Vaststellingsovereenkomst controleren? Krijg waar je recht op hebt

avatar

Vaststellingsovereenkomst controleren beoordelen amsterdam

Vaststellingsovereenkomst controleren bij ontslag

Vaststellingsovereenkomst controleren? De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam kan uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren. Wij weten als jurist waar wij bij een ontslagbrief op moeten letten. Onze advocaten beoordelen en controleren de vaststellingsovereenkomst (ontslagregeling met instemming), bijvoorbeeld na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen (zoals reorganisatie).

Alleen een ontslagovereenkomst met wederzijds goedvinden die voldoet aan de eisen van het UWV geeft recht op (behoud van) een WW uitkering.

Kijk aan het einde van deze pagina voor FAQ over vaststellingsovereenkomst.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Vaststellingsovereenkomst controleren en onderhandelen voor optimaal resultaat

Als ontslagspecialist controleren wij dan ook of de beëindigingsovereenkomst (vso) juridisch correct is. Tevens onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over alle voorwaarden van het ontslag, zoals:

 • correcte einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • correcte vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst beoordelen op correcte ontslagvergoeding

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze vergoeding bij ontslag met wederzijdse goedkeuring is in de wet geregeld, maar niet verplicht in een vaststellingsovereenkomst. Een ontslagvergoeding is echter wel vaak het uitgangspunt. Kortom, in de meeste gevallen ontvangt de werknemer hoe dan ook een vergoeding. Maar in veel gevallen is met onderhandelen een beter resultaat mogelijk dan het eerste aanbod van de werkgever.

Hogere transitievergoeding en beter resultaat

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het salaris per maand en het aantal dienstjaren. De wettelijke transitievergoeding is aan een grens gebonden. De vergoeding geldt echter alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een tijdelijk contract. Bij wederzijds goedvinden is dat niet aan de orde. Wij beoordelen het aanbod en rekenen de transitievergoeding voor u uit.

Zoals gezegd is een ontslagvergoeding niet verplicht, maar wel gebruikelijk bij een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers een contract. Daarvoor geldt de contractsvrijheid. Vaak valt er over veel onderdelen van de overeenkomst te onderhandelen, niet alleen over een redelijke vergoeding, maar bijvoorbeeld ook over de fictieve opzegtermijn of einddatum.

Vaststellingsovereenkomst controleren beoordelen

Vaststellingsovereenkomst controleren bij ziekte: opgepast!

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als u bijvoorbeeld bij een burn-out vrijwillig tekent voor ontslag wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd. Dat is alleen anders als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt. Dat geldt dus ook als u als gevolg van zwangerschap ziek bent geworden.

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract: geen WW

Ook bij een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding, kan het UWV  de WW uitkering weigeren. Laat u daarom uw overeenkomst goed controleren voordat u tekent.

Juridische kosten bij beoordelen ontslagovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever. Bel ons of mail ons om uw contract te laten beoordelen.

Vaststellingsovereenkomst controleren Juridisch advies Controleren vaststellingsovereenkomst door een advocaat in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Voor het (gratis) laten controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Paul Snijders: 020-5221999.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button