Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding? Pas op met concreet uitzicht op nieuwe baan

avatar

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding? Pas op met nieuwe baan advocaat ontslag AmsterdamBij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt doorgaans een ontslagvergoeding uitgekeerd. Deze is bedoeld om de periode naar ander werk, al dan niet met een WW uitkering, te vergemakkelijken. In de meeste beeindigingsovereenbkomsten is een artikel opgenomen dat als de werknemer tijdens het tekenen van de overeenkomst, of tijdens het totstandkomen daarvan, concreet uitzicht op ander werk heeft, de vergoeding niet wordt betaald, of terug moet worden betaald. Veel werknemers gaan daar veel te lichtvaardig mee om. Onze advocaat ontslagrecht mr. Paul Snijders gaat hier verder op in.

Nieuwe baan of eigen bedrijf tijdens totstandkoming  VSO

In de praktijk komt het steeds vaker voor, ook als gevolg van de gunstige arbeidsmarkt, dat een werknemer al snel een nieuwe baan heeft of zelf een bedrijf opzet. Werkgever onderzoeken of in zo’n geval de ontslagvergoeding terug moet worden betaald. In een rechtszaak kwam dit de werknemer duur te staan.

Besluit om samen te gaan werken na tekenen VSO

De vaststellingsovereenkomst was op 9 november 2022 ondertekend en op 11 november 2022 om 12:07 uur ondertekend teruggestuurd. Die dag had de werknemer een gesprek met een collega over beoogde samenwerking en het besluit om met hem samen te gaan werken. Dat besluit was in ieder geval die dag al genomen en moest alleen nog op een aantal punten verder worden uitgewerkt. Kort daarna zijn ook facturen op naam en met het rekeningnummer van het nieuwe bedrijf opgesteld.

Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst vergevorderde plannen voor samenwerking

De werknemer voerde aan dat hij pas na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst was benaderd om een samenwerking aan te gaan. Dit had meteen al op 11 november 2022 geleid tot het besluit tot samenwerking. De kantonrechter ging er echter van uit dat hij al voor het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst was benaderd en dat hij bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst al concrete en vergevorderde plannen had om een samenwerking aan te gaan voor een nieuwe onderneming en daarmee concreet uitzicht had op ander werk.De omstandigheid dat de werknemer een WW-uitkering heeft aangevraagd en dat het UWV hem deze uitkering heeft toegekend, vond de rechter ook niet voldoende om aan te nemen dat de werknemer ten tijde van de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geen uitzicht had op ander werk.

Bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst al concreet uitzicht op ander werk

Zodoende concludeerde de kantonrechter dat hij bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst al concrete en vergevorderde plannen had om samenwerking aan te gaan voor een nieuwe onderneming en daarmee uitzicht had op ander werk. Hij moest een bedrag van € 4.968,64 terug betalen.

ZZP’er of eigen bedrijf

Werknemers moeten dus voorzichtig zijn als in de vaststellingsovereenkomst een clausule is opgenomen waarin de werknemer verklaart dat hij nog geen ander werk heeft of een concreet uitzicht daarop. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld werk als ZZP’er of bij een eigen bedrijf.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over concreet uitzicht op ander werk bij een VSO

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslag in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals concreet uitzicht op ander werk bij een VSO.

Call Now Button