ZZP-er en toch werknemer?

avatar

Onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam geven juridisch advies over alle soorten arbeidsrelaties. Een VAR-verklaring en een arbeidsovereenkomst sluiten elkaar niet uit. De rechter kan oordelen dat een zzp’er eigenlijk werknemer is. Overeenkomsten van opdracht kunnen zodoende onder de reikwijdte van het BBA vallen. De opzegging van de opdrachtovereenkomst kan dan door de zzp-er worden vernietigd wegens het ontbreken van een ontslagvergunning. Rechtbank Amsterdam heeft op 28 april 2014 bepaald of een zzp-er die voor AT5 als journalist werkte, als werknemer kan worden beschouwd. [Lees meer]

Alphahulp in dienst van zorginstelling, niet van cliënt

avatar

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2013 bepaald dat een overeenkomst tussen een alpha-hulp en een thuiszorginstelling een arbeidsovereenkomst is. Veelal werd aangenomen, ook door de fiscus en het UWV, dat alfahulpen in loondienst zijn bij de patiënt/cliënt zelf aan wie “dienstverlening aan huis” wordt verleend. In 2009 had de alfahulp een rechtszaak gestart tegen de thuiszorginstelling. Kantonrechter Harderwijk oordeelde in eerste instantie nog dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. Wel oordeelde de Kantonrechter dat de zorginstelling uit hoofde van de ‘kassiersfunctie’ salaris moest betalen, omdat de thuiszorginstelling de kosten van de eerste zes weken loondoorbetaling bij ziekte kan claimen bij de gemeente. Dat standpunt is nu door het Hof verworpen.[Lees meer]

Rechter staat ‘sideletter’ bij arbeidsovereenkomst niet toe

avatar

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 18 oktober 2013 bepaald dat een advocaat-stagiaire niet gehouden kan worden aan een side-letter die afweek van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst was niet goedgekeurd door de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten. Onder meer de studiekostenregeling bij tussentijdse beëindiging, waarbij de opleiding geheel terugbetaald moest worden, vormde een probleem. Naar aanleiding van deze bezwaren stelde het kantoor een nieuwe arbeidsovereenkomst op waarbij onder meer het beding van tussentijdse opzegging en de studiekostenregeling was weggelaten. In de “side-letter” werd echter bepaald dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen partijen volledig van kracht bleef. De Raad van Toezicht, die die brief niet kende, heeft vervolgens de tweede arbeidsovereenkomst goedgekeurd.[Lees meer]

Stage-overeenkomst of arbeidscontract

avatar

Rechtbank Noord-Holland heeft op 31 juli 2013 een advocaat-stagiaire, die op staande voet was ontslagen, een gefixeerde schadevergoeding toegekend van € 42.894,00, aanzienlijk minder dan zij in kort geding had bedongen. Andere vorderingen, waaronder € 1.000.000,– schadevergoeding wegens onregelmatig ontslag, werd afgewezen. Ook werd de advocaat-stagiaire een escalerende opstelling en attitude verweten.[Lees meer]

Call Now Button