Ontbinden huurovereenkomst zonder gerechtelijk vonnis bij sluiten van een woning door de burgemeester

avatar

In het huurrecht is het uitgangspunt dat een verhuurder een huurovereenkomst voor een woning of winkel/horeca/bedrijfsruimte niet kan ontbinden zonder gerechtelijk vonnis (artikel 7:231, eerste lid BW)(indien de huurder niet akkoord is met de ontbinding). Ontruimen tegen de wil van de huurder is in een dergelijk dergelijk geval al helemaal uit den boze. Achterliggende gedachte is dat de huurder, mede vanwege zijn meestal zware belang bij het voortduren van de huur, beschermd moet worden tegen de veelal machtiger verhuurder. iets anders in dan het opzeggen van een huurovereenkomst. Opzegging en de daarvoor vereiste voorwaarden zijn in de wet apart geregeld. Ik ga daar in het bestek van dit stuk niet nader op in. Ontbinding is typisch een bevoegdheid in gevallen dat de wederpartij (huurder of verhuurder) zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet (goed) nakomt. Typische voorbeelden zijn een meer dan geringe huurachterstand en overlast door huurder, cq. aanmerkelijke gebreken aan het gehuurde en niet verhelpen door de verhuurder.[Lees meer]

Boete voor vakantieverhuur B&B (AirBnB) ongeldig?

avatar

Nieuwe ontwikkeling boetes vakantieverhuur B&B (AirBnB). Onze advocaat bestuursrecht en AirBnb in Amsterdam mr. Victor Oranje geeft juridisch advies over boetes die de gemeente Amsterdam oplegt bij vakantieverhuur, zoals Airbnb en B&B. Zijn de boetes die gemeente Amsterdam oplegt bij meldplicht bij vakantieverhuur (AirBnB) ongeldig? Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak die in Amsterdam speelt, waardoor sommige bestuurlijke Airbnb boetes ongeldig zijn. Hoewel de reikwijdte van deze uitspraak nog niet helemaal duidelijk is, zijn in ieder geval boetes vanwege overtreding van de meldplicht bij vakantieverhuur niet meer mogelijk en zullen dergelijke boetes die nog niet onherroepelijk zijn moeten worden ingetrokken. Dat geldt in ieder geval voor Amsterdam en afhankelijk van hoe de Huisvestingsverordeningen er in andere gemeentes uitzien wellicht ook voor die andere gemeentes.[Lees meer]

Verhuur aan toeristen (Airbnb) B&B en Vakantieverhuur / Bestuurlijke boetes en last onder dwangsom gemeente Amsterdam

avatar

Onze advocaat huurrecht en bestuursrecht in Amsterdam treedt op voor verhuurders die door Airbnb of B&B met gemeente Amsterdam in de problemen komen, en een boete of dwangsom moeten betalen. De verhuur van een woning aan toeristen komt in Amsterdam veel voor; op basis van B&B of als vakantieverhuur en meestal met behulp van Airbnb, of via Booking.com en/of met hulp van andere bedrijven die daarbij helpen. Het lijkt voor velen erg aantrekkelijk om hun huis of gedeelte ervan te verhuren via AirBnB, maar er zijn behoorlijk grote risico’s op hoge boetes en andere pijnlijke gevolgen. Het is daarom erg belangrijk precies te weten wat wel en niet mag. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Hoewel er veel informatie is te vinden over belangrijke regels, blijkt dat verhuurders aan toeristen toch regelmatig overtredingen begaan, vaak zonder dat te beseffen. Gemeentebesturen, zoals die van de gemeente Amsterdam, hebben strenge regels. Overtreding van de die regels leidt tot hele hoge bestuurlijke boetes van de gemeente. Boetes van € 20.500,– worden gegeven voor overtredingen waar verhuurders zich soms nauwelijks bewust van waren.[Lees meer]

Hoe kan ik de huur beëindigen?

avatar

Ik verhuur een woning: hoe kan ik de huur beëindigen? Als verhuurder in Amsterdam of elders kunt u meerdere redenen hebben waarom u de huur wilt beëindigen. Bijvoorbeeld omdat u zelf weer in de huurwoning wilt gaan wonen, omdat uw huurder overlast veroorzaakt of omdat u de woning wilt gaan verkopen. Kunt u de huurovereenkomst dan beëindigen? En zo ja, welke manier is het meest geschikt? Er zijn verschillende manieren waarop u de huurovereenkomst kan laten beëindigen. Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist huurrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat huurrecht voor vragen en juridisch advies over huur en beëindigen van huur. [Lees meer]

Plaatsen camera verandering aan de huurwoning?

avatar

Gedraagt een huurder zich niet als een goed huurder door beveiligingscamera’s aan de buitenzijde van de huurwoning aan te brengen? Onze gespecialiseerde jurist huurrecht Victor Oranje te Amsterdam geeft juridisch advies in huurzaken.[Lees meer]

Bijstandsuitkering bij samenwonen met familie

avatar

Advies over uitkering van het UWV of uw Bijstandsuitkering Onze jurist bestuursrecht en sociale zekerheidsrecht in Amsterdam verleent juridisch advies en rechtbijstand bij problemen met uitkeringen van het UWV en bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet. Bel gerust een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen als u vragen heeft over uw uitkering. Recentelijk zijn[Lees meer]

Huurrecht advocaat Amsterdam

avatar

Onze advocaat huurrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en rechtshulp aan huurders en verhuurders betreffende huur en huurcontracten. Dit kan gaan over woonruimte of bedrijfsruimte. Huurrecht is een gespecialiseerd onderdeel van het contractenrecht. De gespecialiseerde advocaat huurrecht in Amsterdam geeft antwoord op vragen over Airb&b, ontruiming of onderhoud, vakantieverhuur, tijdelijke huur, rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst, huurprijs, onderverhuur, Bed and Breakfast, shortstay en renovatie.[Lees meer]

Ontruiming bij onderverhuur?

avatar

Advocaat onderhuur en ontruiming Onderverhuur is volgens de meeste huurcontracten verboden. Betekent dit dat in alle gevallen een verhuurder de woning moet verlaten als hij wordt betrapt, bijvoorbeeld bij onderhuur via Airbnb? Onze advocaat huurrecht in Amsterdam licht dit toe. Rechtbank Amsterdam heeft op 16 augustus 2016 bepaald dat niet[Lees meer]

Call Now Button