Vaststellingsovereenkomst: ontslag met transitievergoeding, ontslagvergoeding, UWV en WW uitkering

avatar

Vaststellingsovereenkomst: ontslag met transitievergoeding, ontslagvergoeding, UWV en WW uitkering
Vaststellingsovereenkomst: ontslag met transitievergoeding, ontslagvergoeding, UWV en WW uitkering

Een vaststellingsovereenkomst geeft recht op een transitievergoeding (of andere vergoeding) en een ww uitkering van het UWV. Als gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geven wij snel en kosteloos juridisch advies, professionele hulp en tips over de vaststellingsovereenkomst als u met uw ontslag instemt. Ook checken en controleren wij (gratis) de vaststellingsovereenkomst (ontslag in onderling overleg) voor werknemers als u besluit om zich juridisch te laten bijstaan. Online advies is mogelijk. Waar nodig onderhandelen onze arbeidsrechtspecialisten voor een ontslagdeal met het beste resultaat. Na de bedenktijd wordt de ontslagovereenkomst definitief.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst: ondersteuning bij ontslag

De ontslagregeling van een dienstverband bij minnelijk ontslag is neergelegd in de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst, hoe ‘ww-vriendelijk’ ook, kan niet het recht op WW garanderen. Het is belangrijk om niets over het hoofd te zien. Het UWV beslist of aan alle eisen voor WW uitkering is voldaan. Onze advocaten controleren bij ontslagzaken of de overeenkomst juridisch correct en waterdicht is en aan alle (UWV) voorwaarden voldoet, zoals ontslag bij ziekte. Alleen een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief met wederzijds goedvinden (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV is WW-veilig, met recht op (behoud van) een WW uitkering waarbij de werknemer niet verwijtbaar werkloos is.

Beter ontslagvoorstel

Behalve het nakijken van vaststellingsovereenkomsten onderhandelen onze advocaten en juristen bij deze ontslagroute over de aangeboden ontslagregeling. Zo kunnen wij over een verbeterd voorstel onderhandelen met de werkgever met een hogere transitievergoeding, de einddatum, leaseauto, eindafrekening en tal van andere onderwerpen.

Vaststellingsovereenkomst nakijken

Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren en beoordelen wij de overeenkomst (vso) op alle onderdelen. Dit is mogelijk bij alle soorten arbeidscontracten, ook bij deeltijd en een 0 uren contract. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies over uw rechten op alle onderdelen van het ontslag, zoals:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • studiekostenbeding
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding controleren

Een belangrijk onderdeel bij het aangaan van de overeenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Hoewel de transitievergoeding niet verplicht in een vaststellingsovereenkomst, is dit vaak (en soms onterecht) het uitgangspunt, en wordt er vaak aangeknoopt bij de bestaande wettelijke regeling over ontslag. Deze vergoeding bij ontslag met wederzijdse goedkeuring is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is (geweest). Niettemin geldt bij minnelijk ontslag de contractsvrijheid en kan onze ervaren arbeidsrechtadvocaat namens u over elk punt onderhandelen.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In sommige gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan of bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan dit voor u uitrekenen en controleren.

Vaststellingsovereenkomst en ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Ons advies is om tijdens ziekte niet te tekenen. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract controleren

Ook bij een tijdelijk contract zonder opzegbeding kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij het UWV een probleem opleveren voor de WW uitkering. Het UWV kan het opvatten als een benadelingshandeling.

Juridische kosten controleren ontslagovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever. Daarom is ons juridisch advies voor werknemers bijna altijd gratis.

Vaststellingsovereenkomst: ontslag met transitievergoeding, ontslagvergoeding, UWV en WW uitkeringJuridisch advies over vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Voor het controleren van uw vaststellingsovereenkomst of het onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder transitievergoeding, ontslagvergoeding, UWV en WW uitkering. 

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button