Ambtenaar en transitievergoeding. Telt verleden als ambtenaar mee bij de berekening van de transitievergoeding?

avatar

advocaat ambtenaar transitievergoeding amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Bij het einde van een arbeidsovereenkomst door ontslag heeft een werknemer normaalgesproken recht op een transitievergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) is o.a. van belang het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Daarbij is ook van belang of de werknemer eerder bij een bedrijf heeft gewerkt, dat als rechtsvoorganger van de werkgever kan worden aangemerkt. Die jaren tellen ook mee bij de transitievergoeding. Hoe zit dat met een voormalig ambtenaar die door de overname van zijn arbeidsplaats werknemer is geworden met een arbeidsovereenkomst? Tellen de jaren als ambtenaar mee bij de berekening van de transitievergoeding? Rechtbank Limburg heeft hier op 20 september 2018 een uitspraak over gedaan.

Ontslag ambtenaar

Betrokkene was eerstals ambtenaar in dienst van het Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg. In 1998 zijn de tot de regio Parkstad behorende gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan. De ambtenaar is toen in dienst gekomen bij SBT met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wegens verval van deze arbeidsplaats vroeg de werkgever ontslag aan voor de ex-ambtenaar.

Ambtenaar en overgang van onderneming

Partijen hebben bij de kantonrechter gediscussieerd over de in aanmerking te nemen duur van de arbeidsovereenkomst. De advocaat van de werknemer meende dat het dienstverband bij de rechtsvoorgangers van SBT voor de berekening van de transitievergoeding meegeteld dient te worden omdat de ambtenaar sinds 18 februari 1981 in dienst is van Streekgewest en de rechtsvoorgangers van Streekgewest. De advocaat stelde dat de rechten en verplichtingen uit een arbeidsovereenkomst bij overgang van de onderneming van rechtswege overgaan op de verkrijger.

Geen arbeidsovereenkomst maar aanstelling als ambtenaar

De kantonrechter was het hier niet me eens. Volgens de kantonrechter zag de advocaat over het hoofd dat betrokken in de periode van 1981 tot 1 juli 1999 niet op grond van een arbeidsovereenkomst in dienst was maar als ambtenaar. Nu van een arbeidsovereenkomst geen sprake was, tellen de jaren als ambtenaar niet mee. Van opvolgend werkgeverschap is volgens de kantonrechter ook geen sprake, omdat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst met de rechtsvoorgangers. Bovendien waren de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen bij de overgang gecompenseerd.

Op grond van voorgaande overwegingen hield de kantonrechter voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding uitsluitend rekening met de periode van de arbeidsovereenkomst.

Gerechtshof Den Haag: ambtelijke aanstelling telt wel mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding

Deze uitspraak is in strijd met een eerdere uitspraak van gerechtshof Den Haag:

Het hof is van oordeel dat PCOK ten aanzien van de door [verweerder] verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moet worden opvolgend werkgever te zijn in de zin van art. 7:673 lid 4 sub b BW. Dat [verweerder] een ambtelijke aanstelling had bij de gemeente Katwijk staat niet in de weg aan het aannemen van opvolgend werkgeverschap in de zin van art. 7:673 lid 4 sub b BW. Dit betekent dat de periode van ambtelijke aanstelling meetelt voor de berekening van de hoogte van een eventuele transitievergoeding.

De Hoge Raad zal op den duur de knoop moeten doorhakken, want op dit moment valt er voor beide standpunten iets te zeggen.

advocaat ambtenaar transitievergoeding meetellen amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, ontslag, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

Call Now Button