Misbruik van omstandigheden

avatar

Er is volgens de wet sprake van misbruik van omstandigheden als er gebruik wordt gemaakt van een bepaalde toestand waarin iemand verkeert, bijvoorbeeld noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid. Als men ondanks die toestand de ander toch beweegt tot het verrichten van een rechtshandeling, zoals het tekenen van een contract, terwijl je zou moeten weten dat dit eigenlijk niet kan, kan de benadeelde de overeenkomst vernietigen.[Lees meer]

Afvloeiingsregeling in arbeidsovereenkomst geldt niet bij ontbinding

avatar

Rechtbank Midden-Nederland heeft bij uitspraak van 30 juli 2013 bepaald dat ondanks een in de arbeidsovereenkomst overeengekomen (afvloeiingsregeling) beëindigingsregeling, de ontbindingsrechter alsnog een andere vergoeding kan toekennen. Ook de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn van 19 maanden werd door de ontbindingsrechter buiten beschouwing gelaten.[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam