Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

avatar

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Bijna elke dag krijgen onze advocaten vragen over een vaststellingsovereenkomst of beēindigingsovereenkomst. Vaak is een vaststellingsovereenkomst het resultaat van mediation of een manier van schikking na een arbeidsconflict.

Ook bij boventalligheid of een reorganisatie kan een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden. Met een vaststellingsovereenkomst gaat de werknemer (of ambtenaar) akkoord met ontslag met wederzijds goedvinden. De werkgever en de werknemer maken in overleg, dus met wederzijds goedvinden, in de vaststellingsovereenkomst afspraken over het uit elkaar gaan. De procedure bij de kantonrechter of bij het UWV is dan niet meer nodig. Het UWV zal wel, als de werknemer werkloos raakt, de inhoud van de vaststellingsovereenkomst kritisch beoordelen. Dit gezien het recht op een uitkering in het kader van de werkloosheidswet.

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Checklist vaststellingsovereenkomst:

 • Initiatief werkgever. De vaststellingsovereenkomst is tot stand gekomen op initiatief van uw werkgever.
 • Neutrale ontslaggronden. De werkgever dient aan te geven wat de reden is van het ontslag. Deze reden moet zo zijn geformuleerd dat u daarmee een ww-uitkering krijgen. Dit kan bijvoorbeeld bedrijfseconomisch of verschil van inzicht zijn.
 • Geen dringende reden. In de overeenkomst mag niet staan dat de werkgever u om een dringende reden ontslaat.
 • Reden van het ontslag: Is de reden van het ontslag verschil van inzicht, langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen?
 • Naleven opzegtermijn (fictieve opzegtermijn). In de overeenkomst moet staan dat u gedurende de voor uw werkgever geldende opzegtermijn volledig (salaris en vaste componenten) krijgt doorbetaald. Ook als u zogezegd wordt vrijgesteld van werkhouden. Dit betekent dat u tot aan het einde van uw arbeidsovereenkomst niet meer hoeft te werken. Wanneer in de vaststellingsovereenkomst geen rekening is gehouden met de fictieve opzegtermijn beslist het UWV dat de werknemer geen uitkering krijgt over de wachttermijn.
 • Ziekte. Indien u ziek bent doet u er in de meeste gevallen verstandig aan niet akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. Als u toch akkoord gaat met het ontslag zal het UWV dat zien als een benadeling en keert dan geen ziektewetuitkering uit. Ook de ww-uitkering wordt in dat geval geweigerd.
 • Transitievergoeding. Indien u minimaal twee jaar bij een werkgever heeft gewerkt, kunt u onderhandelen over een transitievergoeding. Op grond van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat de transitievergoeding op de schop. De belangrijkste wijziging is dat een medewerker al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht heeft op de transitievergoeding.
 • Doorbetaling zonder werkverplichting. In de vaststellingsovereenkomst kan staan dat u vanaf de ondertekening tot het einde van de geldende opzegtermijn krijgt doorbetaald zonder werkverplichting. Dat betekent dat u bent vrijgesteld van de werkzaamheden, zodat u niet hoeft te werken.
 • Concurrentiebeding- of relatiebeding geschrapt. Als er in uw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding staat, is het verstandig in uw vaststellingsovereenkomst te laten opnemen dat u hier niet langer aan bent gehouden. Op deze manier bent u niet beperkt als u gaat solliciteren naar nieuw werk.
 • Geen verrekening opleidingskosten. Mocht u een opleiding op kosten van uw baas hebben genoten en u daarvoor met uw werkgever een opleidingsovereenkomst heeft gesloten, waarin afspraken staan over het terugbetalen of verrekenen van opleidingskosten, laat in dat geval in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat uw werkgever geen geld van u terugkrijgt.
 • Positief getuigschrift. Vraag uw werkgever om een positief getuigschrift.
 • Geen negatieve uitlatingen.
 • Opbouw pensioen. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst stopt de opbouw van pensioen. Soms kunt u op vrijwillige basis toch pensioen blijven opbouwen.
 • Finale kwijting. Met de werkgever kan worden afgesproken dat na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst partijen niets meer van elkaar kunnen eisen. Het is daarom belangrijk dat tijdens de onderhandelingen duidelijke afspraken worden gemaakt over het uitbetalen van bijvoorbeeld het salaris en de vakantiedagen.

Bij vragen over de vaststellingsovereenkomst kunt u altijd contact opnemen met mr. Paul Snijders of Krystle Aaron-de Bies, specialisten arbeidsrecht en ambtenarenrecht. U kunt Krystle Aaron-de Bies rechtstreeks mailen op: debies@wsadvocaten.nl of bellen op: 020 – 522 1999.

Waar moet ik op letten bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst? advocaat amsterdam

Call Now Button