Vaststellingsovereenkomst advocaat Amsterdam

avatar

Vaststellingsovereenkomst controleren door ontslag advocaat in Amsterdam

Vaststellingsovereenkomst advocaat Amsterdam Gratis juridisch advies check controleren
Vaststellingsovereenkomst controleren: (gratis) juridisch advies bij ontslag

Een vaststellingsovereenkomst door onze advocaat arbeidsrecht laten checken of controleren in Amsterdam is een van onze juridische specialismen. Niet elke werknemer weet wat hem bij ontslag te wachten staat. Een vaststellingsovereenkomst sluiten met uw werkgever heeft verstrekkende gevolgen. Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam zijn wij gespecialiseerd in (gratis) juridisch advies aan werknemers over de vaststellingsovereenkomst. Een gespecialiseerde jurist of en advocaat van ons advocatenkantoor in Amsterdam controleert of de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst WW proof is. Zonodig onderhandelt onze arbeidsrecht advocaat met de werkgever over de inhoud van de overeenkomst voor het beste resultaat.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Werkgever vergoedt advocatenkosten bij advies vaststellingsovereenkomst

Het controleren van een vaststellingsovereenkomst is vrijwel altijd gratis voor de werknemer, omdat de juridische kosten normaalgesproken door de werkgever tot een bepaald bedrag worden vergoed. Dit om zeker te weten dat de vaststellingsovereenkomst voor alle partijen bindend is. In de vaststellingsovereenkomst worden alle gevolgen van het ontslag geregeld. Belangrijke onderdelen zijn de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, het recht op WW, de ontslagvergoeding (meestal transitievergoeding), het inleveren van eigendommen en vrijstelling van werk. Wij adviseren werknemers op alle onderwerpen, checken de aangeboden overeenkomst en als nodig onderhandelen wij met de werkgever voor het beste resultaat.

Geen ontslagprocedure nodig

Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is in het geval van een vaststellingsovereenkomst overbodig. Bij de volgende redenen voor ontslag:

 • boventalligheid na reorganisatie
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding
 • langdurige ziekte langer dan 2 jaar zonder zicht op herstel

kunnen werkgever en werknemer sinds 2006 de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of in onderling overleg zonder tussenkomst van de rechter of het UWV beëindigen. De overeenkomst moet dan wel UWV proof zijn. Zo moet het initiatief voor het ontslagvoorstel uitgaan van de werkgever. De kantonrechter of het UWV hoeft dan geen uitspraak te doen; de werknemer kan akkoord gaan met het voorstel en hoeft geen verweer te voeren in een ontslagprocedure.

Onderwerpen van de vaststellingsovereenkomst

Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam adviseren en onderhandelen, als de werknemer het niet eens is met het aanbod, over alle voorkomende onderwerpen van de vaststellingsovereenkomst, en kunnen een tegenvoorstel doen over de:

 • einddatum
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren wij de vaststellingsovereenkomst (vso) juridisch op alle punten voordat een werknemer tekent voor ontslag. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de voorwaarden van het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst wordt veel geregeld. Meestal wordt in een vaststellingsovereenkomst ook een ontslagvergoeding overeengekomen, maar de wettelijke transitievergoeding is niet verplicht. Wel is dit vaak een leidraad om tot een regeling te komen.

Transitievergoeding en Kantonrechtersformule

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 77.000 bruto of een hoger jaarsalaris. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst.

Soms wordt nog de oude kantonrechtersvergoedinggebruikt, bijvoorbeeld als gevolg van een sociaal plan. Of de wettelijke transitievergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat kan de ontslagvergoeding voor u uitrekenen en controleren.

Weigering WW uitkering

Het UWV kan een uitkering (deels) weigeren:

 • bij een situatie die duidt op een dringende reden (ontslag op staande voet),
 • als het initiatief om afscheid te nemen afkomstig is van de werknemer zelf,
 • als de fictieve opzegtermijn niet in acht is genomen.

In die gevallen is er sprake van een benaderingshandeling, namelijk een onnodig beroep op een WW uitkering.

ook een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan.

Ook als een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd, door het ontbreken van een opzegbeding in het arbeidscontract, kan dit problemen opleveren bij de aanvraag van een WW-uitkering.

Bedenktermijn

Een werknemer kan na tekenen voor ontslag nog gedurende twee weken afzien van deze overeenkomst. De bedenktermijn duurt drie weken als de werkgever de werknemer niet schriftelijk op deze bedenktermijn heeft gewezen.

Vaststellingsovereenkomst advocaat Amsterdam Gratis controleren check advies Controleren vaststellingsovereenkomst door advocaat arbeidsrecht in Amsterdam 

Voor een vrijblijvende check en (gratis) juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst en het beëindigen van een arbeidscontract door een opzegbrief, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders.

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

Call Now Button