Juridisch advies over verwijtbare werkloosheid bij aanvraag WW-uitkering

avatar

arbeidsrecht Amsterdam juridisch advies verwijtbare werkloosheid WW-uitkering baan opgezegd advocaat

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over verwijtbare werkloosheid bij het aanvragen van een WW-uitkering bij het UWV, als u bijvoorbeeld eerst uw baan heeft opgezegd en bij uw volgende baan werkloos wordt. Gaat als gevolg van de corona-crisis uw nieuwe baan opeens niet meer door en heeft u voor deze nieuwe baan ook nog eens uw oude vertrouwde baan opgezegd? En heeft u ook nog eens een afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag? Wat enorm teleurstellend voor u, en vooral balen. De financiële klap kan voor u mogelijk heel groot zijn. Ik heb dan ook voor uw situatie het onderstaande artikel geschreven. Leest u met mij mee? Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen, deze materie kan nog best ingewikkeld zijn.

Afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag

Zoals ik al aangaf, u bent nu werkloos, en u heeft een afwijzing gekregen op uw ww-aanvraag. De opgegeven reden is dat u verwijtbaar werkloos bent. U heeft immers uw oude vertrouwde baan zelf opgezegd. Deze gedraging maakt u, in beginsel, juridisch verwijtbaar. In dit artikel leg ik u graag uit wat u tegen dit besluit van het UWV zou kunnen doen, maar eerst het volgende.

Verwijtbaar werkloos

Door de corona-crisis staat de economische wereldmarkt, zoals inmiddels bekend, behoorlijk op z’n kop. Bloedrode beurs cijfers en nog meer van dit soort praat, zo krijg je te horen als je in de auto op de vroege ochtend naar de radio luistert. Bedrijven gaan failliet of staan op het punt om failliet te gaan. Het faillissement moet worden aangevraagd. Het bekende steunpakket, zoals in hoog tempo is samengesteld door het kabinet, komt voor veel bedrijven simpelweg te laat. Een aantal bedrijven kan bijvoorbeeld geen gebruik maken van de maatregelen omdat ze bijvoorbeeld niet over de juiste SBI-code te beschikken, of het ging al eerder slecht met het bedrijf, zodat corona het laatste zetje heeft gegeven.

Zonder baan, zonder inkomsten

De rekeningen kunnen niet meer door deze bedrijven worden betaald, hetzelfde geldt voor de betaling van de lonen. Het gevolg hiervan kan zijn dat nieuw personeel, dat al wel was aangenomen, moest worden teleurgesteld. Ze kunnen toch niet meer bij het bedrijf aan de slag. Sommige van hen hebben zelfs nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst getekend, maar wel al de mondelinge toezegging gekregen dat zij waren aangenomen. Wel hebben deze mensen diverse toezeggingen over bijvoorbeeld een startdatum over de mail gekregen. Kort en goed, deze mensen blijven nu achter zonder baan, zonder inkomsten en hebben, om het drama dan helemaal compleet te maken, ook geen recht op een ww-uitkering. Voor al dit corona-leed kan ik mogelijk een juridische oplossing bedenken. Ik zeg mogelijk omdat de voorwaarden waaronder erg afhankelijk zijn gesteld van de omstandigheden van het geval.

Doorwerkingsjurisprudentie

De juridische oplossing vindt zijn grondslag in de zogenoemde ‘doorwerkingsjurisprudentie’, zoals die zich heeft ontwikkeld in het sociale zekerheidsrecht. Het recht dat de regels omtrent de ww-uitkeringen regelt. Deze jurisprudentie is zo oud als de weg naar Rome. Al in 2009 is deze jurisprudentie nader uitgelegd ofwel verruimd.

