Vaststellingsovereenkomst controleren door een advocaat in Amsterdam

avatar

Vaststellingsovereenkomst controleren advocaat in Amsterdam
Vaststellingsovereenkomst controleren: onderhandelen, beoordelen en juridisch advies 

Vaststellingsovereenkomst laten controleren door een advocaat in Amsterdam. Als gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam controleren wij (gratis) uw vaststellingsovereenkomst. Onze gespecialiseerde advocaten checken uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, en/of onderhandelen over een aangeboden ontslagregeling. Alleen een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief met wederzijds goedvinden (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV geeft recht op (behoud van) een WW uitkering.

Vaststellingsovereenkomst controleren advocaat AmsterdamAdvocaten arbeidsrecht in Amsterdam toetsen vaststellingsovereenkomst gratis

Een vaststellingsovereenkomst controleren houdt in dat onze advocaat beoordeelt of de ontslagregeling acceptabel is, daarnaast geven wij juridisch advies op alle onderdelen van de ontslagovereenkomst (vso). Als nodig onderhandelen wij met de werkgever voor het beste resultaat. Dit kan bij alle soorten arbeidscontracten, ook bij deeltijd en een 0 uren contract. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam controleren alle voorwaarden van het ontslag, zoals:

 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst controleren en de transitievergoeding

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd. Deze ontslagvergoeding is niet verplicht in een vaststellingsovereenkomst, maar dit wel vaak het uitgangspunt. Meestal wordt aangeknoopt bij de wettelijke regeling over ontslagvergoeding. Niettemin geldt hier de contractsvrijheid en kunnen wij namens u over elk punt onderhandelen, dus ook over de hoogte van (of het ontbreken van) de transitievergoeding.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In enkele gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding toegepast, bijvoorbeeld bij een sociaal plan of reorganisatie. Onze advocaat kan de vergoeding voor u uitrekenen en controleren.

Vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd. Dit is alleen anders als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaststellingsovereenkomst bij een tijdelijk contract controleren

Ook bij een tijdelijk contract zonder opzegbeding kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor het UWV een probleem opleveren.

Juridische kosten bij het controleren van een ontslagovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever. Daarom is ons advies voor werknemers in principe gratis.

Vaststellingsovereenkomst controleren advocaat AmsterdamVaststellingsovereenkomst controleren door advocaat in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Voor het controleren van uw vaststellingsovereenkomst of het onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht, mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam