Vaststellingsovereenkomst controleren bij ontslag

avatar

Vaststellingsovereenkomst controleren ontslag wederzijds goedvinden met een beeindigingsovereenkomst in Amsterdam, laat een advocaat checken
Vaststellingsovereenkomst controleren: gratis juridisch advies 

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren door onze advocaten arbeidsrecht. De ervaren juristen van Advocatenkantoor WS advocaten in Amsterdam adviseren bij ontslag over een ontslagovereenkomst met wederzijds goedvinden. Na controle van uw VSO weet u zeker dat u als ontslagen werknemer recht heeft op een WW-uitkering. De juridisch adviseurs checken immers alle afspraken in de beëindigingsovereenkomst die u heeft ontvangen. In de meeste gevallen betekent dit een gratis beoordeling van uw vaststellingsovereenkomst.

Wat zijn uw rechten bij een vaststellingsovereenkomst?

Niemand hoeft akkoord te gaan met een aangeboden ontslagovereenkomst. Dit contract betekent immers het einde met wederzijds goedvinden van uw arbeidsovereenkomst: dus geen werk en geen loon meer. Vaak wordt een werknemer ontslagen vanwege een arbeidsconflict, of na langdurige ziekte. Ook als u boventallig bent na een reorganisatie met een sociaal plan. Of wil de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden. Vaak echter doet men eerst een ontslagvoorstel om te zien of men er samen nog uit kan komen. Maar lang niet elke ontslagovereenkomst is correct en volledig opgesteld. Daarom doen wij als gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat eerst een juridische check voor u, en vervolgens onderhandelen onze juridisch deskundigen als nodig over de ontslagregeling. Bijvoorbeeld met een tegenvoorstel voor een hogere vergoeding.

Gratis ontslaghulp bij een beeindigingsovereenkomst

Advies over een vaststellingsovereenkomsten is in meer dan 95% van de gevallen gratis. Voorwaarde is wel dat men het met elkaar eens wordt over het geregelde ontslag. Laat u zich dus niet onder druk zetten om meteen een VSO te ondertekenen. Zeg dat u juridisch advies gaat inwinnen over dit document bij een advocaat en bel onze arbeidsrecht specialisten in Amsterdam om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren en zonodig aan te passen. Zelf ontslag nemen is onverstandig. Het beste kunt u het ontslagvoorstel dus in ontvangst nemen zodat onze juridisch adviseur er bij uw werkgever op terug kan komen. Op korte termijn zullen onze arbeidsrechtadvocaten u adviseren over de ontslagbrief.

Hoe checkt uw advocaat een vaststellingsovereenkomst?

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam beoordelen uw vaststellingsovereenkomst op alle voorwaarden van het ontslag, zoals:

 • redelijke vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • correcte vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • acceptabel getuigschrift
 • correcte fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • communicatie over vertrek
 • sociaal plan en boventalligheid
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • geheimhouding
 • bedenktijd van 14 dagen of 3 weken
 • finale kwijting over en weer.

Ontslagen met wederzijds goedvinden

Of het nu gaat om een arbeidsgeschil (zoals disfunctioneren) of (bedrijfs)economische omstandigheden, bijvoorbeeld een reorganisatie, een beëindigingsovereenkomst moet goed worden gecontroleerd. Pas dan kunt u met een gerust hart afscheid nemen met geregeld ontslag. Wat ook de ontslagreden is, alleen als u bent ontslagen met wederzijds goedvinden dat voldoet aan alle eisen van het UWV, heeft u recht op (behoud van) een WW uitkering.

Vaststellingsovereenkomst op WW controleren

Vaststellingsovereenkomst controleren jurist Amsterdam

Een vaststellingsovereenkomst op WW controleren houdt in dat onze jurist beoordeelt of de ontslagregeling juridisch correct is opgesteld en voor het UWV acceptabel is (WW-vriendelijk). Daarnaast geven onze experts juridisch advies over de gehele ontslagovereenkomst (vso) en beoordelen we of betere voorwaarden mogelijk zijn.

