Vaststellingsovereenkomst ambtenaar

avatar

Vaststellingsovereenkomst ambtenarenrecht amsterdamVaststellingsovereenkomst ambtenaar: advies over ontslag in het ambtenarenrecht in Amsterdam

Voor informatie en juridisch advies over ontslag via een vaststellingsovereenkomst ambtenaar, kunt u zich wenden tot een van onze gespecialiseerde advocaten ambtenarenrecht in Amsterdam.Een ambtenaar wordt bij akte aangesteld om te werken bij een bestuursorgaan, zoals de gemeente, universiteit of politie, maar ook medewerkers bij de provincies, waterschappen en rijksoverheid. Dit betekent dat een ambtenaar geen arbeidsovereenkomst ontvangt, maar een aanstellingsbesluit. De rechten en plichten van een ambtenaar staan opgenomen in de rechtspositieregeling die door de werkgever wordt vastgesteld of CAO.

Arbeidsrecht voor ambtenaren

Sinds 1 januari 2020 vallen de meeste ambtenaren onder het arbeidsrecht en hebben zij een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling. Dat geldt ook voor medewerkers van bijvoorbeeld het CBR, UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Nederlandsche Bank (DNB). Voor bepaalde ambtenaren wordt een uitzondering gemaakt zoals medewerkers bij politie en militairen, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers.

Ontslag met wederzijds goedvinden in het ambtenarenrecht

Binnen het ambtenarenrecht is, net als in het arbeidsrecht, ontslag met wederzijds goedvinden (minnelijk ontslag) mogelijk, met afspraken over de wijze waarop de aanstelling eindigt. De ambtenaar en het bestuursorgaan sluiten dan een beëindigingovereenkomst ofwel een vaststellingsovereenkomst ambtenaar, waarin zij hun afspraken over het ontslag vastleggen.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk dat de ambtenaar bij ontslag met wederzijds goedvinden heldere afspraken met de overheidswerkgever hierover maakt. Zo is het mogelijk afspraken te maken over:

 • de datum van beëindiging,
 • de betaling van vakantiedagen,
 • ontslagvergoeding,
 • de werking van een eventueel non-concurrentiebeding
 • en het inleveren van bedrijfseigendommen.

Vaststellingsovereenkomst ambtenaar

Wilt u weten welke zaken er nog meer geregeld kunnen worden in een vaststellingsovereenkomst ambtenaar? Dan is het handig om u te laten adviseren door een professional in Amsterdam die hierin is gespecialiseerd, zoals een advocaat of jurist van ons kantoor.

Ontslagvergoeding ambtenaar

Deze professional kan u uitleggen of bijvoorbeeld de hoogte van de ontslagvergoeding, zoals opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, redelijk is. Als er geen ontslagvergoeding is opgenomen kan voor u worden nagaan of u hier mogelijk wel recht op heeft.

Recht op WW

Verder is het belangrijk dat u na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst ambtenaar, uw rechten op een WW-uitkering behoudt. U verliest namelijk uw recht op een WW-uitkering als de uitkeringsinstantie UWV oordeelt dat u zelf het initiatief tot ontslag heeft genomen, of te snel met het ontslag bent ingestemd.

Vaststellingsovereenkomst controleren door een advocaat

Om uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst op alle punten vrijblijvend te laten beoordelen kunt u bellen met: 020 – 522 1999 of mailen naar debies@wsadvocaten.nl

Contact met advocaat over vaststellingsovereenkomst ambtenaar in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst ambtenaarVoor meer informatie en juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst binnen het ambtenarenrecht kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen ambtenarenrecht. Onze specialist advocaat mr. Krystle Aaron-de Bies in Amsterdam kan u in alle voorkomende procedures in het ambtenarenrecht bijstaan.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

[ratings]

Call Now Button