Vaststellingsovereenkomst laten beoordelen: direct advies bij ontslag met wederzijds goedvinden in Amsterdam

avatar

 

Vaststellingsovereenkomst beoordelen advies bij ontslag met wederzijds goedvinden
Vaststellingsovereenkomst beoordelen en controleren: gratis juridisch advies van een specialist arbeidsrecht

Vaststellingsovereenkomst beoordelen en controleren: gratis advies advocaat bij ontslag wederzijds goedvinden:; voorstel, onderhandelen, ontslagvergoeding, WW amsterdamEen vaststellingsovereenkomst beoordelen, hoe gaat dat? Het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst (of beëindigingsovereenkomst) gebeurt bij vrijwillig ontslag. Daardoor eindigt een arbeidscontract met wederzijds goedvinden, dus in overleg, onder bepaalde voorwaarden. De ontslagregeling of ontslagbrief legt alle voorwaarden van ontslag vast, zoals de einddatum, transitievergoeding, vrijstelling van werk, concurrentiebeding, juridische kosten, vakantiedagen en finale kwijting. 

Vaak gebeurt het dat een werknemer via een advocaat instemt met (dreigend) ontslag, bijvoorbeeld na een reorganisatiearbeidsconflict of een verschil van inzicht over de uitvoering van de werkzaamheden. Het kan ook na mediation.

Beëindigingsovereenkomst controleren bij ontslag

Vaststellingsovereenkomsten beoordelen wij ook voor ambtenaren in het ambtenarenrecht en voor leerkrachten in het onderwijs. Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is bij het beëindigen met een vaststellingsovereenkomst dan ook niet nodig.

Onze ervaren advocaat in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders is gespecialiseerd in ontslagrecht en daarmee specialist in het beoordelen en controleren van vaststellingsovereenkomsten. Wij adviseren en onderhandelen voor werknemers over alle onderwerpen bij vrijwillig ontslag, zoals het recht op WW, ontslagvergoeding (transitievergoeding of afkoopsom), opzegtermijn of voor een betere ontslagdeal.

Beoordelen vaststellingsovereenkomst: afspraak voor advies op kantoor, per e-mail of telefonisch

Een gratis adviesgesprek is altijd mogelijk wanneer u een vaststellingscontract met wederzijds goedvinden laat controleren en beoordelen door onze arbeidsjurist in Amsterdam. Wij adviseren vervolgens bij het laten nakijken van vaststellingsovereenkomsten. Dat doen wij landelijk, u hoeft voor het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst dus niet in Amsterdam te wonen.

Heeft u liever telefonisch en advies per e-mail? Wij geven in dat geval uitgebreid schriftelijk advies per e-mail ofwel bespreken telefonisch in overleg met u de vaststellingsovereenkomst, de onderhandeling en het hele traject tot en met het ondertekenen van de ontslagovereenkomst.

Ontslag met wederzijds goedvinden laten nakijken: controle voorstel ontslagregeling door ervaren ontslagadvocaten in AmsterdamRecht op WW-uitkering in een vaststellingsovereenkomst beoordelen

Voor u als werknemer kan het einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door een beëindigingsovereenkomst ook grote gevolgen hebben. De vaststellingsovereenkomst betekent immers ontbinding van de arbeidsovereenkomst en moet daarom, onder andere, bij het beoordelen door het UWV, WW proof zijn. De overeenkomst moet bijvoorbeeld een neutrale reden als oorzaak voor de opzegging geven. Ten eerste kan dat een geschil of verschil van inzicht zijn, ten tweede kan dit wegens economische (bedrijfseconomische redenen) of organisatorische gronden, maar het kan evengoed gaan om disfunctioneren of personeelsinkrimping.

