Hof schiet onduidelijk concurrentiebeding af

avatar

De wet (artikel 7:653 lid 1 BW) bepaalt dat een non-concurrentiebeding alleen schriftelijk kan worden overeengekomen. Zodoende wordt de werknemer zich er van bewust dat het beding grote gevolgen kan hebben. Gerechtshof Amsterdam heeft op 2 september 2014 een uitspraak gedaan over de vraag of een non-concurrentiebeding voor de ex-werknemer voldoende duidelijk is.[Lees meer]

Hof beperkt concurrentiebeding tot één jaar

avatar

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 december 2013 in kort geding een non-concurrentiebeding beperkt tot de duur van één jaar.

De werknemer was van 1 november 2007 tot 1 mei 2013 in dienst geweest als account manager en hoofd marketing en verkoop bij een verpakkingsbedrijf. Met ingang van 10 januari 2013 had hij zich ziek gemeld. Vervolgens is de arbeidsovereenkomst ontbonden per 1 mei 2013 wegens een verstoorde arbeidsverhouding.[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam