Uitspraak rechtbank Amsterdam over ontslagen nanny haalt de Telegraaf

avatar

ontslag nanny advocaat amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

Een op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak van rechtbank Amsterdam is overgenomen door o.a. de Telegraaf. Een vermogende werkgever had een in Frankrijk wonende nanny in dienst genomen die al na een paar dagen na een bezoek per luxe-jacht met de familie aan Ibiza, werd ontslagen. De nanny nam daar geen genoegen mee en nam mr P.Chr. Snijders, specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, in de arm.

Bezwaar tegen het gegeven ontslag

Mr. Snijders maakte namens de nanny bij rechtbank Amsterdam bezwaar tegen het gegeven ontslag. Het verweer van de advocaat van de werkgever, o.a. dat er sprake was van een einde met wederzijds goedvinden van de arbeidsovereenkomst werd verworpen. Weliswaar had de nanny ermee ingestemd dat zij van het jacht is vertrokken en daarmee had zij haar werkzaamheden beëindigd, maar daarmee staat niet vast dat de nanny met de opzegging van haar arbeidscontract heeft ingestemd, aldus de rechtbank Amsterdam.

Geen settlement

In de correspondentie over het toezenden van haar spullen is niet gesproken over een  settlement. De nanny had na haar ontslag van de werkgever een bedrag van € 4.802,- ontvangen. Er is niet onderhandeld over een “settlement”. De werkgever mocht er niet op mocht vertrouwen dat met deze betaling de kwestie was afgedaan, zeker niet na een brief van mr. Snijders. De rechtbank oordeelde dat het ontslag onterecht was en bepaalde dat de werkgever een billijke vergoeding moet betalen van zo’n € 10.000,–. Dat betrof een vergoeding ter hoogte van twee maand salarissen met aftrek van het aan werkneemster reeds betaalde bedrag.

ontslag nanny advocaat amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, billijke vergoeding, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button