Vaststellingsovereenkomst Amsterdam

avatar

Vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief controleren door advocaat in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst gratis advies advocaat amsterdam

Vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief: gratis juridische hulp en advies bij ontslag

Als u een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst; afvloeiingsregeling; ontslagovereenkomst of afkoopovereenkomst) of een ontslagbrief in geval van ontslag met wederzijds goedvinden heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst in en buiten Amsterdam gratis juridisch laten beoordelen en controleren met hulp van onze ervaren advocaat ontslagrecht, o.a. op het recht op WW uitkering door het UWV, de afkoopsom (ontslagvergoeding) en vrijstelling van werk. Onze advocaten arbeidsrecht geven juridisch advies en rechtsbijstand op alle onderdelen van een vaststellingsovereenkomst. Sinds 2006 worden veel arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden in onderling overleg bij wijze van afvloeiingsregeling met behulp van een arbeidsjurist beëindigd, omdat er geen rechtsbijstand voor een juridische procedure bij de kantonrechter verplicht is.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Verwijtbaar werkloos

U bent dan ook bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief niet verwijtbaar werkloos voor het UWV bij het aanvragen van een WW uitkering, mits alle voorwaarden in acht zijn genomen. Hulp van een advocaat bij ontslag is dus noodzakelijk. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is specialist in juridisch advies bij een ontslag gesprek of overeenkomst bij ontslag door de werkgever. Dit juridisch advies voor de werknemer bij het checken van de overeenkomst is bijna altijd gratis voor de werknemer. In geval van weigeren of bezwaar tegen ontslag, onderhandelen wij met de werkgever voor de beste voorwaarden van het ontslag. De werkgever geeft meestal een vergoeding voor rechtshulp bij het laten screenen van een vaststellingsovereenkomst.

Noodzaak vaststellingsovereenkomst

Door een beëindigingsovereenkomst wordt een arbeidscontract beëindigd. Bijvoorbeeld bij overtolligheid of na een arbeidsconflict. Wanneer wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten? Bij:

 • boventalligheid na reorganisatie;
 • een geschil van inzicht (arbeidsgeschil)
 • verstoorde verhouding op het werk;
 • bedrijfseconomische omstandigheden;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel.

Recht op WW beoordelen door onze advocaat ontslagrecht

De ontslagbrief of overeenkomst bevat alle afspraken over ontslag. Alleen als dit goed is geregeld, krijgt de werknemer recht op WW. De vaststellingsovereenkomst moet daarvoor aan alle eisen van het UWV voldoen. Bij een aanvraag van een WW uitkering controleert het UWV de aanvraag aan de hand van de vaststellingsovereenkomst. U kunt WW aanvragen via de website van het UWV zodra de overeenkomst is getekend.

vaststellingsovereenkomst advies advocaatVaststellingsovereenkomst en kosten juridisch advies

Onze kosten van juridisch advies door de ontslag jurist worden vrijwel altijd door de werkgever vergoed, om juridische procedures bij de rechter en discussies achteraf te voorkomen. Het ontslagadvies voor de werknemer is om deze reden vrijwel altijd gratis. In de vaststellingsovereenkomst wordt meestal een vast bedrag aan kosten voor juridische hulp opgenomen. Onze jurist stuurt de declaratie naar de werkgever. De werkgever mag de BTW van de factuur niet verrekenen omdat de advies werkzaamheden zijn verricht voor de werknemer. Een goede vaststellingsovereenkomst is bindend en partijen weten waar zij aan toe zijn.

vaststellingsovereenkomst ontslagvergoeding transitievergoedingKantonrechtersformule of transitievergoeding als afkoopsom bij vaststellingsovereenkomst?

Onze jurist is advocaat en tevens ontslagspecialist in Amsterdam. Wij geven advies bij ontslag en controleren de overeenkomst (vso) op alle onderdelen, zoals de opzegtermijn, einddatum, post-contractuele bedingen, uitbetaling vakantiedagen, vrijstelling van werk en ook de ontslagvergoeding (afkoopsom).

De wettelijke transitievergoeding is als afkoopsom niet verplicht maar wel steeds vaker (sinds de invoering van de WWZ) een leidraad. Vaak is de vergoeding, afhankelijk van de omstandigheden, een minimumbedrag. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is maximaal € 77.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst.

