Wijzigingen arbeidsrecht in Regeerakkoord

avatar

Het arbeidsrecht zal door het nieuwe kabinet opnieuw wijzigingen ondergaan. De voornaamste veranderingen worden genoemd en toegelicht door onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam. De wijzigingen zien o.a. op ontslag, transitievergoeding en doorbetaling salaris bij langdurige ziekte. [Lees meer]

Ontslag wegens internet op het werk

avatar

Regelmatig gebruik maken van internet op het werk in een winkel ondanks waarschuwingen van de werkgever, kan tot ontslag op staande voet leiden. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht dit toe. Rechtbank Amsterdam heeft hier op 15 september 2017 een uitspraak over gedaan. Voor de vraag of de werknemer terecht was ontslagen, overwoog de kantonrechter dat hierbij ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zou hebben. Van meer bang was echter dat de werkgever een duidelijk memo heeft opgesteld met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en het internet gedurende werktijd.[Lees meer]

Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto?

avatar

Het komt helaas regelmatig voor dat leaseauto’s van medewerkers worden gestolen. Wat zijn de gevolgen voor de berijder van de leaseauto, de medewerker/werknemer? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert bij schade door diefstal of vermissing van een leaseauto.[Lees meer]

Zieke werknemer moet zelf voor vervoer zorgen

avatar

Als een werknemer ziek wordt, is hij in het kader van de Wet Poortwachter verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Dat kan betekenen dat de werknemer geacht wordt om tijdelijk tijdens de arbeidsongeschiktheid passende werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen ook elders plaatsvinden dan bij de werkgever. In sommige gevallen betekent dit dat van de werknemer wordt verwacht dat hij reiskosten moet maken. Dat kan een werknemer voor problemen stellen, als de werkplek moeilijk bereikbaar is.[Lees meer]

Call Now Button
advocaat amsterdam