Advocaat vaststellingsovereenkomst en ontslag Almere

avatar

Advocaat Vaststellingsovereenkomst AlmereVaststellingsovereenkomst Almere laten controleren door advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht

Uw vaststellingsovereenkomst kunt u in geval van ontslag in Almere juridisch (gratis) laten controleren en beoordelen door een advocaat ontslagrecht. Onze advocaten vaststellingsovereenkomst zijn specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht en treden op voor werknemers die wonen of werken in Almere. Wij geven juridisch advies over ontslag en stellen de overeenkomst op of checken de aangeboden overeenkomst voor de werknemer op alle onderdelen. Ook onderhandelen onze advocaten over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.

Ontslag in Almere

Een vaststellingsovereenkomsten, met als gevolg ontslag, is een manier om een arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Meestal gebeurt dat na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Dit is ook mogelijk in het ambtenarenrecht. Een juridische ontslagprocedure bij de kantonrechter in Almere is dan overbodig. Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar zonder zicht op herstel

kunnen werkgever en werknemer sinds 2006 de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of in onderling overleg  beëindigen.

De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak te doen in een ontslagprocedure en de werknemer hoeft geen verweer te voeren.

Recht op WW beoordelen door UWV Almere

In de ontbindingsovereenkomst zijn de afspraken over het ontslag door een juridisch adviseur arbeidsrecht vastgelegd. Door deze vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst) blijft o.a. het recht op WW voor de werknemer behouden, als de vaststellingsovereenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet.

Transitievergoeding of kantonrechtersformule bij een VSO?

Als ontslagspecialisten controleren wij de aangeboden vaststellingsovereenkomst (vso) juridisch. Ook onderhandelen onze advocaten over de voorwaarden. In een vaststellingsovereenkomst wordt veel geregeld. Vaak wordt in een vaststellingsovereenkomst ook een ontslagvergoeding overeengekomen, maar de wettelijke transitievergoeding is niet verplicht. Wel is dit vaak een leidraad.

TRANSITIEVERGOEDING BEREKENEN

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren.

KANTONRECHTERSFORMULE

Soms wordt nog de oude kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld als gevolg van een sociaal plan. Of de wettelijke transitievergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan de ontslagvergoeding voor u uitrekenen en controleren.

WW en fictieve opzegtermijn

Bij een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst speelt

een grote rol. Als dit niet goed wordt geregeld, kan de werknemer enige tijd of geheel zonder (WW) uitkering komen te zitten.

BENADELINGSHANDELING UWV

In welke gevallen kan het UWV een uitkering (deels) weigeren?

 • bij een een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als het initiatief afkomstig is van de werknemer zelf,
 • als de opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benaderingshandeling, namelijk een onnodig beroep op WW of de Ziektewet.

Beëindigingsovereenkomst en de Ziektewet

Een zieke werknemer mag niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan.

 • De ZW (en WW) uitkering wordt geweigerd,
 • tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt
 • of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Onze advocaten ontslagrecht kunnen werknemers uit Almere en omgeving bij ziekte adviseren.

Wederzijds goedvinden bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ook als

kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV kan verlangen dat de werknemer eerst het contract voor bepaalde tijd uitdient.

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst in regio Almere

Waar moet u op letten bij ontslag? Onze advocaten ontslagrecht adviseren en onderhandelen voor werknemers in Almere over alle voorkomende onderwerpen zoals:

 • einddatum
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

BEDENKTIJD VOOR DE WERKNEMER

Een werknemer kan na ondertekenen gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.

OPSTELLEN OVEREENKOMST

Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaten arbeidsrecht die werken in Almere en omgeving.

Gratis juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst

Als u van uw werkgever in Almere een beëindigingsvoorstel heeft ontvangen is een check en juridisch advies bij ontslag bijna altijd gratis voor de werknemer, omdat de werkgever de advocaatkosten vergoedt. De reden hiervoor is dat de werkgever dan de garantie heeft dat de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig is en achteraf niet wordt aangetast door de werknemer, bijvoorbeeld op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden.

VAST BEDRAG KOSTENVERGOEDING

Meestal wordt in een vaststellingsovereenkomst een vast bedrag aan advocaatkosten vergoed. De advocaat stuurt de declaratie rechtstreeks naar de werkgever. Onze advocaten ontslagrecht geven in Almere ontslagadvies over de vaststellingsovereenkomsten op alle onderdelen. Dus ook wat betreft de kosten.

Vaststellingsovereenkomst in Almere controleren door advocaat ontslagrecht

Advocaat vaststellingsovereenkomst Almere

Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst in Almere kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht: 020-5221999.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

 

Call Now Button