Vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever

avatar

Vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst vernietigen door werkgever

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag. Een vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever en het vernietigen daarvan is soms mogelijk. Door een beëindigingsovereenkomst wordt een arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigd. Bijvoorbeeld bij overtolligheid of na een arbeidsconflict. Door een vaststellingsovereenkomst te sluiten over ontslag met wederzijds goedvinden is een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank of het UWV niet meer nodig. De overeenkomst bevat alle afspraken over ontslag. Alleen als dit goed is geregeld, heeft de werknemer recht op WW. 

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever

Vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever

Onze jurist is advocaat en tevens ontslagspecialist in Amsterdam. Wij controleren de vaststellingsovereenkomst (vso) op alle onderdelen, zoals:

 • de opzegtermijn
 • einddatum
 • post-contractuele bedingen
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • de ontslagvergoeding

Een vaststellingsovereenkomst achteraf intrekken door werkgever is niet altijd mogelijk. Als een arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, kan dat achteraf niet zomaar worden vernietigd. Onderdeel van de regeling is immers dat je niet achteraf de overeenkomst zomaar mag ontbinden.

Een werknemer kan een ontslagbrief of vaststellingscontract binnen 2 of 3 weken herroepen. Dat is in de wet geregeld. Maar daarnaast kan een werknemer een vaststellingsovereenkomst achteraf ook laten intrekken, bijvoorbeeld als de werknemer onder druk is gezet om te tekenen of als de werkgever hem niet goed op zijn (WW)rechten heeft gewezen. In die gevallen kan er sprake zijn van:

Kan een werkgever een vaststellingsovereenkomst intrekken door als werkgever deze te laten vernietigen?

Totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever:  rechtbank Amsterdam oordeelde in een uitspraak van 22 september 2017 over dit onderwerp. Een vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever bleek terecht. De rechter in kort geding had dat eerder ook al geoordeeld. Door de vaststellingsovereenkomst verkreeg de werknemer als ontslagvergoeding een beëindigingsvergoeding van € 55.142,- bruto. De rechtbank oordeelde dat er vraagtekens zijn te plaatsen bij de gang van zaken rond de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgeverTransitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever was in dit geval wel mogelijk. De werknemer had een vergoeding gekregen van ruim 4 x de kantonrechtersformule c.q. 6 x de hoogte van de transitievergoeding. Vast stond ook dat de partner van werkneemster waarmee zij samenwoont, die overeenkomst namens de werkgever heeft ondertekend. Bovendien was de volmacht van deze functionaris voor het aangaan van een overeenkomst met een belang boven € 50.000,- intern beperkt. Dat de werkneemster dat alles niet zou weten, achtte de rechtbank onwaarschijnlijk.

Ontbinding arbeidscontract

Omdat door de vernietiging van de overeenkomst de arbeidsovereenkomst voortduurt, kwam vervolgens de vraag aan de orde of de rechter deze mocht ontbinden. De advocaat van de werkgever had ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht op de e-grond (verwijtbaar handelen).

Verwijtbaar handelen van de werkneemster

Vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever: de rechtbank oordeelde dat de feiten en omstandigheden rond het tekenen van de overeenkomst konden worden aangemerkt als verwijtbaar handelen van de werkneemster. Zij had iedere schijn van belangenverstrengeling dienen te vermijden. De beëindigingsvergoeding was buitengewoon riant met allerlei even riante bijkomende regelingen, terwijl zij niet hoefde te vertrekken. Zij deed ten onrechte voorkomen alsof sprake was van een gebruikelijke regeling, maar bij een vertrek op verzoek van de werknemer wordt doorgaans geen vergoeding toegekend.

De kantonrechter heeft om die reden de arbeidsovereenkomst op verzoek van de advocaat van de werkgever ontbonden.

Vernietigen van een vaststellingsovereenkomst met behulp van een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Het komt niet vaak voor dat een vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever met behulp van een advocaat mogelijk blijkt. De enkele keren dat de rechter intrekking goedkeurde, hadden te maken met een werknemer, die niet goed was voorgelicht over de schadelijke gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, zoals weigering van een UWV-uitkering na ontslag. Dat ook een professionele partij als een werkgever met succes een beroep kan doen op vernietiging, is uitzonderlijk. In dit geval werd het gehonoreerd omdat de werkgever was misleid door haar eigen werknemer die de overeenkomst had gesloten, en dit de ontslagen werknemer kon worden aangerekend.

advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over advies ondernemingsraadJuridisch advies over vaststellingsovereenkomst intrekken door werkgever van onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht zijn uitstekend op de hoogte van de actuele rechtspraak; ook als het gaat om vaststellingsovereenkomsten intrekken door werkgever. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam. Voor meer informatie en juridisch advies over (vernietiging van) een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten
Call Now Button