Ontslag op staande voet en ontvangst van de ontslagbrief

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. Om rechtsgeldig te zijn, moet een ontslagbrief, waarin de werknemer op staande voet wordt ontslagen, de werknemer daadwerkelijk hebben bereikt. Niet in alle ontslagzaken is echter duidelijk of de ontslagbrief door een werknemer is ontvangen. Artikel 3:37 lid 3 BW schrijft voor dat een verklaring een persoon moet hebben bereikt, om haar werking te kunnen hebben. Op deze regel bestaat éen uitzondering, namelijk als het niet tijdig bereiken van de verklaring voor rekening en risico van de geadresseerde komt. De bewijslast rust hierbij op degene die zich op de werking van de verklaring beroept (in dit geval ontslag op staande voet: de werkgever). Daarom moet de afzender (werkgever) bewijzen dat hij de brief (aangetekend) en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk maken dat de brief op de gebruikelijke wijze aan de geadresseerde is aangeboden.[Lees meer]

Advocaat ontslag op staande voet Amsterdam

avatar

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist ontslagrecht en geeft juridisch advies en bijstand bij ontslag op staande voet. Wat moet je doen als je ontslagen wordt en wat zijn de rechten en plichten bij -dreigend- ontslag of als u ontslag heeft gekregen? Onze ontslagspecialist geeft sinds 1997 rechtshulp als een werkgever personeel wil ontslaan. Ontslag op staande voet (ook opzegging genoemd, artikel 7:678 lid 1 BW of ontslag per direct) is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Als de werknemer in een procedure het ontslag op staande voet niet met de hulp van een jurist arbeidsrecht of ontslagrecht advocaat binnen de wettelijke termijn bij de kantonrechter wil aanvechten (vernietigen binnen 2 maanden), dan staat het ontslag vast en eindigt het arbeidscontract per omgaande.[Lees meer]

Ontslag op staande voet wegens doen van zaken voor eigen rekening

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. Onze kantoorgenoot en specialist arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders stond met succes een werknemer bij die ontslagen was op staande voet omdat hij tijdens ziekte voor zichzelf zou zijn begonnen. Namens de ontslagen werknemer werd bij de kantonrechter te Amsterdam een loonvordering ingesteld. De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat het ontslag op staande voet ten onrechte was gegeven. De werkgever werd veroordeeld tot doorbetaling van het loon en een wettelijke verhoging van 25% over het achterstallig loon. Tegen dit oordeel kwam de werkgever in hoger beroep. [Lees meer]

Advocatenkantoor Amsterdam Arbeidsrecht

avatar

De advocaten arbeidsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam zijn als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidsconflicten en ontslag. Ontslag wegens het niet goed functioneren, of wegens bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie heeft vergaande gevolgen. Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en arbeidsconflict aan werkgevers en werknemers. Door de WWZ en de ontwikkelingen in de rechtspraak is het onslagrecht behoorlijk gecompliceerd geworden. Onze advocaten houden de ontwikkelingen in het arbeidsrecht nauwgezet bij.
[Lees meer]

Advocaat ontslagvergoeding ontslag staande voet Amsterdam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. De term “ontslag op staande voet” staat niet in de wet, de wet spreekt slechts over een onverwijlde opzegging om een dringende reden (artikel 7:677 BW). Maar als de dringende reden voor ontslag op staande voet ontbreekt, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW en is daarmee een billijke vergoeding mogelijk (artikel 7:681 BW). Gerechtshof Den Bosch is aan de hand van de richtlijn die de Hoge Raad heeft aangegeven, ingegaan op de manier waarop een billijke vergoeding moet worden berekend. [Lees meer]

Ontslag op staande voet bij diefstal

avatar

In een uitspraak van 27 december 2017 achtte de kantonrechter in Rotterdam opzegging op staande voet van een caissière die tijdens diensttijd in strijd met de interne regels een gratis tester van Nivea gebruikte, rechtsgeldig. De kantonrechter meende dat de werkgever als detailhandelorganisatie een verhoogd risico risico op diefstal/verduistering door eigen personeel heeft en een rechtens te respecteren belang heeft bij de strikte naleving van de interne gedragsregels.[Lees meer]

Call Now Button