Te laat op het werk, ontslag en transitievergoeding

avatar

Te laat op het werk, ontslag en transitievergoeding advocaat amsterdam

 

Stel je bent werkgever en een van jouw werknemers komt steevast te laat op het werk. Niet even 5 minuten, maar vaak en soms zelfs flink laat ook. Je houdt als werkgever eerst een goed gesprek met de werknemer, en je geeft hem of haar vervolgens een ernstige waarschuwing. Maar de werknemer blijft maar te laat komen en op een gegeven moment raakt het geduld op. Wat kun je dan doen als werkgever?

Arbeidscontract ontbinden bij structureel te laat op het werk komen

Als verbetering echt onmogelijk is en het bedrijf lijdt onder het veelvuldig te laat komen, dan kun je via een advocaat ontslagrecht de kantonrechter vragen om het arbeidscontract te ontbinden. Veelvuldig te laat komen is immers verwijtbaar. Goede kans dat een kantonrechter ook vindt dat het zo niet langer kan en dat de arbeidsovereenkomst door ontslag moet worden beëindigd.

Aanspraak op een transitievergoeding bij structureel te laat?

Maar dan ben je er nog niet. Wat als de werknemer dan nog aanspraak maakt op een transitievergoeding? Je kunt je voorstelen dat een werkgever dat liever niet als beloning betaalt. De rechtspraak is natuurlijk per geval anders, maar er is wel enige lijn in te vinden.

Wat vindt de rechter ervan?

Je mag er als werkgever vanuit gaan dat in de meeste gevallen een ontslagvergoeding wel moet worden betaald. Waarom? Omdat de rechter te laat komen ernstig zal vinden, maar niet ernstig genoeg om een werknemer zonder enige vergoeding naar huis te sturen.

Twee voorbeelden van uitspraken van gerechtshoven over regelmatig te laat komen laten deze lijn zien:

1. Hof Amsterdam 11 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3457:

Het hof gaat mee in de redenering van de kantonrechter en is van oordeel dat aan de werknemer te verwijten gedragingen, het structureel en veelvuldig te laat op het werk komen, niet als ernstig verwijtbaar handelen zijn aan te merken. Het is niet als ernstig verwijtbaar aan te merken vanwege het feit dat de werknemer te laat op werk verscheen door de werkgever heel lang werd getolereerd. 

2. Hof ’s-Hertogenbosch 19 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:135: 

Hof oordeelt dat de werknemer door veelvuldig te laat te komen en veelvuldig in strijd te handelen met het ziekteverzuimreglement, verwijtbaar heeft gehandeld. Het hof is tot dit oordeel gekomen, omdat de werknemer rechtstreeks tegen de instructie van Syncreon was ingegaan en om 15:00 uur was verschenen op werk. Echter is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer, aangezien de werkgever onvoldoende heeft aangevoerd dat door het veelvuldig te laat komen van de werknemer de bedrijfsvoering is belemmerd.

Kortom, als werkgever moet je bij regelmatig laat op het werk verschijnen wel met een goed verhaal komen als jouw medewerker te vaak te laat komt. Wacht je te lang met aanpakken, dan zal de rechter dat in de vergoeding laten meewegen. Ook als het werk er niet echt onder lijdt, kan de rechter met de hand over het hart strijken.

Contact met ervaren advocaten arbeidsrecht in Amsterdam

Advies nodig over ontslag? Neem bij problemen met werknemers contact op met een van onze ervaren advocaten arbeidsrecht in Amsterdam. Wij denken graag met u mee over een passende oplossing bij verwijtbaar gedrag van werknemers, bijvoorbeeld bij structureel te laat komen..

arbeidsrecht-advocaat-amsterdam

 

Call Now Button