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de ernst van de gedragingen tot de conclusie leiden dat beëindiging van de dienstbetrekking is gerechtvaardigd.

Verwijt bij ontslag en recht op WW

Indien tot het aannemen van een dringende reden wordt geconcludeerd, zal ten slotte in het kader van de ww nog moeten worden getoetst of de werknemer van de dringende reden een verwijt kan worden gemaakt.

Rechten en plichten ambtenaren corona-crisis advocaat AmsterdamContact met advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht voor ambtenaren in Amsterdam

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam, of mocht je nog meer vragen hebben over je (nieuwe) rechtspositie als ambtenaar als gevolg van de Wrna, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ik ben als advocaat op werkdagen te bereiken op: 020 – 522 1999 of stuur me een mailbericht naar ons advocatenkantoor: debies@wsadvocaten.nl.

[ratings]

Call Now Button