Vaststellingsovereenkomst tekenen zonder juridisch advies?

avatar

Vaststellingsovereenkomst tekenen juridisch advies advocaat
Juridisch advies van een advocaat bij een vaststellingsovereenkomst

Niet voor iedereen is het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden dagelijkse kost. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam zijn gespecialiseerd in juridisch advies en rechtsbijstand bij een vaststellingsovereenkomst. Door een vaststellingsovereenkomst eindigt de arbeidsovereenkomst.

Dit kan in gevallen als er geen sprake is van ontslag op staande voet, dus om minder ernstige redenen. De meest voorkomende redenen zijn boventalligheid, bijvoorbeeld na reorganisatie, of een verschil van inzicht over de invulling van de functie. Meestal duidt dat laatste op een verstoorde arbeidsverhouding.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslag met wederzijds goedvinden

Een vaststellingsovereenkomst heeft  vergaande juridische gevolgen. Van belang is bij voorbeeld de vraag of:

 • volgens het UWV de inhoud van de vaststellingsovereenkomst recht geeft om een WW uitkering aan te vragen,
 • de opzegtermijn goed is berekend
 • de transitievergoeding (ontslagvergoeding) voldoende is.

Verder is men niet altijd verplicht om met ontslag met wederzijds goedvinden akkoord te gaan, bijvoorbeeld

Advocaat bij vaststellingsovereenkomst

Normaal is dan ook dat een werknemer zich bij ontslag door een advocaat of jurist laat voorlichten over zijn positie, en de beëindigingsovereenkomst juridisch laat checken voordat hij tekent. Zo kan een advocaat ontslagrecht:

  • controleren of de overeenkomst ww-proof is en
  • voor de werknemer onderhandelen.

Kosten vaststellingsovereenkomst

Gebruikelijk is dat de werkgever de advieskosten van de arbeidsrecht advocaat of jurist tot een vast bedrag betaalt, zodat het advies aan de werknemer vrijwel altijd gratis is.

Tekenen vaststellingsovereenkomst zonder juridisch advies

Soms wordt een werknemer door de werkgever onder druk gezet om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Een werknemer verkeert vaak in een ongelijkwaardige positie ten opzichte van de werkgever, die die hier veel meer ervaring mee heeft. Als de werknemer onder druk is gezet en geen juridisch advies vooraf heeft gekregen, is de vaststellingsovereenkomst en het ontslag dan altijd bindend?

Uit o.a. een uitspraak van  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 juli 2013 blijkt dat een vaststellingsovereenkomst door een werknemer achteraf kan worden vernietigd wegens misbruik van omstandigheden als hij vóór het tekenen onder druk is gezet en geen juridisch advies (van een advocaat) heeft gekregen over de vaststellingsovereenkomst.

Ontslag op staande voet

De werkgever had de werknemer voorgehouden dat zij op staande voet kon worden ontslagen en maar beter een beëindigingsovereenkomst kon tekenen.

Daarmee was er aan de werknemer bewust verkeerde informatie verstrekt.

Onjuiste informatie over rechtspositie

Het Hof vond dat de werkgever behoorde te weten dat het verwijt niet zo ernstig was en dat een ontslag op staande voet waarschijnlijk geen stand zou houden:

Niettemin heeft de werkgever van haar overwichtspositie gebruik gemaakt om de werknemer, onder het doen van onjuiste mededelingen ten aanzien van haar rechtspositie, ertoe te bewegen de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, terwijl zij de werknemer hiervan juist had behoren te weerhouden. Aldus heeft de werkgever misbruik gemaakt van de afhankelijke positie waarin de werknemer verkeerde’.

Kennis arbeidsrecht

Het hof vond dat ‘de werkgever de werknemer ertoe heeft gezet de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen door

   • misbruik te maken van de omstandigheid dat de werknemer in een van haar afhankelijke positie verkeerde;
   • en erop vertrouwde – en ook mocht vertrouwen – dat de werkgever haar juist informeerde over haar rechtspositie’.

Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst

De bedenktijd die de werkgever de werknemer heeft gegund voorafgaand aan het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst om juridisch advies in te kunnen winnen veranderde daar niets aan. De periode was te kort om zich van adequate juridische bijstand te voorzien. Dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet direct, maar na pas na het weekeinde heeft ondertekend, betekent niet dat de werkgever ervan uit mocht gaan dat de werknemer bekend was met haar rechtspositie en zich bewust was van de consequenties die er verbonden waren aan het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Deze uitspraak is in lijn met Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch dat oordeelde dat een werknemer niet gehouden is aan een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst):

   • als niet uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden tot overdenking,
   • en vooral het in alle rust inwinnen van onafhankelijk juridisch advies
   • door een advocaat of jurist.

Arbeidscontract blijft in stand

Blijkens deze uitspaken is het verstandig van een werkgever om de werknemer niet onder druk te zetten,in de gelegenheid te stellen om juridisch advies in te laten winnen, en dat advies ook te betalen.

Dat voorkomt dit soort kostbare procedures, die er op uit kunnen draaien dat de werkgever

   • achteraf het salaris moet blijven voldoen
   • en alsnog een beëindiginsprocedure moet gaan starten.

Ontslag en vaststellingsovereenkomst advocaat AmsterdamAdvies over ontslag en vaststellingsovereenkomst door advocaat arbeidsrecht in Amsterdam centrum

Neem voor juridisch advies over ontslag en vaststellingsovereenkomst contact op met onze gespecialiseerde advocaat ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders, ook als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten checken.

Call Now Button