Vaststellingsovereenkomst en recht op WW uitkering controleren door een advocaat in Amsterdam

avatar

Vaststellingsovereenkomst en recht op WW uitkering
Vaststellingsovereenkomst en recht op WW uitkering controleren

Een vaststellingsovereenkomst en recht op WW is geen vanzelfsprekende combinatie. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren werknemers over een vaststellingsovereenkomst en recht op WW uitkering wanneer zij een ontslagvoorstel aangeboden krijgen. Een vaststellingsovereenkomsten en het recht een WW uitkering controleren is een van de specialisaties van de ontslag advocaat van WS Advocaten in Amsterdam. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam zorgt er voor dat er naast het sluiten van een een goede vaststellingsovereenkomst, het recht op een WW uitkering voor de werknemer bij vrijwillig ontslag gewaarborgd is. 

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst en recht op WW afspreken is een manier om een arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Vaak gebeurt dat na een reorganisatie, disfunctioneren of een arbeidsconflict. Dit is ook mogelijk in het ambtenarenrecht. Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is dan overbodig.

Vaststellingsovereenkomst en recht op WW niet vanzelfsprekend

Om na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ook een WW uitkering te krijgen is het nodig dat de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet, immers, het UWV beslist over een WW uitkering. Onze ontslag advocaten in Amsterdam kunnen u als werknemer en werkgever adviseren over alle risico’s bij geregeld ontslag met wederzijds goedvinden.

advocaat Vaststellingsovereenkomst en recht op WW uitkering controleren amsterdamOntslag en vaststellingsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen sinds 2006 een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden oftewel in onderling overleg  beëindigen. De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak te doen in een ontslagprocedure en de werknemer hoeft geen verweer te voeren in de ontslagzaak. Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht in Amsterdam houden wij ons sinds 1997 bezig met ontslagzaken, ook door middel van een vaststellingsovereenkomst en het recht op ww.

Bij de volgende redenen voor ontslag is een vaststellingsovereenkomst met WW mogelijk:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte (arbeidsongeschiktheid) langer dan 2 jaar zonder zicht op herstel, bijvoorbeeld na het toekennen van een WIA-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst en WW uitkering checken

Naast de inhoud van de  beëindigingsovereenkomst en het recht op WW, speelt ook de opzegtermijn een rol bij vrijwillig ontslag. Tijdens de opzegtermijn ontvangt u geen WW. Als dit niet goed wordt geregeld bij ontslag, kan de werknemer enige tijd of geheel zonder (WW) uitkering komen te zitten.

Onze ontslag advocaat in Amsterdam checkt de vaststellingsovereenkomst op de opzegtermijn en het recht op WW bij minnelijk ontslag.

Ook geven wij advies op alle onderdelen van een ontslagvoorstel en als nodig onderhandelen wij met de werkgever over de beëindigingsregeling.

UWV weigert WW uitkering

In welke gevallen kan het UWV een vaststellingsovereenkomst en het recht op een WW uitkering weigeren?

 • bij een een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als het initiatief afkomstig is van de werknemer zelf,
 • als de opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benadelingshandeling, namelijk een onnodig beroep op WW. Kort gezegd zal het UWV bij een vaststellingsovereenkomst geen WW uitkering toekennen als de werknemer zelf aanstuurt op ontslag, of als ontslag zijn eigen schuld blijkt te zijn.

Beëindigingsovereenkomst en Ziektewet uitkering checken

Een zieke werknemer mag niet zomaar met een beëindigingsovereenkomst akkoord gaan omdat een vaststellingsovereenkomst bij ziekte meestal geen recht op WW geeft.

 • De ZW (en WW) uitkering wordt geweigerd,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren werknemers bij ziekte over een vaststellingsovereenkomst en het recht op WW als zij een ontslagvoorstel aangeboden krijgen. Een vaststellingsovereenkomst en recht op WW is bij arbeidsongeschiktheid korter dan 2 jaar is bepaald niet vanzelfsprekend. Laat u zich bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voorlichten door onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam als uw werkgever u tijdens ziekte wil ontslaan.

Ontslag met wederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ook als

kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient. Zorg er dus voor dat de advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht van WS Advocaten Amsterdam uw vaststellingsovereenkomst en recht op WW bij een contract voor bepaalde tijd controleren, voordat u tekent voor ontslag.

Vaststellingsovereenkomst en het recht op WW beoordelen

Als ontslagspecialisten in Amsterdam controleren wij uw beëindigingsovereenkomst (vso) juridisch niet alleen op een mogelijke WW uitkering. Ook onderhandelen onze advocaten ontslagrecht met uw werkgever over alle andere voorwaarden van het ontslag. Onze advocaten ontslagrecht adviseren en onderhandelen namens werknemers over alle voorkomende onderwerpen die bij ontslag aan de orde komen zoals:

 • de einddatum
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam en omgeving.

Vaststellingsovereenkomst en recht op WW uitkeringGratis juridisch advies over vaststellingsovereenkomst en recht op WW door onze advocaat ontslagrecht

Als u van uw werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies over het recht op WW bij ontslag bijna altijd gratis voor de werknemer, omdat de werkgever de advocaatkosten van onze advocaat ontslagrecht vergoedt.

Vaststellingsovereenkomst en recht op WW uitkering controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Wat is een vaststellingsovereenkomst

Voor (gratis) juridisch advies over uw beëindigingsovereenkomst  of het controleren van uw vaststellingsovereenkomst en het recht op WW uitkering, kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam en omgeving mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

[ratings]

Call Now Button