Transitievergoeding aanvragen na ontslag uitzendovereenkomst

avatar

Recht op transitievergoeding voor uitzendkracht na einde uitzendovereenkomst

 uitzendovereenkomst en Transitievergoeding advocaat Amsterdam uitzendovereenkomst
Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de transitievergoeding na afloop van een uitzendovereenkomst voor uitzendkrachten.

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze vergoeding is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer in dienst is geweest en tegen zijn wil niet meer werkt.

De ontslagvergoeding is een compensatie voor ontslag. Daarnaast is de vergoeding bedoeld om het vinden van een andere baan te vergemakkelijken.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Transitievergoeding na einde uitzendcontract voor uitzendkracht

Wanneer heeft u als uitzendkracht in of buiten Amsterdam bij ontslag recht op een transitievergoeding? Werknemers die werken voor een uitzendbureau hebben bij ontslag (door de rechter of het UWV) recht op een transitievergoeding, maar ook als een tijdelijk (Fase) contract niet verlengd wordt door het uitzendbureau en u dus geen contract meer hebt. Dat geldt voor iedere dag dat u in dienst bent geweest. U moet dan wel tegen uw wil geen uitzendcontract meer hebben.

Deze bruto-vergoeding geldt o.a. als aanvulling op de WW en is fiscaal belast.

Fase A, B en C of 1-2, 3 en 4 van de uitzendovereenkomst

Een uitzendkracht heeft fase A of fase 1-2 in de eerste 78 gewerkte weken dat hij voor een uitzendbureau werkt. Elke (kalender)week waarin hij werkt telt mee voor deze 78 weken. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden begint de telling opnieuw. Een uitzendkracht komt terecht in fase B zodra de uitzendovereenkomst na fase A wordt voortgezet. Deze fase B of fase 3 duurt maximaal 4 jaar, waarin maximaal zes uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding worden overeengekomen. In fase C of fase 4 is de uitzendkracht werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd (dus zonder uitzendbeding).

Let op:

  • In de ABU-CAO geldt fase A, fase B en fase C.
  • In de NBBU-CAO geldt fase 1-2, fase 3 en fase 4.

Wanneer geen transitievergoeding na afloop Fase contract bij een uitzendbureau?

In bepaalde gevallen hoeft een uitzendbureau bij ontslag geen transitievergoeding te betalen, bijvoorbeeld:

  • bij beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst; als dit niet is afgesproken);
  • als de werknemer is ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar gedrag;
  • als de werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte;
  • als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • als het uitzendbureau failliet is;
  • in geval van schuldsanering of uitstel van betaling;
  • als in een cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen.

Hoogte transitievergoeding voor uitzendkrachten

Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt het salaris per maand en het aantal dienstjaren. Onze advocaat rekent het voor u uit.

De ontslagvergoeding kan ook deel zijn van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden. Dat moet dan wel zijn afgesproken met het uitzendbureau.

Transitievergoeding bij de rechter aanvragen

De transitievergoeding kan een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam voor u aanvragen bij het einde van het contract. Dat moet binnen 3 maanden na het ontslag gebeuren door middel van een verzoekschrift aan de kantonrechter.

Voor de berekening van de transitievergoeding worden opvolgende arbeidsovereenkomsten bij dezelfde werkgever meeberekend, mits de arbeidsovereenkomsten elkaar met onderbrekingen van niet meer dan 6 maanden hebben opgevolgd.

Contact met advocatenkantoor voor aanvragen transitievergoeding voor uitzendkrachten in Amsterdam

Als advocatenkantoor in Amsterdam zijn wij gespecialiseerd in juridisch advies over de transitievergoeding. Voor (gratis) juridisch advies over uw transitievergoeding als uitzendkracht kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

aanvragen transitievergoeding voor uitzendkrachten in Amsterdam Advocaat Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button