Vaststellingsovereenkomst tekenen als je al een nieuwe baan hebt? Kan boete betekenen

avatar

vaststellingsovereenkomst tekenen andere baan advocaat amsterdam boete

In een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als een van de partijen zich niet houdt aan de afspraken van de ontslagovereenkomst kan dat resulteren in een boete. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak  waarin de werknemer een boete opgelegd kan krijgen voor niet-nakoming van een vaststellingsovereenkomst.

Transitievergoeding in VSO

Het ging slecht met de onderneming van de werkgever. De werknemer kreeg daarom een vaststellingsovereenkomst aangeboden met daarin een vergoeding voor ontslag voor hem ter waarde van € 20.000,-. Om de werkgever te beschermen was afgesproken dat de werknemer hier alleen recht op heeft in het geval hij op dat moment nog geen zicht had op ander werk. Anders zal de werknemer alsnog een boete moeten betalen van €25.000,-. De werknemer vorderde bij de rechter uitbetaling van de vergoeding en de advocaat van de werknemer vorderde betaling van de boete.

Concurrentiebeding bij VSO

De advocaat van de werknemer meende dat het boetebeding niet gekoppeld was aan zijn verklaring dat hij ten tijde van het tekenen van de vaststellingsovereenkomst geen uitzicht had op ander werk, maar aan het non-concurrentiebeding. De kantonrechter volgde de werknemer niet. De werknemer had namelijk per mail gevraagd naar de reden van het boetebeding. Daarop ontving hij een mail terug van zijn werkgever dat deze voorwaarden worden gesteld om hun financiële belangen te beschermen, omdat hem alleen een ontslagvergoeding wordt betaald als hij tijdens de ondertekening nog geen uitzicht heeft op ander werk. Tevens was in de arbeidsovereenkomst zelf al een boetebeding gekoppeld aan het concurrentiebeding. Het is dan niet logisch om dit nogmaals in de vaststellingsovereenkomst te doen.

Wel uitzicht op ander werk ten tijde van ondertekenen vaststellingsovereenkomst

De werkgever kon aannemelijk maken dat de werknemer ten tijde van het tekenen van de vaststellingsovereenkomst uitzicht had op ander werk middels:

  • WhatsAppberichten waarin de werknemer spreekt over het oprichten van een nieuwe onderneming; en
  • de werknemer had al facturen uitgestuurd op naam van een ander bedrijf.

De kantonrechter vond het waarschijnlijk dat de werknemer bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst dus al concrete en vergevorderde plannen had om een samenwerking aan te gaan voor een nieuwe onderneming en daarmee dus uitzicht had op ander werk.

Tegenbewijs over andere baan tijdens tekenen VSO

Hiermee heeft de kantonrechter echter nog geen definitief oordeel gegeven. De werknemer krijgt de kans om tegenbewijs te leveren, maar gezien zijn mededelingen over een opgestart eigen bedrijf, zal dat lastig worden. Kan de ex-werknemer niet bewijzen dat hij daar tijdens het tekenen van de vso al mee bezig was, dan zal hij de boete moeten betalen.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over boetebedingen in vaststellingsovereenkomsten

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en boetebedingen.

Call Now Button