Mobiliteit op de arbeidsmarkt

Deze doorwerkjurisprudentie was ingegeven door het feit dat de wetgever heeft willen voorkomen dat de ww-uitkering de mobiliteit op de arbeidsmarkt zou beperken. Het kan immers natuurlijk niet zo zijn dat niemand meer van baan zal wisselen, omdat men bang is, wanneer het bij die nieuwe baan niet goed gaat, geen ww-uitkering meer te kunnen krijgen. De mobiliteit op de arbeidsmarkt is en moet ondergeschikt blijven aan een instrument, zoals een ww-uitkering. Met de richtlijnen, zoals is bepaald in deze doorwerkjurisprudentie, zou u uw bezwaarschrift, of mogelijk met behulp van ons, kunnen inkleden, zodat u eventueel wel in aanmerking komt voor een ww-uitkering.

Richtlijnen UWV over baanwisseling

Deze jurisprudentie heeft de volgende punten bij de beoordeling van dergelijke zaken van belang geacht. Let op: indien een van de punten op uw situatie van toepassing is, is dat al een goede reden om een gesprek met ons in te plannen om te bezien wat we voor u kunnen betekenen.

  • Punt 1: wanneer de werkloosheid uit de nieuwe dienstbetrekking niet verwijtbaar is hoeft geen onderzoek naar de reden van de baanwisseling te worden gedaan;
  • Punt 2: het onderzoek naar de baanwisseling hoeft niet te worden gedaan wanneer ten tijde van die baanwisseling een reëel vooruitzicht bestond op een dienstverband van ten minste 26 weken;
  • Punt 3: bij het dienstverband van 26 weken is niet de juridische vorm van de relatie tussen de werkgever en de werknemer doorslaggevend, maar de materiele inhoud van de door hen gemaakte afspraken. Dit betekent onder meer dat het een werknemer niet kan worden tegengeworpen wanneer het nieuwe dienstverband wordt aangegaan op basis van een uitzendovereenkomst, een oproepcontract, een detacheringsovereenkomst of een tijdelijke overeenkomst;
  • Punt 4: wanneer de werkgever wenst vast te houden aan een proefperiode heeft ook dat voor de verwijtbaarheid van de werkloosheid geen betekenis. Ook deze constatering kan niet aan de werknemer worden tegengeworpen;
  • Punt 5: pas wanneer moet worden vastgesteld dat geen reëel risico bestond (bijvoorbeeld bij een dienstverband van minder dan 26 weken), is er reden om te bezien of de omstandigheden die aanleiding waren voor de baanwisseling moeten leiden tot het oordeel dat de werknemer van de werkloosheid een verwijt betreft. Bij deze afweging dienen wel de persoonlijke beweegredenen van de werknemer om van baan te wisselen in ogenschouw te worden genomen, en
  • Punt 6: wanneer, ondanks punt 1 tot en met 5, dan toch moet worden geconcludeerd dat sprake is van verwijtbare werkloosheid, dient tenslotte ook nog te worden bezien of aanleiding bestaat tot matiging van de ww-uitkering op grond van artikel 27, eerste lid, van de Werkloosheidswet. Dit betekent dat in beginsel de uitkering moet worden toegekend, mogelijk wel met matiging van die uitkering.

Zelfstandige en ZZP’ers

Let op: deze doorwerkingsjurisprudentie ziet helaas niet op zelfstandigen, alleen op werknemers in de zin van de werkloosheidswet. Een zelfstandige heeft namelijk, zoals u misschien bekend, geen ww-rechten.

Ik raad u aan niet zomaar genoegen te nemen met een afwijzing op uw ww-aanvraag. Schakel altijd een expert in die, samen met u, de eventuele juridische mogelijkheden zou kunnen verkennen en te bezien of ook op uw situatie deze jurisprudentie van toepassing is, zodat u wel een ww-uitkering kunt ontvangen. Het zijn immers bizarre tijden, het is verstandig uw financiële positie daarom proberen veilig te stellen.

Succes!

Amsterdam juridisch advies verwijtbare werkloosheid WW-uitkering baan opgezegd advocaat Contact met advocaat Amsterdam over verwijtbare werkloosheid

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, verwijtbare werkloosheid en WW.

[ratings]

Call Now Button