Transitievergoeding na twee jaar ziekte

avatar

Twee jaar arbeidsongeschiktheid en transitievergoeding

Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding. Na twee jaar ziekte (arbeidsongeschiktheid)  van een werknemer, hoeft de werkgever het salaris niet meer door te betalen. Wel heeft de werknemer in dit geval recht op een transitievergoeding (ontbindingsvergoeding),  als werkgever en werknemer overeenkomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Compensatie van de transitievergoeding

Veel werkgevers vinden het onrechtvaardig dat zij, naast het doorbetalen van het salaris gedurende twee jaar,  ook nog een transitievergoeding aan de werknemer zijn verschuldigd bij vertrek. In sommige gevallen wordt voor de oplossing gekozen om het arbeidscontract toch maar door te laten lopen. Minister Asscher heeft zich de belangen van de werkgever aangetrokken en aangekondigd dat werkgever in dit geval in aanmerking kan komen voor een compensatie van de transitievergoeding als het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd.

Wetswijziging

Deze  wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2019. Werkgevers worden dan gecompenseerd voor de transitievergoeding. Dit wordt door het UWV betaald uit het AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds). Hier staat tegenover dat de werkgevers een hogere premie moeten betalen. Deze  regeling zal met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gaan gelden.

De reden  die wordt gegeven voor het beëindigen van het dienstverband wegens langdurige ziekte is dan niet van belang. Dat betekent de transitievergoeding aan de werkgever wordt vergoed als:

  • Een arbeidscontract met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd, wegens het door ziekte niet langer kunnen verrichten van de overeengekomen arbeid;
  • een arbeidscontract voor onbepaalde of bepaalde tijd eindigt door opzegging (met een ontslagvergunning van het UWV) of door ontbinding door de kantonrechter wegens het door ziekte niet langer kunnen verrichten van de overeengekomen arbeid;
  • een tijdelijk arbeidscontract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd en de werknemer op de einddatum ziek is.

Loonsanctie

In het geval dat er door het UWV een loonsanctie (loondoorbetalingsverplichting) is opgelegd, telt die periode niet mee bij de compensatie.

Hoewel nog niet vaststaat dat deze wet zal worden aangenomen, kunnen werkgevers een vaststelling overeenkomst sluiten met een arbeidsongeschikte werknemer die langer dan twee jaar ziek is;  in de verwachting dat de transitievergoeding na het inwerking treden van de nieuwe wet zal worden terug betaald. Wel moet er in dit geval rekening mee worden gehouden dat de te ontvangen compensatie lager kan zijn dan de betaalde transitievergoeding.

Contact met advocaat arbeidsrecht over transitievergoeding en arbeidsongeschiktheid in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over arbeidsongeschiktheid en ziekte, alsmede de transitievergoeding, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

 

Call Now Button