Verbetertraject bij onvoldoende functioneren bij de overheid

avatar

overheid ambtenaar verbetertraject advies amsterdam

Als een werknemer in dienst van de overheid als ambtenaar niet goed functioneert moet de werkgever kansen bieden om dit te verbeteren. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de overheid als werkgever zich voldoende had ingespannen om het functioneren van de werknemer te laten verbeteren. 

Overheid als werkgever en verbetertraject

Werknemer trad in 2002 als ambtenaar in dienst bij de overheid. In 2018 was de Staat als werkgever in de veronderstelling dat de werknemer disfunctioneerde en daardoor ongeschikt was voor haar functie. Tot en met januari 2021 was haar de kans gegeven om haar functioneren te verbeteren. Na deze periode bleek er geen vooruitzicht te zijn en heeft de Staat (een ministerie) haar geholpen met het zoeken naar een nieuwe functie.

Intensieve begeleiding door ministerie

Het functioneren van de vrouw ging voor een half jaar weer goed, maar wel met een verbetertraject en onder intensieve begeleiding van een coach. Deze persoonlijke coach stond haar 12 uur per week bij. Volgens onze arbeidsrechtspecialist kan deze vorm van intensieve coaching uiteraard niet onbeperkt worden ingezet. Het ministerie verzocht de rechter toen om ontslag van deze werknemer.

Verbeterplan van drie jaar

De advocaat van de werknemer betwistte in algemene zin dat zij ongeschikt zou zijn voor haar functie en stelde dat de werkgever haar ‘eruit wil werken’. Onze arbeidsrecht advocaat merkt op dat dit niet opweegt tegen de omvangrijke onderbouwing van de Staat. Zij omschreven:

  • op welke punten er verbeterd diende te worden;
  • de tussentijdse evaluaties;
  • het haar aangeboden verbeterplan;
  • waarom het verbeterplan is verlengd; en
  • de slotconclusie waarom mevrouw ondanks alle hulp en coaching zich onvoldoende had verbeterd.

Herplaatsingsplicht ambtenaar bij disfunctioneren

Volgens onze arbeidsrecht advocaat heeft de wetgever met de herplaatsingsplicht een actieve rol van de werkgever tot uitdrukking willen brengen, waarbij de werkgever samen met de werknemer binnen redelijke marges binnen of buiten de eigen organisatie op zoek moet gaan naar een andere, passende functie. Daarbij wordt van zowel de werkgever als de werknemer een actieve, maar ook flexibele opstelling verwacht. Zeker van de Staat, als een grote werkgever met allerlei dienstonderdelen mag een dergelijke actieve en flexibele opstelling verwacht worden.

Naar het oordeel van de rechter heeft de Staat echter voldoende gedaan om in dit geval een passende functie te vinden voor de werknemer. Het volgende had de overheid voor de werknemer immers gedaan:

  • actief opzoek naar passende functie voor werknemer;
  • 24 andere functies voorgelegd gekregen; en
  • een trajectbeleider aangeboden.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door de rechter

Het bovenstaande werd door de rechter onderzocht omdat de Staat de rechter had verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het verzoek werd door de rechter toegewezen. Mevrouw functioneerde volgens de rechtbank onvoldoende en de Staat had genoeg gedaan om het functioneren van mevrouw te verbeteren en haar te helpen aan een andere baan. Volgens de wet had mevrouw in dat geval alleen recht op een transitievergoeding en deze werd ook toegewezen. De rechter zag geen reden om ook een billijke vergoeding toe te wijzen.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over onvoldoende functioneren en verbetertraject

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, schorsing en onvoldoende functioneren.

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button