Deze neutrale ontslagredenen zijn van belang voor het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst bij een WW uitkering. Vandaar dat ook vaak als ontslagreden staat opgenomen: ‘Tussen partijen is een verschil van inzicht ontstaan omtrent de wijze waarop werknemer uitvoering dient te geven aan zijn werkzaamheden’. Soms ook: ‘het vervallen van de functie wegens een reorganisatie’.

Geen verwijt bij ontslagovereenkomsten

Welke ontslagreden er ook in de vaststellingsovereenkomst staat vermeld, voorwaarde is dat de werknemer bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst door het UWV geen verwijt gemaakt kan worden van het ontslag.

Daarom heeft het model vaststellingsovereenkomst als voorwaarde vermeld dat het initiatief van de beëindiging is uitgegaan van de werkgever. Tevens staat er dan in dat de werknemer van deze beëindiging geen verwijt valt te maken. Ook dit is van belang bij het beoordelen van de vaststellingsovereenkomst door het UWV bij de aanvraag van een WW uitkering.

Beoordelen Ontslag met wederzijds goedvinden: controle voorstel ontslagregeling door ervaren ontslagadvocaten in AmsterdamOntslag met wederzijds goedvinden laten nakijken

Werkgever en werknemer kunnen sinds 2006 de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (oftewel: opzegging met instemming van de werknemer) in onderling overleg met een schikking beëindigen. Wij beoordelen de vaststellingsovereenkomst en checken de best mogelijke schikking die is neergelegd in aan vaststellingsovereenkomst gratis voor u. De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak te doen in een ontslagprocedure. De werknemer hoeft daarin dan ook geen verweer te voeren.

Bij de volgende neutrale redenen voor ontslag is beoordeling van een vaststellingsovereenkomst mogelijk:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar zonder zicht op herstel.

Bij een dringende reden, dus ontslag op staande voet, krijgt een werknemer geen WW uitkering.

vaststellingsovereenkomst beoordelen door advocaat arbeidsrecht amsterdamRecht op WW beoordelen vaststellingsovereenkomst

In de ontbindingsovereenkomst worden de afspraken over het ontslag door een juridisch adviseur arbeidsrecht vastgelegd. Met deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) blijft o.a. het recht op WW voor de werknemer behouden, mits de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Alleen als de overeenkomst WW proof is, oftewel WW-vriendelijk, is er recht op een WW uitkering.

Transitievergoeding of kantonrechtersformule: onderhandelen voor een beter resultaat

Als ontslagspecialisten arbeidsrecht in Amsterdam zorgen wij ervoor dat u als werknemer stevig in uw schoenen staat. Onze juristen controleren en beoordelen uw vaststellingsovereenkomst (vso) juridisch gratis op alle punten, tevens onderhandelen wij over een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding. Meestal is het eerste voorstel van werkgever geen eindvoorstel, daarom onderhandelen onze advocaten ontslagrecht met uw werkgever verder over de voorwaarden van het afkopen van het ontslag. Vaak wordt bij wederzijds goedvinden immers een ontslagvergoeding overeengekomen, maar de wettelijke transitievergoeding is niet verplicht. Wel is dit vaak een leidraad. Wij checken uiteraard de hoogte van de aangeboden ontslagvergoeding en onderhandelen met de werkgever indien deze vergoeding niet voldoende is.

Vaststellingsovereenkomst beoordelen advocaat advies bij ontslag met wederzijds goedvindenTransitievergoeding: haal het maximale uit uw ontslagregeling 

Hoe kunt u de hoogte van de vergoeding goed beoordelen en berekenen? De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding bedraagt in 2019 maximaal € 81.000 óf een jaarsalaris. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst. Uiteraard rekenen wij het voorstel voor u helemaal door. Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

Kantonrechtersformule bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Vroeger werd bij wederzijds goedvinden vaak de oude kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld als gevolg van een sociaal plan. Wanneer deze vergoeding of de wettelijke transitievergoeding bij een beëindigingsovereenkomst wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat arbeidsrecht kan de ontslagvergoeding voor u gratis uitrekenen en controleren.

Niet altijd is een hoge vergoeding per definitie redelijk. Soms kiezen werkgever en werknemer bijvoorbeeld voor een langere periode van vrijstelling van werk zonder vergoeding. Dat is ook fiscaal aantrekkelijk.

Vaststellingsovereenkomst beoordelen: direct advies bij ontslag met wederzijds goedvindenTegenvoorstel beëindigingsovereenkomsten

Doorgaans stuurt de werkgever eerst een concept van een vaststellingsovereenkomst om te beoordelen. Niet tevreden over dit aanbod van uw werkgever? Onze experts geven u professioneel advies voor een tegenvoorstel in de beëindigingsovereenkomst en het treffen van een betere schikking.

Beoordelen WW en fictieve opzegtermijn bij een afvloeiingsregeling

Bij het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst waarbij u instemt met ontslag speelt

een grote rol. Alleen als in de vaststellingsovereenkomst de opzegtermijn juist in acht is genomen heeft u recht op een aansluitende WW-uitkering. Wanneer u dit niet goed laat checken, kan de werknemer enige tijd of geheel zonder (WW) uitkering komen te zitten.

Benadelingshandeling: geen recht op WW

In welke gevallen kan het UWV in geval van ontslag met wederzijds goedvinden middels een beëindigingsovereenkomst een uitkering (deels) weigeren?

 • ofwel bij een een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • ofwel als het initiatief tot ontslag afkomstig is van de werknemer zelf,
 • wanneer de opzegtermijn niet in acht is genomen.

Kortom, in zulke gevallen is er sprake van een benadelingshandeling, namelijk een onnodig beroep op WW of de Ziektewet. Soms kan men dit in overleg oplossen met een herstelmelding voordat men uit dienst gaat.

ontslagovereenkomst tijdens ziekte en burn out laten checken amsterdamVaststellingsovereenkomst tijdens ziekte en burn out laten checken

Is er een kwestie van ziekmelden? Een zieke werknemer (of ambtenaar) mag als deze ziek uit dienst gaat niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens bijvoorbeeld zwangerschap is daarom ook niet verstandig.

 • De ZW (en WW) uitkering wordt geweigerd als het UWV de vaststellingsovereenkomst gaat beoordelen,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Teken dus bijvoorbeeld bij burnout of of werkgerelateerde spanningsklachten wanneer u ook ziek uit dienst gaat, niet zomaar een vaststellingsovereenkomst, maar alleen bij (blijvend) hersteld meldenBurnout kunt u bijvoorbeeld aantonen met de test van de NVAB BHG richtlijn voor burnout, 

Onze advocaten ontslagrecht adviseren werknemers gratis bij (langdurige) ziekte. Een vaststellingsovereenkomst tekenen als u zich tijdig beter meldt, of na 2 jaar -dus 104 weken ziekte/wachttijd- is normaalgesproken geen probleem voor het UWV. Indien u na uit dienst gaan een WIA uitkering ontvangt, is dit ook geen probleem.

Ontslag met wederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract voor bepaalde duur)

Ook wanneer:

kan dit problemen opleveren bij het beoordelen van de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaarcontract, uitdient voordat hij een beëindigingsovereenkomst tekent. Bij een vast contract kan wel een ontslagovereenkomst worden gesloten.

Vaststellingsovereenkomst beoordelen: advies bij ontslagvoorstel met wederzijds goedvindenOnderhandelen over de vaststellingsovereenkomst: waar moet u op letten bij (dreigend) ontslag?

Waar moet u op letten bij het beoordelen van ontslag met instemming? Onze advocaten ontslagrecht adviseren en onderhandelen voor werknemers in en buiten Amsterdam over alle voorkomende onderwerpen bij ontslag met wederzijds goedvinden. Laat ons de beëindigingsovereenkomst of ontslagbrief waarin de werkgever het arbeidscontract wil verbreken, altijd beoordelen en checken op:

 • einddatum ofwel beëindigingsdatum
 • transitievergoeding berekenen
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • UWV proof
 • eindafrekening: vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren (verlofsaldo), vakantiegeld
 • outplacement budget
 • bonus en dertiende maand of eindejaarsuitkering
 • provisieregeling en aandelenregeling
 • getuigschrift en referenties
 • inleveren of behouden leaseauto, laptop, telefoon, pensioenrechten
 • finale kwijting over en weer.

BEDENKTIJD VOOR DE WERKNEMER

De ontslagovereenkomst moet men ondertekenen wil het geldig zijn. Een werknemer kan na ondertekenen van de schikking gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn om te herroepen, dus bij het terugdraaien van ontslag, duurt bij wederzijds goedvinden twee of drie weken. Wanneer de wettelijke bedenktermijn voorbij is, is de vaststellingsovereenkomst na tekenen definitief geworden en kan de werknemer deze in principe niet meer intrekken of terugdraaien, behalve in uitzonderingsgevallen.

advies bij ontslag met wederzijds goedvinden TERUGKOMEN OP VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

Blijft de werknemer bij zijn besluit en wil hij alsnog het ontslag weigeren? Dan kan de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) echter alleen in uitzonderingsgevallen achteraf worden vernietigd door de rechter. Daarvoor is een juridische procedure bij de kantonrechter nodig, bijvoorbeeld wanneer:

 • de werkgever de werknemer niet goed juridisch heeft voorgelicht over de consequenties van de overeenkomst, zoals het recht op uitkering,
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat om de vaststellingsovereenkomst te beoordelen en controleren.

DWALING EN MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN

De werknemer kan in bepaalde gevallen achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens:

 • dwaling
 • of misbruik van omstandigheden.

De arbeidsovereenkomst herleeft dan, als de rechter bepaalt dat het ontslag contract niet geldig is. Daarom is het verstandig dat een werknemer zich goed laat voorlichten over een vaststellingsovereenkomst.

OPSTELLEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u altijd contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam en omgeving.

wat is een vaststellingsovereenkomst beëindigingsovereenkomst beoordelenGratis en vrijblijvend beoordelen vaststellingsovereenkomst door ontslagrecht advocaten in Amsterdam

Wanneer u van uw werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies bij ontslag bijna altijd gratis voor de werknemer, omdat de werkgever de advocaatkosten vergoedt. De reden hiervoor is dat de werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden dan de garantie heeft dat de vaststellingsovereenkomst achteraf niet wordt aangetast bijvoorbeeld op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden.

Wat kost het controleren of beoordelen van uw vaststellingsovereenkomst? Vast bedrag aan kostenvergoeding, werkgever betaalt

Doorgaans wordt voor het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst een vast bedrag als vergoeding van advocaatkosten opgenomen. De advocaat stuurt de declaratie voor juridische kosten van de beëindigingsovereenkomst rechtstreeks naar de werkgever. In dat geval is de werkgever niet bevoegd om de BTW te verrekenen. De juridische werkzaamheden zijn immers verricht voor de werknemer. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven gratis ontslagadvies over de vaststellingsovereenkomsten op alle onderdelen. Daarmee ook wat betreft de kosten van juridisch advies en de vergoeding daarvan door de werkgever.

Vaststellingsovereenkomst laten beoordelen door een advocaat ontslagrecht in Amsterdam: direct hulp van een ervaren ontslagspecialist

Vaststellingsovereenkomst beoordelen: advies bij ontslag met wederzijds goedvinden amsterdam

Uw werkgever heeft u een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst aangeboden? Wij adviseren u om dit voorstel eerst ter beoordeling voor te leggen aan een arbeidsrecht advocaat voordat u tekent. Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het controleren en beoordelen van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam en omgeving, mr. Snijders: 020-5221999.

Call Now Button