Vaststellingsovereenkomst en vergoeding

avatar

Vaststellingsovereenkomst en vergoeding
Vaststellingsovereenkomst: onderhandelen, beoordelen en juridisch advies 

De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van ons advocatenkantoor kan vanuit Amsterdam uw vaststellingsovereenkomst juridisch beoordelen, onder meer over de vergoeding, en hier over onderhandelen. Wij treden landelijk op.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Wij weten als jurist waar wij bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst op moeten letten. Onze advocaten beoordelen en controleren en onderhandelen in geval van ontslag over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (ontslagregeling met instemming), bij voorbeeld na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen (zoals reorganisatie). Alleen met een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief met wederzijds goedvinden (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV is er recht op (behoud van) een WW uitkering en is de werknemer niet verwijtbaar werkloos.

Vaststellingsovereenkomst nakijken

Als ontslagspecialist controleren en beoordelen wij landelijk de overeenkomst (vso) en geven wij juridisch advies op alle punten. Waar nodig onderhandelen wij voor het beste resultaat. Dit is mogelijk bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd en een 0 uren contract. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de voorwaarden van het ontslag:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • recht op WW uitkering
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst en vergoeding beoordelen

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslag vergoeding. Deze vergoeding bij ontslag met wederzijdse goedkeuring is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest. Hoewel de transitievergoeding niet verplicht in een vaststellingsovereenkomst, is dit wel vaak het uitgangspunt, en wordt er vaak aangeknoopt bij de wettelijke regeling over ontslag. Niettemin geldt hier de contractsvrijheid en kunnen wij over elk punt onderhandelen.

Hoogte vergoeding

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn is er een overgangsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden, maximaal € 77.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst. De vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een jaarcontract na minimaal 2 jaar. Wij rekenen de transitievergoeding voor u uit.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In bepaalde gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan dit voor u uitrekenen en controleren.

Vergoeding bij ontslag verplicht in een vaststellingsovereenkomst?

Het toekennen van een vergoeding is niet verplicht bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt. Het gaat hier om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst.

Dat blijkt uit de hieronder genoemde uitspraak. In deze zaak voerde de advocaat van de werknemer tevergeefs aan dat de arbeidsovereenkomst feitelijk door de werkgever is ‘opgezegd’. Verder meende de advocaat van de werknemer dat er op de werkgever op grond van goed werkgeverschap, de verplichting rust om de werknemer te wijzen op ‘het recht’ op een transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst en vergoedingVaststellingsovereenkomst: transitievergoeding niet verplicht

De kantonrechter (Rechtbank Midden-Nederland, 11 december 2015) overwoog dat sinds 1 juli 2015 de mogelijkheid bestaat dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt en dat de werknemer hiermee schriftelijk instemt. Bij deze opzegging is de werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd. De kantonrechter concludeerde echter dat het hier niet om een opzegging ging, maar om een beëindigingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), temeer omdat in de overeenkomst werd verwezen naar de bepaling van artikel 7:900 BW (vaststellingsovereenkomst). Uit de mondelinge behandeling kwam ook naar voren dat het juist de werknemer was die weg wilde om een eigen kapperszaak te beginnen en al elders had gesolliciteerd. De kantonrechter oordeelde dat er geen sprake van opzegging door de werkgever, maar beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waardoor er geen transitievergoeding verplicht is.

Vaststellingsovereenkomst en vergoedingBeëindigingsovereenkomst en ontslagvergoeding

Gebruikelijk is dat in een ontslagovereenkomst juist wel een vergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding moet betalen. Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een beëindigingsovereenkomst voordeliger. Bovendien kunnen er dan ook samen met de advocaat andere afspraken worden gemaakt.

Juridische kosten controleren en beoordelen ontslagovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever.

Vaststellingsovereenkomst en vergoedingOnderhandelen over vaststellingsovereenkomst en vergoeding

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder het recht op een vergoeding. Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam