Werkgever mag op vaststellingsovereenkomst terugkomen

avatar

Vernietigen van een vaststellingsovereenkomst amsterdam

Vaststellingsovereenkomst vernietigen door werkgever

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst en het vernietigen daarvan. Door een beëindigingsovereenkomst wordt een arbeidscontract met wederzijds goedvinden beëindigd. Bijvoorbeeld bij overtolligheid of na een arbeidsconflict. Door een vaststellingsovereenkomst te sluiten over het ontslag is een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank of het UWV niet meer nodig. De overeenkomst bevat alle afspraken over ontslag. Alleen als dit goed is geregeld, heeft de werknemer recht op WW.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Onze jurist is advocaat en tevens ontslagspecialist in Amsterdam. Wij controleren de vaststellingsovereenkomst (vso) op alle onderdelen, zoals de opzegtermijn, einddatum, post-contractuele bedingen, uitbetaling vakantiedagen, vrijstelling van werk en ook de ontslagvergoeding.

Een vaststellingsovereenkomst waarmee de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, kan achteraf niet zomaar worden vernietigd. Een werknemer kan een ontslagbrief of vaststellingscontract binnen 2 of 3 weken herroepen. Dat is in de wet geregeld. Daarnaast kan een vaststellingsovereenkomst ook achteraf worden vernietigd, bijvoorbeeld als de werknemer ontoelaatbaar onder druk is gezet door de werkgever of als hij door de werkgever niet goed op zijn (WW)rechten is gewezen. In die gevallen kan er sprake zijn van dwaling of misbruik van omstandigheden. Kan een werkgever een vaststellingsovereenkomst achteraf ook vernietigen?

Totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst

Rechtbank Amsterdam oordeelde in een uitspraak van 22 september 2017 dat een werkgever de vaststellingsovereenkomst toch terecht door middel van een brief had vernietigd. De rechter in kort geding had dat eerder ook al geoordeeld. Door de vaststellingsovereenkomst verkreeg de werknemer als ontslagvergoeding een beëindigingsvergoeding van € 55.142,- bruto. De rechtbank oordeelde dat er vraagtekens zijn te plaatsen bij de gang van zaken rond de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst.

ontslag advocaat amsterdamTransitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst was gesloten met een vergoeding van ruim 4 x de kantonrechtersformule c.q. 6 x de hoogte van de transitievergoeding. Vast staat ook dat de partner van werkneemster waarmee zij samenwoont, die overeenkomst namens de werkgever heeft ondertekend. Bovendien was de volmacht van deze functionaris voor het aangaan van een overeenkomst met een belang boven € 50.000,- intern beperkt. Dat de werkneemster dat niet zou weten, achtte de rechtbank onwaarschijnlijk.

Ontbinding arbeidscontract

Omdat door de vernietiging van de overeenkomst de arbeidsovereenkomst voortduurt, kwam vervolgens de vraag aan de orde of de rechter deze mocht ontbinden. De advocaat van de werkgever had ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht op de e-grond (verwijtbaar handelen), waarbij herplaatsing niet in de rede ligt.

Verwijtbaar handelen van de werkneemster

De rechtbank oordeelde dat de feiten en omstandigheden rond het tekenen van de overeenkomst kon worden aangemerkt als verwijtbaar handelen van de werkneemster. Zij had iedere schijn van belangenverstrengeling dienen te vermijden en ervoor dienen te waken dat haar partner haar beëindigingsovereenkomst ondertekende óf dat de Raad van Bestuur akkoord was met de gang van zaken. De beëindigingsvergoeding was buitengewoon riant met allerlei even riante bijkomende regelingen, terwijl zij niet hoefde te vertrekken. Zij doet het ten onrechte voorkomen alsof sprake was van een gebruikelijke regeling: bij een vertrek op verzoek van de werknemer wordt doorgaans geen vergoeding door deze werkgever toegekend, hetgeen de kantonrechter overigens juist voorkomt.

Zodoende wordt geoordeeld dat de werkneemster verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter heeft om die reden de arbeidsovereenkomst op verzoek van de advocaat van de werkgever ontbonden.

Vernietigen van een vaststellingsovereenkomst met behulp van een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Het komt niet vaak voor dat een vaststellingsovereenkomst met succes met behulp van een advocaat kan worden vernietigd. De enkele keren dat dit door de rechter is goedgekeurd, hadden betrekking op vernietiging door een werknemer, die niet goed was voorgelicht over de schadelijke gevolgen van een vaststellingsovereenkomst, zoals weigering van een UWV-uitkering na ontslag. Dat ook een professionele partij als een werkgever met succes een beroep kan doen op vernietiging, is uitzonderlijk. In dit geval werd het gehonoreerd omdat de werkgever was misleid door haar eigen werknemer die de overeenkomst had gesloten, en dit de ontslagen werknemer kon worden aangerekend.

advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over advies ondernemingsraadJuridisch advies over vaststellingsovereenkomst door onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele rechtspraak over vaststellingsovereenkomsten. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam. Voor meer informatie en juridisch advies over (vernietiging van) een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam