Aannemen giften in zorg voor werknemer geen reden tot ontslag

avatar

Onze advocaten arbeidsrecht geven juridisch advies over het aannemen van giften. Op 26 september 2012 heeft de Kantonrechter te Amsterdam bepaald dat het aannemen van giften door een werknemer geen wettelijk verbod is, maar voortvloeien uit de gedragsregels die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. De sanctie die in de gedragsregels op het overtreden van deze regels zijn opgenomen, bestaan uit het inzetten van een verbetertraject. [Lees meer]

Zieke werknemer krijgt hoge ontslagvergoeding

avatar

Onze advocaten ontslagrecht geven advies bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Rechtbank Arnhem heeft op 10 oktober 2012 aan een zieke werknemer die weigerde aan mediation mee te werken en vervolgens zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht, een hoge vergoeding toegekend, vergoeding van kosten rechtsbijstand toegewezen en de werkgever in de kosten van de procedure veroordeeld.[Lees meer]

Mag een werkgever ontslag van een werknemer accepteren?

avatar

Advocaat opzegging arbeidscontract Amsterdam Onze gespecialiseerde advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven advies bij opzegging van de arbeidsovereenkomst en andere vormen van ontslag nemen door de werknemer. Een werkgever mag niet al te snel aannemen dat een werknemer het arbeidscontract opzegt, en daarmee afstand doet van al zijn rechten. Werkgevers moeten[Lees meer]

Advocaat reorganisatie en boventalligheid Amsterdam

avatar

Reorganisatie en boventalligheid advocaat Amsterdam Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam verlenen wij juridisch advies en rechtshulp bij reorganisatie en als personeel boventallig of bovenformatief wordt verklaard waarbij de functie vervalt. Wat zijn de rechten van een werknemer bij ontslag wegens een reorganisatie? Een werkgever is te allen tijde bevoegd om[Lees meer]

Advocaat ontslagrecht Amsterdam

avatar

Als advocaat arbeidsrecht geven wij rechtshulp en advies bij alle vormen van ontslag: staande voet, ontbinding, UWV, vaststellingsovereenkomst: 020-5221999. Onze advocaat ontslagrecht en arbeidsrecht in Amsterdam is specialist op het gebied van arbeidscontracten en procedures over ontslag. De arbeidsrecht- en ontslagrecht advocaten van ons kantoor treden op voor zowel de werkgever als de werknemer. Ontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door automatische afloop van een arbeidscontract voor bepaalde tijd of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook kan een werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen. Natuurlijk zijn er ook minder vrijwillige vormen van ontslag mogelijk, zoals ontslag op staande voet, opzegging van het arbeidscontract met toestemming van het UWV of ontbinding van het contract door de kantonrechter. Ook kan een werknemer door de curator worden ontslagen als een bedrijf failliet gaat. Tenslotte kunnen werkgever en werknemer het ook eens worden over een bepaalde manier van ontslag met wederzijds goedvinden, door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Daarnaastzijn er minder vergaande maatregelen, zoals inhouding van salaris of schorsing.
[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button