Vast contract als je al eerder voor dezelfde werkgever of via uitzendbureau hebt gewerkt?

avatar

Vaste contracten bij verschillende werkgevers en de ketenregeling

Vaste contracten bij verschillende werkgevers en ketenregeling ontslag advocaat Amsterdam

Stel, je hebt gewerkt via een uitzendovereenkomst, en je hebt een paar contracten voor bepaalde tijd achter de rug. Je bevalt zo goed, dat het bedrijf dat jou heeft ingehuurd, jou graag in dienst wil nemen. Je gaat tekenen. Waar moet je dan op letten?

In de eerste plaats is dan de vraag of het contract met de nieuwe werkgever mee gaat tellen met de eerdere contracten die je had met het uitzendbureau (of andere werkgever). Bijvoorbeeld als je later aanspraak maakt op een contract voor onbepaalde tijd, of een ontslagvergoeding wenst die gebaseerd is op het aantal dienstjaren. Daarbij is van belang hoelang je eigenlijk bij alle werkgevers in dienst bent. Deze wettelijke regeling wordt ‘de ketenregeling’ genoemd.

Ketenregeling: na 3 contracten of 3 jaar vast contract

Uit de wet volgt dat vanaf de dag dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd en samen een periode van 36 maanden hebben overschreden, de laatste arbeidsovereenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd. Kortom, je hebt al een contract voor onbepaalde tijd als je 3 of meer tijdelijke contracten achter elkaar hebt getekend bij dezelfde werkgever in 3 jaar tijd; en de pauze (tussenpoos) tussen contracten maximaal 6 maanden is.

Initiatief om bij een nieuwe werkgever te gaan werken

Maar dan ben je er nog niet. Eerst moet het initiatief om dezelfde arbeid bij een nieuwe werkgever te gaan verrichten, afkomstig zijn van de werkgever. Je moet dus echt wel gevraagd worden om daar te komen werken.

Nagenoeg soortgelijke werkzaamheden als bij uitzendbureau

Het moet in dat geval verder ook gaan om soortgelijke werkzaamheden bij de vorige werkgever. Dat staat in artikel 7:668a BW. Er mogen daarom niet te grote verschillen zijn in bevoegdheden of arbeidsvoorwaarden.

In een uitspraak, is hierover overwogen:

>Ook de andere door B&J genoemde verschillen (r.o 5.13) zijn onvoldoende om aan te nemen dat geen sprake is van opvolgend werkgeverschap. Gesteld noch gebleken is dat deze verschillen in bevoegdheden/arbeidsvoorwaarden met zich brengen dat wezenlijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden vereist zijn.

Op grond van het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat B&J redelijkerwijs als opvolgend werkgever is aan te merken. Hierdoor telt de arbeidsovereenkomst die [werknemer] heeft gesloten met het uitzendbureau mee in de reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en is de arbeidsovereenkomst die is aangegaan met ingang van 13 november 2019 de vierde arbeidsovereenkomst in die reeks. Op grond van artikel 7:668a lid 2 jo. lid 1 sub b BW heeft deze laatste arbeidsovereenkomst dan ook te gelden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die door de aanzegging van B&J niet rechtsgeldig is geëindigd.

Verschillen mogen er dus wel zijn, maar niet teveel; bijvoorbeeld ander werk of een hogere loonschaal met andere vaardigheden en verantwoordelijkheden. In dit geval vond de rechter wel dat alle overeenkomsten bij elkaar opgeteld mogen worden omdat de verschillen niet al te groot waren.

Contract voor onbepaalde tijd na 3 jaar of 4e contract

Dat betekende in dit geval, dat er inmiddels na de overstap sprake was van een contract voor onbepaalde tijd. Doordat de werkgever dat laatste tijdelijke contract op de overeengekomen einddatum opzegde, betekende dat dat de werknemer een beroep kon doen op ontslagbescherming: de werkgever mocht in dit geval alleen ontslaan na toestemming van het UWV of via de rechter, tenzij de werknemer met hulp van een advocaat akkoord ging met ontslag, bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst. Dat was echter niet het geval en het ontslag werd door de rechter vernietigd.

Zowel werkgevers als werknemers moeten dus goed opletten als een werknemer in dienst treedt bij een bedrijf waar de werknemer eerder al werkzaamheden voor uitvoerde.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag bij een tijdelijke baan

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals ontslag bij opvolgend werkgeverschap in de ketenregeling.

Call Now Button