Vaststellingsovereenkomst controleren in Amsterdam

avatar

Vaststellingsovereenkomst controleren in Amsterdam
Vaststellingsovereenkomst controleren in Amsterdam: onderhandelen, beoordelen en juridisch advies 

Als gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam controleren wij (gratis) uw vaststellingsovereenkomst. Wij behandelen als advocatenkantoor sinds 1997 ontslagzaken. Onze advocaten checken uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, en/of onderhandelen namens u als werknemer over de aangeboden ontslagregeling. Alleen met een vaststellingsovereenkomst of ontslagbrief met wederzijds goedvinden (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV is er recht op (behoud van) een WW uitkering en is de werknemer niet verwijtbaar werkloos.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Vaststellingsovereenkomst controleren in AmsterdamOnze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam toetsen uw vaststellingsovereenkomst gratis

Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren en beoordelen wij niet alleen of de ontslagregeling acceptabel is, maar ook geven wij juridisch advies op alle punten van de overeenkomst (vso). Waar nodig onderhandelen wij met uw werkgever voor het beste resultaat. Dit is mogelijk bij alle soorten arbeidscontracten, ook bij deeltijd en een 0 uren contract. Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam adviseren u over alle voorwaarden van het ontslag, zoals:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst controleren op transitievergoeding

Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding bij beëindiging met wederzijdse goedkeuring is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest. Hoewel de transitievergoeding niet verplicht is in een vaststellingsovereenkomst, is dit wel vaak het uitgangspunt, en wordt er vaak aangeknoopt bij de wettelijke regeling over ontslag. Niettemin geldt hier de contractsvrijheid en kunnen wij namens u over elk punt onderhandelen, dus ook over de hoogte van de transitievergoeding.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In sommige gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan dit voor u uitrekenen en controleren. Per 1 januari 2010 luidt de berekening van de transitievergoeding: 1/3 van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Daarmee is de hogere vergoeding tot 2020 voor 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervallen. Vanaf 2020 geldt voor elke werknemer bij de transitievergoeding dus dezelfde formule.

Vaststellingsovereenkomst tekenen tijdens ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag wordt de ZW (en WW) uitkering geweigerd, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract controleren

Ook bij een tijdelijk contract zonder opzegbeding kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij het UWV een probleem opleveren voor de WW uitkering.

Juridische kosten van het controleren van een ontslagovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever. Daarom is ons advies voor werknemers bijna altijd gratis.

Vaststellingsovereenkomst controleren in AmsterdamVaststellingsovereenkomst en transitievergoeding controleren in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding. Voor het controleren van uw vaststellingsovereenkomst of het onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button