Vaststellingsovereenkomst achteraf door advocaat laten vernietigen?

avatar

Vaak komen werkgever en werknemer samen overeen om een arbeidscontract te beëindigen met wederzijds goedvinden, door middel van een vaststellingsovereenkomst. In die overeenkomst worden de gevolgen van het ontslag geregeld. Niet elk ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst (of een beëindigingsovereenkomst) is volgens het arbeidsrecht rechtsgeldig. Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 8 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:AG0623, JAR 1993/33 volgt dat het belang van de werknemer bij zekerheid omtrent zijn dienstbetrekking en arbeidsvoorwaarden een zo zwaarwegend belang is dat ‘hoge eisen’ moeten worden gesteld aan het aannemen van die instemming. Uit een uitspraak van de Hoge Raad (advies van het OM van 22 december 2017) volgt dat een werknemer er ‘volledig van doordrongen’ moet zijn dat de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden.[Lees meer]

Ontslag wegens disfunctioneren

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag wegens disfunctioneren. De Hoge Raad heeft op 16 februari 2018 een uitspraak gedaan over de vraag welke eisen worden gesteld aan het bewijs dat de werkgever moet leveren als hij aan de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt wegens ongeschiktheid van een werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW).[Lees meer]

Ontslag nemen: opzegging arbeidscontract door werknemer

avatar

Probleem met opzegging arbeidscontract? Onze gespecialiseerde en ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies. Een werknemer mag zijn arbeidscontract opzeggen. Er moet wel ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ zijn verklaard dat de arbeidsovereenkomst door de werknemer is opgezegd, ook als partijen vervolgens onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.[Lees meer]

Uitbetalen en verval van niet-opgenomen vakantieuren

avatar

Bij beëindiging van een arbeidscontract, door opzegging, ontslag of een vaststellingsovereenkomst, moet de werkgever met de werknemer afrekenen, ook met betrekking tot openstaande vakantiedagen en -uren. Niet in alle gevallen is de werkgever verplicht om alle openstaande dagen of uren uit te betalen. Daarvoor is van belang de achterliggende ratio bij het recht op vakantie van de werknemer. Uitgangspunt is dat de werknemer in normale omstandigheden in het belang van een doeltreffende bescherming van zijn veiligheid en gezondheid jaarlijks van de daadwerkelijke rust moet kunnen genieten.[Lees meer]

Geen ontslag ondanks onbevoegd gebruik Suwinet

avatar

Mag een medewerker op staande voet worden ontslagen als deze, tegen de regels in, misbruik maakt van een databank van de werkgever? Gerechtshof Den Haag heeft hier op 26 september 2017 een uitspraak over gedaan. Hier blijkt uit dat ontslag op staande voet door de rechter zeer kritisch wordt bekeken.[Lees meer]

Ontslag wegens internet op het werk

avatar

Regelmatig gebruik maken van internet op het werk in een winkel ondanks waarschuwingen van de werkgever, kan tot ontslag op staande voet leiden. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht dit toe. Rechtbank Amsterdam heeft hier op 15 september 2017 een uitspraak over gedaan. Voor de vraag of de werknemer terecht was ontslagen, overwoog de kantonrechter dat hierbij ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zou hebben. Van meer bang was echter dat de werkgever een duidelijk memo heeft opgesteld met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en het internet gedurende werktijd.[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button