Controle ontslagovereenkomst en transitievergoeding

Onder het controleren van een vaststellingsovereenkomst valt ook het berekenen van de transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd. Een ontslagvergoeding is niet verplicht in een vaststellingsovereenkomst, maar wel vaak het uitgangspunt. Meestal wordt aangeknoopt bij de wettelijke regeling van ontslagvergoedingen. Niettemin geldt hier de contractsvrijheid en kunnen onze juristen namens u over elk punt onderhandelen, dus ook over de hoogte van (of het ontbreken van) een transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst controleren bij ziekte en WIA (IVA of WGA)

Niet altijd krijgt u recht op WW. Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Voor WW moet u beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Als u tijdens arbeidsongeschiktheid vrijwillig tekent voor een ontslagovereenkomst, weigert het UWV de ZW (en WW) uitkering. Dit is alleen anders als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Na 2 jaar ziekte (24 maanden, 104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever de werkgever een loonsanctie oplegt. Dan wordt het loon nog een jaar doorbetaald. Als het UWV echter een WIA uitkering verstrekt (de IVA-uitkering of de WGA-uitkering), mogen werkgever en werknemer wel een vaststellingsovereenkomst sluiten. 

VSO bij een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding

Bij een tijdelijk contract (zoals een jaarcontract) zonder tussentijds opzegbeding kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor het UWV een probleem opleveren. Het UWV gaat bij een WW-aanvraag uit van de opzegtermijn waar u en de werkgever eigenlijk rekening mee hadden moeten houden (fictieve opzegtermijn). Dus als er in het contract niet staat vermeld dat partijen voor de einddatum mogen opzeggen met een opzegtermijn, is het goed om dit te laten controleren door een arbeidsrechtadvocaat.

Fictieve opzegtermijn bij een VSO

De periode tussen de ondertekening van de overeenkomst en de datum waarop het dienstverband eindigt moet minimaal gelijk zijn aan de opzegtermijn. Dat klinkt ingewikkeld maar betekent dat in een ontslagovereenkomst uw ingangsdatum voor WW is gewaarborgd. U krijgt dus na de einddatum meteen WW.

Het UWV is in het het algemeen echter streng als de wettelijke opzegtermijn of een opzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontbreekt. Pas dus op met een tijdelijk contract. Het UWV zal het als een benadelingshandeling zien.

Afscheid nemen met de wettelijke opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn hangt af van de lengte van het dienstverband. WW is bij een tijdelijk contract dan alleen mogelijk als het arbeidscontract is afgelopen. Uw recht op een WW uitkering kan hierdoor in gevaar komen, dus laat u zich bij een contract voor bepaalde tijd goed voorlichten door een gespecialiseerde advocaat of de aangeboden overeenkomst wel WW-proof is. 

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst met een tegenbod

Meestal is de eerste vaststellingscontract een voorstel, dus is er vaak ruimte voor onderhandeling of een tegenvoorstel. Ons advocatenkantoor kijkt de overeenkomst voor u na en onderhandelt met de werkgever voor het beste resultaat. Dit begint met een tegenvoorstel en dat kan bij alle soorten arbeidscontracten.

Juridische kosten bij het controleren van een ontslagovereenkomst 

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor controle van een vaststellingsovereenkomst door een ontslagrechtspecialist worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever. Dat kan als er een deal is bereikt, ook als dat niet staat vermeld in de VSO. Daarom is juridisch advies van onze specialisten voor werknemers in principe gratis. Wil de werkgever de kosten niet betalen dan bedraagt ons uurtarief voor werknemers € 195,00 ex BTW.  Stuur ons uw vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst, loonstroken en een kopie van uw ID, dan gaan de adviseurs ontslagrecht voor u aan de slag.

Specialist beëindigingsovereenkomst

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in ontslag en onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst. Neem contact op met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht, mr. Paul Snijders: 020-5221999, Voor het beoordelen en controleren van uw vaststellingsovereenkomst.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?
Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.
Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

 

vaststellingsovereenkomst controleren advocaat recht op ww

Call Now Button