Verstoorde arbeidsverhouding door aanhoudende media uitlatingen leidt tot ontslag

avatar

Grensoverschrijdend gedrag in een arbeidsrelatie moet altijd bespreekbaar worden gemaakt, maar in deze zaak waren partijen het niet eens over de wijze waarop. In dit artikel bespreekt onze ambtenarenrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, deze uitspraak.

Politiechef en het ambtenarenrecht

In 2019 kwam een hooggeplaatste politiechef naar buiten met meerdere uitlatingen over grensoverschrijdend gedrag bij de politie. Dit werd door de media groots opgepakt. Voorafgaand aan deze uitingen hadden de chef en haar leidinggevende al een wantrouwende band naar elkaar toe. Daarna werd het alleen maar erger. Vanwege de verstoorde relatie besloot haar leidinggevende haar te verplaatsen naar een andere functie.

Na een mediationtraject, waarin de chef zelf aangaf dat het eigenlijk geen zin meer had, kreeg zij een eervol ontslag.

Is er door de media uitlatingen een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding?

De vrouw vocht haar ontslag aan bij de rechtbank en deed een verzoek tot financiële compensatie. De politiechef vond namelijk dat haar werkgever in overwegende mate fout was. Onze ambtenarenrecht advocaat merkt daarna graag op dat bij de vraag of sprake is van onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding niet van doorslaggevend belang is wie het meest te verwijten valt. Dit wordt bepaald door het totaal van alle omstandigheden.

Zat de politie fout met ontslag?

Uit de uitspraak kan onze ambtenarenrecht specialist halen dat de leidinggevende juist zat. De rechter was het eens met het verplaatsingsbesluit van de werkgever. De arbeidsverhouding was al zo dusdanig verstoord. Een verplaatsingsbesluit moet ook gevolgd worden door een daadwerkelijke verplaatsing. Dit hoeft echter niet direct. De vrouw beklaagde zich erover dat zij niet verplaatst werd. De rechter was het niet eens met haar beklag. De politie had nog de tijd om haar te verplaatsen en aangezien de vrouw later zelf aangaf uit dienst te willen treden, hoefde de politie hier uiteindelijk ook niet aan toe te komen.

Arbeidsverhouding met behulp van een externe bemiddelaar herstellen

De rechtbank vindt hier vooral van belang dat ondanks alle gebeurtenissen een poging is ondernomen om de arbeidsverhouding met behulp van een externe bemiddelaar te herstellen en dat deze poging op niets is uitgelopen. Hierna is geprobeerd om samen tot een regeling te komen ter beëindiging van de arbeidsrelatie. Pas toen dat niet lukte, heeft de werkgever, de politie, de ontslagprocedure gestart.

Contact met een advocaat ambtenarenrecht Amsterdam over eervol ontslag

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ambtenaren en eervol ontslag.

 

Advocaat Amsterdam

advocaat ambtenarenrecht Amsterdam over eervol ontslag

Call Now Button