In bepaalde gevallen wordt de kantonrechtersvergoeding nog gebruikt als afkoopsom. Welke vergoeding als afkoopsom wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. In het onderwijs bijvoorbeeld kan deze lager zijn, omdat leerkrachten ingevolge de CAO POVO meestal aanspraak kunnen maken op een bovenwettelijke en nawettelijke vergoeding (naast een WW-uitkering).

Onze jurist kan de afkoopsom/ontslagvergoeding voor u uitrekenen en controleren.

vaststellingsovereenkomst UWV WWOpzegtermijn en UWV uitkering

Bij een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) is het recht op WW en de fictieve opzegtermijn belangrijk. Als dit niet goed wordt afgestemd in de vaststellingsovereenkomst kan de werknemer (enige tijd) zonder (WW) uitkering komen te zitten. De opzegtermijn staat vermeld in de arbeidsovereenkomst, CAO, of als dat niet is geregeld, in de wet. Het gaat hier om de opzegtermijn die de werkgever wettelijk in acht moet nemen als hij het arbeidscontract met de werknemer zou opzeggen, niet te verwarren met de opzegtermijn die de werknemer in acht moet nemen als hij zelf opzegt. Die is meestal een maand.

Het UWV zal een uitkering (deels) weigeren in de volgende gevallen:

 • bij een dringende reden (ontslag op staande voet); zoals diefstal, geweld of werkweigering;
 • als het initiatief tot ontslag afkomstig is van de werknemer (bijvoorbeeld als de werknemer op wil zeggen);
 • als de opzegtermijn niet in acht wordt genomen. Meestal komt dit op een sanctie te staan van korting op de uitkering.

In deze gevallen is er sprake van een benaderingshandeling waardoor er (deels) geen beroep op WW of de Ziektewet mogelijk is.

Vaststellingsovereenkomst en ziekte uitkeringVaststellingsovereenkomst en ziekte: UWV en de ziektewet

Een zieke werknemer mag in het algemeen niet met ontslag akkoord gaan, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt of samenhangt met de arbeidsrelatie. De ZW (en WW) uitkering wordt in dat geval geweigerd. In geval van ziekte raden wij af om een vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Vaststellingsovereenkomst bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Al een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd door het ontbreken van een opzegbeding in het arbeidscontract, wordt een WW-uitkering ook meestal geweigerd. Het UWV kan eisen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient.

Onderhandelen over de inhoud van de beeindigingsovereenkomst

Onze juristen en advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren en onderhandelen over o.a:

 • de einddatum
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • relatiebeding en concurrentiebeding
 • vergoeding van de juridische kosten
 • openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting.

Vaststellingsovereenkomst ontbinden: bedenktijd

Na het ondertekenen mag een werknemer gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. Deze bedenktermijn is drie weken als de werknemer niet schriftelijk op de bedenktermijn is gewezen. Daarna herleeft de arbeidsovereenkomst.

Vernietigen vaststellingsovereenkomst

De rechter kan de beëindigingsovereenkomst achteraf alleen in uitzonderingsgevallen vernietigen, bijvoorbeeld als:

 • de werknemer geen juridisch advies heeft gekregen over de consequenties van de overeenkomst, zoals het het recht op uitkering;
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

Daarnaast kan de werknemer achteraf vernietiging van de overeenkomst inroepen wegens:

 • dwaling
 • of misbruik van omstandigheden.

vaststellingsovereenkomst opstellenOpstellen vaststellingsovereenkomst door een advocaat arbeidsrecht

De eisen die aan een vaststellingsovereenkomst worden gesteld veranderen voortdurend. Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele rechtspraak over overeenkomsten. Ook voor juridische hulp zoals bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam.

 


Advocaat advocaat arbeidsrecht vaststellingsovereenkomst-gratis-juridisch-advies-amsterdam Contact met advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst juridisch laten controleren door onze jurist en advocaat ontslagrecht in Amsterdam? Laat het checken en onderhandelen over aan gespecialiseerde juristen en advocaten: 020-5221999.

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam