Vaststellingsovereenkomst en ontslag Amstelveen

avatar

Advocaat Vaststellingsovereenkomst Amstelveen
Vaststellingsovereenkomst Amstelveen controleren door advocaat arbeidsrecht

Als u woonachtig of werkzaam bent in Amstelveen of omgeving dan kunt u uw vaststellingsovereenkomst juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door een advocaat ontslagrecht in Amsterdam, Onze vaststellingsovereenkomst advocaten zijn specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij geven juridisch advies over ontslag en stellen de overeenkomst op. Ook checken onze juristen de aangeboden overeenkomst voor de werknemer op alle onderdelen. En als nodig onderhandelen onze advocaten over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Ontslag geven met een vaststellingsovereenkomst in Amstelveen

Een vaststellingsovereenkomsten, met als gevolg ontslag, is een manier om een arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Meestal gebeurt dat na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Dit is ook mogelijk in het ambtenarenrecht. Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is dan overbodig. Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar zonder zicht op herstel

kunnen werkgever en werknemer sinds 2006 met wederzijds goedvinden of in onderling overleg uit elkaar gaan. De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak te doen in een ontslagprocedure en de werknemer hoeft geen verweer te voeren.

Recht op WW beoordelen: UWV Amstelveen

Een juridisch adviseur arbeidsrecht legt in de ontbindingsovereenkomst de afspraken over het ontslag vast. Door deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) blijft o.a. het recht op WW voor de werknemer alleen behouden, als de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet.

Transitievergoeding of kantonrechtersformule?

Als ontslagspecialisten controleren wij een in Amstelveen aangeboden vaststellingsovereenkomst (vso) kritisch op alle punten. Ook onderhandelen onze advocaten met uw werkgever in Amstelveen over de ontslagvoorwaarden. In een vaststellingsovereenkomst is veel geregeld. Vaak staat in een vaststellingsovereenkomst ook een ontslagvergoeding vermeld, maar de wettelijke transitievergoeding is niet verplicht. Wel is dit vaak een leidraad.

TRANSITIEVERGOEDING BEREKENEN

Voor de hoogte van de transitievergoeding is het maandsalaris en het aantal dienstjaren van belang.

KANTONRECHTERSFORMULE IN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Soms gebruiken werkgevers in regio Amstelveen nog de oude kantonrechtersvergoeding, bijvoorbeeld bij een sociaal plan. Of de wettelijke transitievergoeding is opgenomen, is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan de ontslagvergoeding voor u uitrekenen en controleren.

WW en fictieve opzegtermijn

Bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst speelt

een grote rol. Als dit niet goed wordt geregeld, kan de werknemer enige tijd of geheel zonder (WW) uitkering komen te zitten.

BENADELINGSHANDELING UWV

In welke gevallen kan het UWV een uitkering (deels) weigeren?

 • bij een een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als het initiatief afkomstig is van de werknemer zelf,
 • als de opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benaderingshandeling, namelijk een onnodig beroep op WW of de Ziektewet.

Beëindigingsovereenkomst en de Ziektewet

Een zieke werknemer mag niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan.

 • De ZW (en WW) uitkering wordt geweigerd,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Onze advocaten ontslagrecht kunnen werknemers uit Amstelveen en omgeving bij ziekte adviseren.

Wederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ook als

kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient.

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst met een werkgever in regio Amstelveen

Waar moet u op letten bij ontslag? Onze advocaten ontslagrecht adviseren en onderhandelen voor werknemers in Amstelveen over alle voorkomende onderwerpen zoals:

 • einddatum
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

BEDENKTIJD VOOR DE WERKNEMER

Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VERNIETIGEN

Blijft de werknemer bij zijn besluit? Dan kan de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (volgens artikel 7:900-910 van het Burgerlijk Wetboek) alleen in uitzonderingsgevallen worden vernietigd door de rechter. Daar is een juridische procedure voor nodig, bijvoorbeeld als:

 • de werkgever de werknemer niet goed juridisch heeft voorgelicht over de consequenties van de overeenkomst, zoals het recht op uitkering,
 • de werknemer in de onderhandelingen niet is bijgestaan door een jurist of advocaat.

DWALING EN MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN BIJ EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

De werknemer kan in bepaalde gevallen achteraf vernietiging van de vaststellingsovereenkomst inroepen wegens:

 • dwaling
 • of misbruik van omstandigheden.

De arbeidsovereenkomst herleeft dan, als de rechter dat bepaalt. Ook om die reden is het verstandig dat een werknemer zich goed laat voorlichten over een vaststellingsovereenkomst.

OPSTELLEN OVEREENKOMST

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht in centrum Amsterdam.

Gratis juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst in Amstelveen

Als u van uw werkgever een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies bij ontslag bijna altijd gratis voor de werknemer, omdat de werkgever de advocaatkosten vergoedt. De reden hiervoor is dat de werkgever dan de garantie heeft dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig is en achteraf niet wordt aangetast door de werknemer, bijvoorbeeld op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden.

VAST BEDRAG KOSTENVERGOEDING

Meestal wordt in een vaststellingsovereenkomst een vast bedrag aan advocaatkosten vergoed. De advocaat stuurt de declaratie rechtstreeks naar de werkgever. In dat geval is de werkgever niet bevoegd om de BTW te verrekenen. De juridische werkzaamheden zijn immers verricht voor de werknemer. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven ontslagadvies over de vaststellingsovereenkomsten op alle onderdelen. Dus ook wat betreft de kosten.

Vaststellingsovereenkomst in Amstelveen controleren door advocaat ontslagrecht

vaststellingsovereenkomst-ontslag-Advocaat Vaststellingsovereenkomst Amstelveen-gratis

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst in Amstelveen en omgeving kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam: 020-5221999.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button