Voogdij regelen

avatar

Het gezag wat je als ouders uitvoert over jouw kinderen, wordt in sommige gevallen door een ander overgenomen. Deze situatie ontstaat, wanneer de ouders komen te overlijden of als de ouders het gezag niet (meer) kunnen uitoefenen. Ouders kunnen zelf een voogd benoemen of anders doet de rechtbank dit. Voogdij regelen van te voren is dus van groot belang.

Voogdij regelen na overlijden
Wanneer de ouders komen te overlijden krijgt het kind een voogd aangewezen. Ouders kunnen dat vooraf via een gezagsregister of testament vastzetten. Is dit niet gebeurd? Dan wijst de rechter een voogd aan, waarbij altijd eerst naar het belang van het kind wordt gekeken.

Voogdij regelen na beëindiging gezag
Wordt het gezag van de ouders beëindigd door een rechter, dan krijgt een jeugdinstantie of pleegouders het gezag. Deze situatie komt vaak voor wanneer de ouders minderjarig zijn, onder curatele worden gesteld (geestelijke stoornis, verslaving, verkwisting) en dus niet voor het kind kunnen zorgen, of wanneer er sprake is van mishandeling.

Enkele voogd
Er zijn uiteraard ook situaties waarbij slechts een van de ouders de voogdij over het kind heeft. Bijvoorbeeld na een echtscheiding, bij een adoptie of een curatele stelling. Een verzoek indienen bij de rechter kan in dit geval de mogelijkheid stellen om beide ouders voogd te maken.

Hulp nodig bij de voogdij regelen? Wij helpen u graag verder, neem contact met ons op.

Call Now Button
advocaat amsterdam