Wat is het verschil tussen een relatiebeding en concurrentiebeding?

avatar

relatiebeding en concurrentiebeding advocaat amsterdam Maria OkRelatiebeding en concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst, de rechter legt het verschil uit

Relatie- en concurrentiebedingen kunnen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Bij een schending kan de werkgever een contractuele boete vorderen van de werknemer. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Maria Ok, het verschil uit aan de hand van een uitspraak.

Relatiebeding en contractuele boete

De zaak gaat over een werknemer die in dienst is getreden bij een bedrijf dat gelieerd is aan een relatie van de ex-werkgever. In de arbeidsovereenkomst stond een relatiebeding en op overtreding van het beding was werknemer een contractuele boete verschuldigd. Tussen de ex-werkgever en werknemer stond niet in het geding dat de werknemer in dienst was getreden bij een gelieerde partij. Partijen waren het echter oneens over hoe het relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst moest worden uitgelegd.

Relatiebeding en concurrentiebeding

De kantonrechter maakt een verschil tussen de betekenis van een relatiebeding in het maatschappelijk verkeer en de betekenis van een concurrentiebeding in de klassieke zin. Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer namelijk om in dienst te treden bij een andere werkgever of als zelfstandige met de ex-werkgever te concurreren. Een relatiebeding is een variant van het concurrentiebeding en het verbiedt de werknemer om in het algemeen met relaties of ex-relaties van de werkgever zaken te doen.

Tekst arbeidsovereenkomst: geen zakelijk contact met relaties van de ex-werkgever

Het beding uit de arbeidsovereenkomst met de ex-werkgever strekte tot een verbod om zakelijk contact aan te gaan of te onderhouden met relaties van de ex-werkgever. De arbeidsovereenkomst omvatte geen verbod om in dienst te treden bij een concurrerende onderneming.

De ex-werkgever was van mening dat het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst moest vallen onder het aangaan van een zakelijk contact in de zin van het relatiebeding. De kantonrechter was het hier echter niet mee eens. Hij oordeelde namelijk dat er een duidelijk verschil zit tussen een relatiebeding en een concurrentiebeding en dat dit algemeen bekend is.

Aangaan arbeidsovereenkomst en partijbedoeling

Vervolgens stelde de ex-werkgever nog dat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst door hem aan de werknemer was uitgelegd dat het relatiebeding bedoeld was om te voorkomen dat de werknemer bij een concurrerende onderneming zou gaan werken. Dit argument werd door de werknemer betwist. Omdat de werknemer het argument van de ex-werkgever betwistte was het aan de ex-werkgever om de gestelde partijbedoeling te bewijzen. Ter zitting heeft de ex-werkgever aangegeven hiervan geen bewijs te kunnen leveren en daarom ook niet aanbiedt. De ex-werkgever had verder ook geen overige feiten of omstandigheden gesteld die zouden kunnen leiden tot een andere uitleg van het beding. De kantonrechter oordeelde dat de gestelde partijbedoeling niet is komen vast te staan.

Boete niet verrekenen

De ex-werkgever moest nog achterstallig loon betalen. In het relatiebeding in de arbeidsovereenkomst tussen partijen was ook een contractuele boete afgesproken voor als de werknemer het relatiebeding zou schenden. De ex-werkgever wilde deze twee bedragen verrekenen. Aangezien de ex-werkgever zijn stellingen niet kon bewijzen, wees de kantonrechter zijn vorderingen af.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over relatie- en concurrentiebedingen. 

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en concurrentie- en relatiebedingen.

Advocaat Amsterdam 

 

 

advocaat concurrentiebeding arbeidsrecht in Amsterdam mr Maria Ok van WS Advocaten

Call Now Button