Teveel aan salaris ontvangen, wanneer moet ik terugbelaten?

avatar

Teveel aan salaris ontvangen, wanneer moet ik terugbelaten? advocaat arbeidsrecht amsterdamTeveel ontvangen salaris terugbetalen?

Moet een werknemer teveel ontvangen loon altijd terugbetalen? Het Nederlandse arbeidsrecht kent de beginselen van goed werkgever- en werknemerschap. Dit houdt in dat beide partijen zich moeten gedragen zoals een redelijk werkgever of werknemer hoort te doen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de rechter oordeelde dat op basis van dit principe een werknemer eerlijk moet zijn wanneer hem opvallend veel salaris wordt betaald.

Ambtenaar bij de belastingdienst krijgt 40% teveel salaris

Onze arbeidsspecialist vertelt kort wat er speelde in de zaak. In 2016 begon de ambtenaar aan een opleidingstraject bij de belastingdienst en in 2019 kreeg hij een vaste aanstelling. In augustus van dat jaar kreeg de man door een fout in de administratie bijna 40% meer salaris uitbetaald. In november 2020 kwam de belastingdienst pas achter haar fout en vorderde maar liefst €6.650,- aan teveel betaald salaris terug. De man was het er niet mee eens en uiteindelijk moest de rechter hierover gaan beslissen.

Werknemer en werkgever moet zich gedragen als goed werkgever/werknemer

De hoogste rechter heeft geoordeeld dat indien een ambtenaar wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij te veel ontving, hij verschuldigd kan zijn tot terugbetaling.

Had hij kunnen weten dat hij teveel salaris ontving?

De rechter moest in deze zaak kijken naar of de ambtenaar wist of had kunnen weten dat de verhoging in het salaris niet klopte. Hij stelde het volgende vast:

– er was een schriftelijk besluit en er waren twee gespreksverslagen waarin de salarisschaal naar voren is gekomen;

– de ambtenaar mocht er van uitgaan dat het verschil tussen de bedragen een evident verschil betrof;

– ondanks dat de salaristabellen niet openbaar waren, had de ambtenaar hier wel naar kunnen informeren en

– het was volgens de rechter zeer ongeloofwaardig dat een ambtenaar werkzaam met financiën het niet was opgevallen dat hij opeens bijna €1.000,- per maand meer verdiende.

Onverwachte en niet afgesproken salarisverhoging

Kortom, de rechter stelde vast dat de man vragen had moeten stellen bij een onverwachte en niet afgesproken salarisverhouding van bijna 40% en al helemaal gezien zijn positie. Dat was misschien anders geweest als de werknemer niet hoefde te weten dat hij teveel aan loon had ontvangen. Maar in dit geval lag dat anders, vooral omdat de ambtenaar beter had moeten weten.

Aan de bel trekken bij ongewone loonsverhoging of teveel salaris

De rechter oordeelde ook nog aan het einde van de uitspraak dat meegaan in het betoog van de ambtenaar zou betekenen dat zwijgen, wetende dat het foutief is, loont. Terwijl juist van een goed werknemer verwacht mag worden dat hij aan de bel trekt en dat een werkgever terug mag komen op een besluit dat evident fout is.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over terugbetalen salaris

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoedingen en salaris.

Advocaat Amsterdam

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over teveel ontvangen loon salaris

Call Now Button