Vaststellingsovereenkomst, finale kwijting en fraude bij ontslag

avatar
Vaststellingsovereenkomst, finale kwijting en fraude bij ontslag advocaat Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomst, fraude en finale kwijting. Bij geregeld ontslag via een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) leggen werkgever en werknemer een ontslagregeling definitief in detail vast. In de vaststellingsovereenkomst staat altijd het beding dat partijen elkaar ‘finale kwijting verlenen’. Wat betekent dat?

Finale kwijting

Finale kwijting betekent dat als de handtekeningen onder het contract staan, partijen definitief van elkaar af zijn en over en weer geen financiële claim meer tegen elkaar kunnen indienen. Met andere woorden, als je nog iets te vorderen hebt van de ander, moet je dat in de vaststellingsovereenkomst duidelijk vastleggen, zoals het recht op een ontslagvergoeding of terugbetaling van studiekosten. Is er niets geregeld bij de beëindiging van het dienstverband dan heb je pech omdat je daar achteraf dan ook geen recht op hebt.

Advocaat arbeidsrecht gespecialiseerd in ontslag en vaststellingsovereenkomst

Daarom is het belangrijk om je bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst goed voor te laten lichten door een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam die gespecialiseerd is in ontslag en vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Maar geldt finale kwijting ook als een werkgever er later achter komt dat er fraude in het spel was? Een werkgever is er bijvoorbeeld achter gekomen dat zijn (ex)werknemer met behulp van familie en een collega heeft gefraudeerd. Mag de werkgever de schade alsnog verhalen op de ex-werknemer?

Rechtbank Rotterdam heeft hier een uitspraak over gedaan. 

Vaststellingsovereenkomst vernietigen

De werknemer werkte bij het bedrijf vanaf 1 augustus 1998 tot 1 december 2018. Op 20 november 2018 hadden werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst getekend met 1 december 2018 als einddatum van het arbeidscontract. Toen op 12 december 2018 de fraude aan het licht kwam, heeft de advocaat van de werkgever op 27 december 2018 de artikelen in de vaststellingsovereenkomst die gaan over de beëindigingsvergoeding en finale kwijting vernietigd op grond van dwaling. De werkgever zei dat hij de overeenkomst immers niet zou hebben getekend als hij wist van de fraude. Werknemer was het hier natuurlijk niet mee eens en heeft geprotesteerd. Vervolgen vond een rechtszaak plaats waarin de werkgever de schade op de werknemer wilde verhalen.

Fraude valt onder de finale kwijting?

De werknemer stelt als verweer echter dat de fraude valt onder de finale kwijting. Hij was dus niet meer aansprakelijk. Iets afspreken ‘ter finale kwijting’ wil alleen maar zeggen, dat er na het uitvoeren van die afspraak niets meer over en weer te vorderen is, aldus de werknemer. Klaar.

Fraude betekent schadevergoeding

De rechtbank ging helaas niet mee in het standpunt van de werknemer, omdat de werknemer niet redelijkerwijs er op mocht vertrouwen dat bij het sluiten van dat beding de werkgever al op de hoogte was van de fraude. Door de fraude was ook de aansprakelijkheid van de werknemer op grond van onrechtmatig handelen gegeven. Hij moest dus betalen.

Over het algemeen is finale kwijting wel daadwerkelijk finaal, maar dat is dus niet altijd zo. In dit geval moest de werknemer ondanks de vaststellingsovereenkomst een bedrag van maar liefst minimaal € 1.638.978,72 terugbetalen aan zijn werkgever. 

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over finale kwijting en vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst, finale kwijting en fraude bij ontslag advocaat amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, vaststellingsovereenkomst en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

Vaststellingsovereenkomst, finale kwijting en fraude bij ontslag Amsterdam

Call Now Button