Werkgever moet werknemers wijzen op opnemen van vakantiedagen

avatar

vakantiedagen opnemen verplicht Advocaat Amsterdam Werkgever moet werknemers wijzen op opnemen van openstaande vakantiedagen

Onze arbeidsrecht advocaat, mr. Krystle Aaron-de Bies, uit Amsterdam bespreekt hoe het nou precies zit met het opnemen en uitbetalen van openstaande vakantiedagen.

Iedereen die in loondienst werkt heeft vakantiedagen. De wet verplicht werkgevers zijn werknemers betaalde vakantiedagen aan te bieden. Daarnaast staat het de werkgever vrij om nog extra betaalde vakantiedagen aan te bieden, de niet-wettelijke vakantiedagen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht specialist uit Amsterdam een uitspraak waarin een werkgever en werknemer het niet eens waren over het aantal vakantiedagen.

Uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen, hoe zit dat?

De zaak ging over een advocaat en zijn werkgever. In 2005 trad de werknemer in dienst bij het advocatenkantoor. Begin 2018 ontstond er onenigheid over de niet-opgenomen vakantiedagen. De advocaat had jarenlang nauwelijks vakantiedagen opgenomen en beweerde nog maar liefst 222,5 vakantiedagen open te hebben staan. De discussie rond deze dagen werd zo hevig dat de arbeidsrelatie enorm verstoord raakte. Mediation werkte niet en vervolgens werd het ontslag aangevraagd bij de kantonrechter omdat het geschil over de vakantiedagen onoplosbaar was.

Verstoorde arbeidsverhouding door geschil over het aantal opgebouwde vakantiedagen

Onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam bespreekt nu wat de kantonrechter vond van de openstaande vakantiedagen. De rechter ging niet mee in het verhaal van de advocaat dat hij nog voor jaren aan vakantiedagen open had staan omdat bijna alles vervallen en verjaard zou zijn. Hier was de advocaat het niet mee eens en hij ging daarom in hoger beroep.

Zorg- en informatieplicht van de werkgever bij openstaande vakantiedagen

In deze zaak stelde het Gerechtshof vast dat de de advocaat van de werkgever niet genoeg bewijs had geleverd waarmee hij kon aantonen dat hij had voldaan aan deze zorg- en informatieplicht. Het argument van de werkgever dat de werknemer advocaat was en dus bekend was met de regels omtrent vakantiedagen vond de rechter niet juist. Dat een werknemer de regels goed kent, betekent niet dat een werkgever een minder vergaande zorg- en informatieplicht had.

Vakantiedagen: werkgever moet administratie bijhouden over het aantal vakantiedagen

Hoe zit het nou precies met het bijhouden van openstaande vakantiedagen? Een werkgever is verplicht bij te houden hoeveel vakantiedagen een werknemer jaarlijks opneemt en hoeveel niet.

De wettelijke regeling over openstaande vakantiedagen

Onze arbeidsrecht specialist legt u graag uit hoe de wet vakantiedagen regelt:

  • de wet bepaalt dat een werknemer over elk gewerkt jaar aanspraak maakt op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week (de wettelijke vakantiedagen);
  • de aanspraak op deze dagen vervalt een half jaar na het jaar waarin de aanspraak is verworven;
  • een vordering tot toekenning van vakantiedagen verloop 5 jaar nadat de aanspraak is ontstaan.

De zorg- en informatieplicht van de werkgever

De Europese Unie hecht veel waarde aan wettelijke vakantiedagen van werknemer en heeft dan ook gesteld dat een werkgever een werknemer bewust moet maken van

  • het hebben van vakantiedagen,
  • wanneer deze opgenomen kunnen worden en
  • wanneer deze gaan vervallen.

Dit alles om ervoor te zorgen dat een werknemer niks in de weg staat om vakantie te nemen

De vakantiedagen waren niet verlopen, onze arbeidsrecht advocaat legt uit waarom

De rechter bij het Gerechtshof was het eens met de advocaat dat de dagen ook niet konden verlopen als de werkgever niet aan zijn zorg- en informatieplicht had voldaan. Het zou immers in strijd zijn met de hierboven genoemde regel als vakantiedagen, waarover de werknemers niet juist is ongeïnformeerd, wel kunnen verlopen. In dit geval is de wettelijke regeling niet verenigbaar met de Europese regels.

Dit betekende dus voor de advocaat van de werknemer dat zijn wettelijke vakantiedagen niet waren verlopen en hij recht had op uitbetaling hiervan.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over het opnemen en verlopen van openstaande vakantiedagen

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, en het uitbetalen van openstaande vakantiedagen.

Advocaat Amsterdam

opnemen en verlopen van openstaande vakantiedagen Advocaat Amsterdam

Call Now Button