Wanneer heeft u met het bestuursrecht te maken?

avatar

Bestuursrecht Amsterdam advocaat

Wanneer heeft u met het bestuursrecht te maken?

Bestuursrecht is een belangrijk onderdeel van het publiekrecht. Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten.

Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedures aan om bezwaar te maken tegen een overheidsbesluit. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kunt u daar meestal bezwaar tegen maken. Als u het oneens bent met de beslissing op bezwaar kunt u daartegen in beroep gaan. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep.

Bij WS Advocaten werken advocaten die zijn gespecialiseerd in de Algemene wet bestuursrecht.

Onze advocaatspecialisten zijn de beste in hun vak en kunnen u in het bestuursrecht in alle voorkomende procedures bijstaan, zoals bij:

 • de intrekking van een exploitatievergunning;

 • de weigering van het verlenen van een omgevingsvergunning;

 • situaties waarin de overheid handhavend optreedt;

 • bezwaarprocedures in verband met uw uitkering bij het UWV of Sociale Dienst;

 • vermeende fraude gedurende uw uitkering;

 • de afwijzing van uw uitkering;

 • stopzetting van uw uitkering;

 • korting op uw uitkering;

 • afwijzing tegen een urgentieverklaring;

 • bestuursdwang; en allerhande

 • (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, Centrale Raad van Beroep of de Raad van State.

Contact met Bestuursrecht advocaat in Amsterdam

Voor meer informatie, juridisch advies en bijstand aangaande bestuursrecht kunt u contact opnemen met een van onze advocaten bestuursrecht in Amsterdam.

Call Now Button