Verjaring van vakantiedagen strijdig met de Europese richtlijn

avatar

Nederlandse regels over verjaring van vakantiedagen strijdig met de Europese richtlijn

Tot wanneer kunt u nog aanspraak maken op vakantiedagen? De Europese Unie heeft een richtlijn ingesteld op grond waarvan de lidstaten werknemers een jaarlijks recht op vakantie van ten minste vier weken moeten geven met behoud van loon. Deze richtlijn is niet gelijk een wettelijke regeling. Zoals het woord ‘richtlijn’ al zegt, vormt de regel een minimumvoorwaarde voor een wettelijke, nationale regel. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mevrouw Krystle Aaron-de Bies een uitspraak waarin de rechter beoordeelt of Nederland deze Europese regel op de juiste manier heeft geïnterpreteerd in de wet.

De Nederlandse wet over vakantiedagen

Onze arbeidsrecht specialist legt u uit wat er in de Nederlandse wet staat. Volgens artikel 7:634 BW heeft een werknemer voor ieder jaar, waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur (dus bijvoorbeeld 40 uur) recht op loon heeft, aanspraak op vakantie van ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dus voor ieder gewerkt jaar ontvangt hij gemiddeld minstens vier weken vakantiedagen.

Vervolgens bepaalt artikel 7:639 BW, volgens onze arbeidsrecht advocaat, dat de werknemer recht heeft op loon gedurende zijn vakantie.

Vakantiedagen zijn niet eeuwig geldig

De hierboven genoemde minimale vier weken zijn de wettelijke vakantiedagen. Om te zorgen dat deze de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk worden opgenomen en dat men niet oneindig veel dagen kan sparen, zegt de wet ook het volgende. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar, waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer deze redelijkerwijs niet kon opnemen.

De werkgever en werknemer hebben beiden de plicht om ervoor te zorgen dat de vakantiedagen ook echt worden opgenomen.

Aanspraak op openstaande vakantiedagen na einde dienstverband?

Het Europese Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter, heeft ook bepaald dat werknemers na einde dienstverband nog aanspraak kunnen maken op niet-opgenomen vakantiedagen. Deze zijn nou eenmaal ontstaan volgens de wet, dus hier kan geen voorwaarden aan worden gesteld.

Verjaring van vakantiedagen: wanneer begint dat?

Naast vervallen, kunnen vakantiedagen ook verjaren. Dit houdt in dat volgens de Nederlandse wet het recht op aanspraak op vakantiedagen verjaart na vijf jaar. De kantonrechter toetst vervolgens als het tot een rechtszaak komt, of dit in lijn is met het Europese recht.

Een kantonrechter leidde uit een arrest van het Europese Hof af dat een verjaringstermijn, waarbij de verjaring al tijdens het dienstverband aanvangt, volgens het Europese Hof niet is toegestaan. De kantonrechter gaat er dan ook van uit dat de verjaring van wettelijke vakantiedagen pas begint na beëindiging van het dienstverband en dat de Nederlandse wet die hier iets anders over zegt in strijd is met de Europese richtlijn.

Kan de werknemer voor vakantiedagen nu een beroep doen op deze Europese richtlijn?

Volgens onze arbeidsrecht advocaat kunnen burgers in principe geen beroep doen op deze Europese richtlijn tegenover hun werkgever. Europese richtlijn hebben namelijk geen zogenaamde ‘horizontale werking’. Toch heeft de Nederlandse rechter een manier gevonden waarop werknemers een beroep kunnen doen op de strijdigheid van de Nederlandse regel van verjaring.

Complexe regels Europese recht

Het verschil tussen verval en verjaring kan nogal complex zijn en al helemaal door de vermenging met het Europese recht. Gelukkig hebben onze arbeidsrecht advocaten uit Amsterdam ruime ervaring met de regelgeving en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vakantiedagen.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over vakantiedagen

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en vakantiedagen.

 

Advocaat Amsterdam

Begint de verjaring van wettelijke vakantiedagen na beëindiging van dienstverband? Advocaat arbeidsrecht Amsterdam geeft juridiasch advies.

Call Now Button