Vaststellingsovereenkomst binnen het ambtenarenrecht

avatar

Vaststellingsovereenkomst ambtenarenrecht amsterdamVaststellingsovereenkomst: advies ambtenarenrecht Amsterdam

Voor informatie en juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst binnen het ambtenarenrecht kunt u zich wenden tot een van onze gespecialiseerde advocaten ambtenarenrecht in Amsterdam. Een ambtenaar wordt bij akte aangesteld. Dit betekent dat een ambtenaar geen arbeidsovereenkomst ontvangt, maar een aanstellingsbesluit. De rechten en plichten van een ambtenaar staan opgenomen in de rechtspositieregeling die door de werkgever wordt vastgesteld.

Ontslag met wederzijds goedvinden ambtenarenrecht

Binnen het ambtenarenrecht is, net als in het arbeidsrecht, ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk, met afspraken over de wijze waarop de aanstelling eindigt. De ambtenaar en het bestuursorgaan sluiten dan een beëindigingovereenkomst ofwel een vaststellingsovereenkomst, waarin zij hun afspraken over het ontslag vastleggen.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk dat de ambtenaar bij ontslag met wederzijds goedvinden heldere afspraken met de werkgever hierover maakt. Zo is het mogelijk afspraken te maken over:

  • de datum van beëindiging,
  • de betaling van vakantiedagen,
  • de werking van een eventueel non-concurrentiebeding
  • en het inleveren van bedrijfseigendommen.

Vaststellingsovereenkomst

Wilt u weten welke zaken er nog meer geregeld kunnen worden in een vaststellingsovereenkomst? Dan is het handig om u te laten adviseren door een professional in Amsterdam die hierin is gespecialiseerd, zoals een advocaat of jurist. Deze professional kan u uitleggen of bijvoorbeeld de hoogte van de ontslagvergoeding, zoals opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, redelijk is. Als er geen ontslagvergoeding is opgenomen kan voor u worden nagaan of u hier mogelijk wel recht op heeft. Verder is het belangrijk dat u na ondertekening van een overeenkomst uw rechten op een WW-uitkering behoudt. U verliest namelijk uw recht op een WW-uitkering als de uitkeringsinstantie UWV oordeelt dat u zelf het initiatief tot ontslag heeft genomen, of te snel met het ontslag bent ingestemd. Om uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst op alle punten vrijblijvend te laten beoordelen kunt u bellen met: 020 – 522 1999 of mailen naar debies@wsadvocaten.nl

Vaststellingsovereenkomst ambtenarenrecht amsterdamContact met advocaat vaststellingsovereenkomst ambtenarenrecht

in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst binnen het ambtenarenrecht kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen ambtenarenrecht. Onze specialist advocaat mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam kan u in alle voorkomende procedures in het ambtenarenrecht bijstaan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam