Te laat op het werk verschijnen, ontslag en ontslagvergoeding

avatar

Advocaat Amsterdam Te laat op het werk verschijnen, ontslag en ontslagvergoeding adviesTe laat op het werk: reden voor ontslag?

Veel werknemers (en werkgevers) denken dat het wel meevalt als een werknemer te laat op zijn werk verschijnt. Toch kan het regelmatig te laat komen wel degelijk consequenties voor het arbeidscontract hebben, en zelfs leiden tot ontslag op staande voet. Onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag wegens te laat komen op het werk.

Ontslag bij structureel te laat komen

Er zijn inmiddels diverse uitspraken bekend waar (structureel) te laat komen op het werk is afgestraft met ontslag. Een voorbeeld is een uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar, die vond dat een werknemer ondanks de vele waarschuwingen geen verbetering in zijn gedrag en houding had laten zien. Hoewel de werkgever had laten weten wat zij van hem en ook van haar andere werknemers verwachtte, heeft dit er niet in geresulteerd dat de werknemer zich aan het beleid is gaan houden of het belang van het strikt gehanteerde beleid inziet.

Laatste kans: bij volgend incident volgt echt ontslag

De werknemer had in een gesprek te horen gekregen dat hem een laatste kans wordt geboden, en dat hij bij een volgend incident met onmiddellijke ingang zal worden ontslagen. Ondanks deze laatste kans verschijnt hij opnieuw te laat op zijn werk. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer hiermee zodanig verwijtbaar heeft gehandeld dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden.

Regelmatig te laat komen: geen ontslagvergoeding wegens ernstig verwijtbaar gedrag

In de wetsgeschiedenis van de WWZ, de nieuwe ontslagwet, wordt uitdrukkelijk gerefereerd aan regelmatig te laat komen. Dat kan er o.a. toe leiden dat een werknemer bij ontslag (ontbinding) zijn transitievergoeding (ontslagvergoeding) verspeelt. Geen transitievergoeding is immers verschuldigd wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Als voorbeeld geldt o.a. het geval dat:

  • de werknemer veelvuldig en zonder gegronde reden te laat op zijn werk verschijnt,
  • hierdoor de bedrijfsvoering wordt belemmerd
  • en de werkgever de werknemer hierop tevergeefs heeft aangesproken.

De werknemer die vaak zonder reden te laat komt op het werk, is dus gewaarschuwd: dit kan men opvatten als ernstig verwijtbaar gedrag.

Ontslag op staande voet wegens te laat komen: aanwezigheidsnoodzaak

Maar het kan nog erger: ontslag op staande voet wegens te laat komen. Hof Amsterdam oordeelde in 2012 dat het ondanks dringende waarschuwingen herhaaldelijk (veel) te laat op het werk komen, onder meer gelet op de aard van het werk, een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert.

Aard van het werk

De aard van het werk speelde hier een grote rol. De medewerker was in dienst genomen als helpdeskmedewerker en moest daarom  tijdig aanwezig zijn. Het hof Amsterdam kon niet inzien waarom de collega-teamleden wel op tijd zouden moeten komen maar de betreffende medewerker niet. De aanwezigheidsnoodzaak was hier van doorslaggevende betekenis.

Voorbeeldfunctie als allroundmedewerker: geen ontslag op staande voet

Bij rechtbank De Haag kwam de werknemer er nog genadig van af. Allereerst oordeelde de kantonrechter dat het belang om op tijd te komen voor de ploegendienst vanuit zijn voorbeeldfunctie als allroundmedewerker belangrijk is. En hoewel de werknemer vele keren te laat was gekomen, had de werkgever onvoldoende duidelijk gemaakt dat bij een volgende keer te laat komen ontslag op staande voet zou volgen. Weliswaar had de werknemer een oranje/rode kaart gekregen en vervolgens een officiële waarschuwing maar in een volgend e-mailbericht was de werknemer te kennen gegeven dat er een volgende keer (slechts) een waarschuwing zou volgen, dat was onlogisch.

Lessen voor een werkgever bij te laat komen werknemer

Welke lessen kan een werkgever hier uit leren?

  • In de eerste plaats dat de werknemer klip en klaar duidelijk moet worden gemaakt dat te laat komen niet toelaatbaar is, vooral als de functie dat niet toestaat.
  • Vervolgens moet dit beleid strikt worden gehandhaafd, en wel door het geven van duidelijke waarschuwingen en het voeren van gesprekken, om de werknemer te bewegen om zijn gedrag te verbeteren. Maar als de werknemer telkens weer in de fout gaat, moet de werkgever wel consequent zijn.
  • Dat betekent ook dat er aan de werknemer vooral duidelijkheid moet worden gegeven over de consequenties bij weer te laat komen. Dus niet weer de zoveelste waarschuwing, maar dan ook echt dreigen met ontslag en dat dan ook uitvoeren. Daarbij verdient ontbinding van de arbeidsovereenkomst voorkeur boven ontslag op staande voet, omdat de eisen daaraan zeer streng zijn.

Advocaat Te laat op het werk verschijnen, ontslag en ontslagvergoeding AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over te laat komen, ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). 

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, ontslagvergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

[ratings]

Call Now Button