Vaststellingsovereenkomst Amsterdam

avatar

Vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief controleren door een advocaat in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst gratis advies advocaat amsterdam

Vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief: bel een arbeidsrecht advocaat voor juridische hulp en advies bij ontslag

Heeft u een vaststellingsovereenkomst in of buiten Amsterdam (ook wel beëindigingsovereenkomst; afvloeiingsregeling; ontslagovereenkomst of afkoopovereenkomst genoemd) of een ontslagbrief voor ontslag met wederzijds goedvinden gekregen en u wilt snel advies van een gespecialiseerde advocaat? U kunt de overeenkomst juridisch laten beoordelen en controleren met hulp van een ervaren advocaat ontslagrecht. Onze experts arbeidsrecht controleren voor u o.a. het recht op WW uitkering door het UWV, de afkoopsom (ontslagvergoeding) en vrijstelling van werk.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Verwijtbaar werkloos in Amsterdam

Veel arbeidsovereenkomsten kun je met wederzijds goedvinden met hulp van een advocaat in onderling overleg beëindigen zonder dat de kantonrechter er aan te pas komt. Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief is dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos is bij het aanvragen van een WW uitkering, mits alle voorwaarden in acht zijn genomen. Schakel daarom een specialist in voor juridisch advies en rechtsbijstand op alle onderdelen van een vaststellingsovereenkomst.

Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam zijn specialist in juridisch advies over (dreigend) ontslag. Juridisch advies voor een werknemer bij het checken van een overeenkomst is trouwens bijna altijd gratis. De werkgever betaalt immers meestal een vaste vergoeding voor rechtshulp bij screenen van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bovendien kunnen wij in geval van weigeren of bezwaar tegen ontslag, op basis van onze ervaring met de werkgever onderhandelen over de beste voorwaarden.

Vaststellingsovereenkomst voor advies voorleggen aan een advocaat

Door een beëindigingsovereenkomst stopt een arbeidscontract. Bijvoorbeeld bij overtolligheid of na een arbeidsconflict. Wanneer kunt u onze specialisten voor een vaststellingsovereenkomst het beste inschakelen? Bij:

 • boventalligheid na reorganisatie;
 • een geschil van inzicht (arbeidsgeschil)
 • verstoorde verhouding op het werk;
 • bedrijfseconomische omstandigheden;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel.

Recht op WW beoordelen

De ontslagbrief of overeenkomst bevat alle afspraken over (dreigend) ontslag. Alleen als dit goed is geregeld, krijgt de werknemer recht op WW. Bij een aanvraag van een WW uitkering controleert het UWV de aanvraag immers aan de hand van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. U kunt WW aanvragen via de website van het UWV zodra de overeenkomst is getekend.

vaststellingsovereenkomst advies advocaatVergoeding kosten van juridisch advies door een advocaat bij een vaststellingsovereenkomst

De kosten van een ingeschakelde advocaat voor ontslagadvies worden vrijwel altijd door de werkgever vergoed, dit om juridische procedures bij de rechter en discussies achteraf te voorkomen. In de overeenkomst wordt daarom vaak een vast bedrag als vergoeding van kosten voor juridische hulp opgenomen. Onze specialist stuurt de declaratie dan naar de werkgever zodat u deze niet hoeft te betalen.

Kantonrechtersformule of transitievergoeding als afkoopsom bij vaststellingsovereenkomsten?

Onze jurist is advocaat en tevens ontslagspecialist in Amsterdam. Wij geven advies bij ontslag en controleren de overeenkomst (vso) op alle onderdelen, waaronder de opzegtermijn, einddatum, post-contractuele bedingen, uitbetaling vakantiedagen, vrijstelling van werk en ook de ontslagvergoeding (afkoopsom).

De wettelijke transitievergoeding is als afkoopsom niet verplicht maar wel steeds vaker (sinds de invoering van de WWZ) een leidraad. Vaak is deze vergoeding, afhankelijk van de omstandigheden, een minimumbedrag. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris per maand en het aantal dienstjaren. De transitievergoeding heeft een maximum. In uitzonderingsgevallen wordt de kantonrechtersvergoeding nog wel eens gebruikt als afkoopsom. Welke vergoeding als afkoopsom er uit komt is afhankelijk van de omstandigheden. Voor ambtenaren bijvoorbeeld kan deze lager zijn, als zij aanspraak kunnen maken op een bovenwettelijke vergoeding (naast een WW-uitkering).

Onze jurist kan een afkoopsom/ontslagvergoeding voor u uitrekenen en controleren.

vaststellingsovereenkomst UWV WWOpzegtermijn en UWV uitkering

Bij een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) is het recht op WW en de fictieve opzegtermijn belangrijk. Als dit niet goed is afgestemd in de vaststellingsovereenkomst kan de werknemer (enige tijd) zonder (WW) uitkering komen te zitten. Soms kunt u zelfs verwijtbaar werkloos zijn. De opzegtermijn staat in de arbeidsovereenkomst, CAO, of  in de wet. Het gaat hier om de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen.

Wanneer weigert het UWV een uitkering ondanks een vaststellingsovereenkomst?

Het UWV zal een uitkering (deels) weigeren in de volgende gevallen:

 • bij een dringende reden (ontslag op staande voet); zoals diefstal, geweld of werkweigering;
 • als het initiatief tot ontslag afkomstig is van de werknemer (bijvoorbeeld als de werknemer zelf weg wil);
 • als de opzegtermijn niet in acht is genomen. Meestal volgt dan korting op de uitkering;
 • als een tussentijds opzegbeding bij een tijdelijk contract ontbreekt.

Bij dit soort benaderingshandelingen is er (deels) geen beroep op WW of de Ziektewet mogelijk.

Kortom, u neemt een risico als u zomaar een vaststellingsovereenkomst tekent. Roep daarom eerst de hulp in van een deskundige. 

Vaststellingsovereenkomst en ziekte uitkeringAfvloeiingsregeling en ziekte: WW en de ziektewet

Als advocaat adviseren wij om in geval van een zieke werknemer niet met ontslag akkoord te gaan, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt of samenhangt met de arbeidsrelatie. In geval van ziekte raden wij af om een vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Onderhandelen over de inhoud van de ontslagbrief

Onze juristen en advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren en onderhandelen voor u bij een ontslagsituatie over o.a:

 • de einddatum
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • relatiebeding en concurrentiebeding
 • vergoeding van de juridische kosten
 • openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting.

VSO ontbinden: bedenktijd

Na het ondertekenen kunt u gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Deze bedenktermijn is drie weken als de werknemer niet schriftelijk op de bedenktermijn is gewezen.

Vernietigen van een vaststellingsovereenkomst

De rechter kan de beëindigingsovereenkomst achteraf in uitzonderingsgevallen vernietigen, bijvoorbeeld als:

Opstellen vaststellingsovereenkomsten door een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

De eisen die aan een vaststellingsovereenkomst worden gesteld veranderen voortdurend. Onze advocaten zijn op de hoogte van de actuele rechtspraak over VSO’s. Ook voor juridische hulp zoals bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

 


Advocaat advocaat arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst-gratis-juridisch-advies-amsterdam Bel advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst juridisch laten controleren door een advocaat ontslagrecht in Amsterdam? Laat het checken en onderhandelen over aan onze experts: 020-5221999.

 

 

 

advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button