Vaststellingsovereenkomst tekenen zonder juridisch advies voor risico werknemer

avatar

Vaststellingsovereenkomst vernietigen alleen mogelijk in uitzonderingsgevallen

Vaststellingsovereenkomst vernietigen zonder juridisch advies Advocaat AmsterdamOnze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Uw vaststellingsovereenkomst kunt u in geval van ontslag  juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door een advocaat ontslagrecht in Amsterdam. Onze advocaten vaststellingsovereenkomst zijn specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij geven juridisch advies over ontslag en stellen de overeenkomst op of checken de aangeboden vaststellingsovereenkomst voor de werknemer op alle onderdelen. Ook onderhandelen onze advocaten over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Tekenen vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden voor risico van werknemer

Een vaststellingsovereenkomst, met als gevolg ontslag, is een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen. In de vaststellingsovereenkomst (vso) worden de afspraken over het ontslag door werkgever en werknemer vastgelegd. Het akkoord gaan met een ontslagvoorstel betekent uiteengaan met wederzijds goedvinden.

Gezien de ernstige (financiële) gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, zoals het recht op een WW uitkering, is het gebruikelijk dat een advocaat de werknemer juridisch voorlicht over de consequenties van de overeenkomst en het ontslag. Ook is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst vergoedt. Vaak gebeurt dat na een reorganisatie of een arbeidsconflict.

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat het tekenen van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, zonder het inwinnen van juridisch advies voor risico van werknemer is. 

Gerechtshof Amsterdam heeft op 27 februari 2018 nog eens aangegeven dat een vaststellingsovereenkomst achteraf niet zomaar door de werknemer kan worden vernietigd. De vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) kan alleen in uitzonderingsgevallen achteraf worden vernietigd door de rechter. Hof Amsterdam oordeelde dat er ‘terughoudend dient te worden omgegaan met een beroep op vernietiging van een vaststellingsovereenkomst, gelet op het karakter van een dergelijke overeenkomst’.

Vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Anderzijds geldt volgens het hof Amsterdam dat een werkgever er niet te snel op mag vertrouwen dat een werknemer akkoord gaat met vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er moeten ‘hoge eisen’ worden gesteld aan het aannemen van die instemming. Uit een uitspraak van de Hoge Raad (advies van het OM van 22 december 2017) volgt dat een werknemer er ‘volledig van doordrongen’ moet zijn dat de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden.

Op non-actief en ontslag op staande voet

In het door het hof Amsterdam behandelde geval was de werknemer onverwacht uit een teamoverleg weggelopen. Achteraf bleek dat de werknemer leed aan een cannabisverslaving en ernstige psychische problemen. De werkgever had op allerlei manieren de werknemer tevergeefs benaderd, telefonisch, schriftelijk, per e-mail en per sms-bericht. Ook had de werkgever per sms-bericht als per brief en e-mail geadviseerd om juridische bijstand in te schakelen. Aanvankelijk was de werknemer op non-actief gesteld en vervolgens ontslagen op staande voet. Daarbij was haar geadviseerd om juridische bijstand te zoeken.

Vaststellingsovereenkomst vernietigd

Uiteindelijk had de werkgever, na bemiddeling, een concept-vaststellingsovereenkomst toegestuurd. Die is ondertekend waarna de ondertekende vaststellingsovereenkomst is teruggestuurd. Achteraf de heeft de werknemer de vaststellingsovereenkomst vernietigd op grond van dwaling dan wel misbruik van omstandigheden. Zij verkeerde in de veronderstelling dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig was en dat zij de vaststellingsovereenkomst moest tekenen omdat zij anders geen werkloosheidsuitkering zou krijgen. Zij wist niet dat zij het ontslag op staande voet kon aanvechten. Zij wist ook niet dat zij recht had op een transitievergoeding na het ontslag op staande voet en dat zij haar recht daarop prijsgaf door de vaststellingsovereenkomst te tekenen. Bovendien bevond zij zich in een precaire psychische situatie.

Hof Amsterdam: zoek juridische bijstand

Het Hof Amsterdam oordeelde het feit dat de werknemer er niet voor heeft gekozen om juridisch advies in te winnen, voor haar risico komt vanwege het volgende:

  • De werkgever is voor die keuze om geen advies in te winnen niet verantwoordelijk
  • ze had voldoende tijd gehad om zich juridisch te laten adviseren
  • In plaats van advies door een advocaat koos de werknemer er voor om kiezen voor begeleiding en vertegenwoordiging door een niet-jurist (persoonlijk begeleidster).

Concept-vaststellingsovereenkomst

Toen de werkgever de concept-vaststellingsovereenkomst had toegestuurd, was de werkgever (nog) niet op de hoogte van de cannabisverslaving en de ernstige psychische problemen van de werknemer. Wel was de werkgever op de hoogte van het huiselijk geweld, de financiële problemen en de problemen met haar zoon. De werkgever had volgens het hof Amsterdam echter niet hoeven op te maken uit het gedrag van de werknemer dat zij de vaststellingsovereenkomst niet heeft willen aangaan.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst

Uit deze uitspraak van hof Amsterdam blijkt dat het belangrijk is dat een werknemer juridisch advies inwint voordat men een vaststellingsovereenkomst tekent. Laat de werknemer dat na, dan is dat voor risico van de werknemer.

Controleren vaststellingsovereenkomst door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst tekenen zonder juridisch advies voor risico werknemerVoor (gratis) juridisch controleren van uw vaststellingsovereenkomst, het opstellen of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam en omgeving: 020-5221999.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam