Is toestemming van de bewindvoerder nodig voor een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever?

avatar

Bewindvoering en vaststellingsovereenkomst Advocaat Amsterdam

Is een vaststellingsovereenkomst een goed in de zin van de wet en mag een werknemer zelf afstand doen van zijn arbeidsovereenkomst door ontslag te nemen met een vaststellingsovereenkomst? Arbeidsrecht advocaat, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, uit Amsterdam bespreekt het volgende. 

In Nederland kan iemand onder bewind worden gezet en dat houdt in dat zijn of haar goederen onder bewind worden gesteld vanwege zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand. Voor alles wat deze goederen betreft zal die persoon dan toestemming nodig hebben van een bewindvoerder. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat een uitspraak waarin de rechter dit moest bepalen.

Onder bewind en ontslag

Onze arbeidsrecht specialist bespreekt eerst de feiten van deze zaak.

In 2014 trad een werknemer in dienst bij zijn werkgever, in 2019 werd hij onder bewind gesteld en begin 2021 sloot de werknemer met zijn werkgever een vaststellingsovereenkomst zonder toestemming van zijn bewindvoerder. Zijn dienstverband zou per 1 mei 2021 eindigen met wederzijds goedvinden.

Vaststellingsovereenkomst een goed?

De bewindvoerder van de werknemer vond vervolgens dat de vaststellingsovereenkomst ongeldig was. De wet bepaalt namelijk dat iemand die onder bewind staat alleen met toestemming van zijn bewindvoerder over zijn goederen mag beschikken. Dit betekent ook dat deze persoon geen afstand kan doen van zijn rechten zonder toestemming van de bewindvoerder.

Naar de mening van de bewindvoerder deed de werknemer door middel van een vaststellingsovereenkomst afstand van zijn rechten die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst.

Vervreemding van goederen, onze arbeidsrecht advocaat legt uit.

De rechter bepaalde dat een arbeidsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst niet kon worden aangemerkt als een ‘goed’ en dus valt het ook niet onder het bewind. Daarentegen kan een persoon onder bewind niet zonder toestemming zomaar afstand doen van zijn rechten.

Dit gebeurde wel toen de werknemer een vaststellingsovereenkomst tekende. Hij nam namelijk afstand van zijn rechten die voortvloeiden uit zijn arbeidsovereenkomst. De werknemer had dus toestemming nodig van zijn bewindvoerder om een vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Het gevolg was dus dat de vaststellingsovereenkomst ongeldig is.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over bewind en vaststellingsovereenkomst

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, bewind, ontslag, transitievergoeding en vaststellingsovereenkomsten.

 

 

Is toestemming van de bewindvoerder nodig voor een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever? advocaat arbeidsre echt Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button